Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–липень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2016р. становила 42658,1 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2016р. чисельність населення зменшилася на 102,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем–червнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2016р. становила 190,7 тис. осіб, померлих – 299,8 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2016р. становила 369,7 тис. осіб, або 20,9% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 79,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з червнем 2016р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець липня п.р. становив 1,4% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,1 в.п. та становив 1,8% населення працездатного віку, в міських поселеннях –  на 0,1 в.п. і 1,2% відповідно.

У липні 2016р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2016р. порівняно з червнем п.р. збільшилася на 1,6 тис., або на 3,9%, і на кінець місяця становила 42,4 тис.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна п’ята була в переробній промисловості, кожна шоста – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна десята – у транспорті, складському господарстві, поштовій та курєрській діяльності.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20,8% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%) і технічних службовців (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося із 95 осіб на кінець червня 2016р. до 87 осіб на кінець липня.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–липні 2016р. було працевлаштовано 263,6 тис. осіб (28,8% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у липні п.р. – 27,3 тис. осіб проти 34,3 тис. осіб у червні п.р.

За останніми даними, більше двох третин (68,9%) зареєстрованих безробітних отримали роботу на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, переробної промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в липні 2016р., 54,3% становили жінки, 42,0% молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з червнем 2016р. зменшилася на 1,0 в.п. і в липні п.р. становила 6,3% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в липні 2016р., становила 188,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1740 грн, що на 20,0% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–червні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4839 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшився на 25,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–4,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, а також сільського господарства і не перевищував 73% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 7995 грн, Донецька область – 5743 грн та Київська – 4893 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 106,1%.

Упродовж січня–червня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,6%, або на 86,8 млн.грн і на 1 липня становила 1967,6 млн.грн., що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2016р.

Незважаючи на зростання загальної суми боргу, на економічно активних підприємствах відбулося зменшення заборгованості. Упродовж січня–червня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зменшилася на 1,1% (на 14,1 млн.грн.) і на 1 липня становила 1288,6 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,6 млн.грн), водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами (на 20,7 млн.грн), добувній промисловості і розробленні кар'єрів (на 20,6 млн.грн), а також постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 14,6 млн.грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 13 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Луганській (на 50,8 млн.грн), Одеській (на 27,5 млн.грн) та Дніпропетровській (на 13,9 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 липня 2016р. становила 166,7 тис. осіб, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7729 грн, що більш ніж в 1,4 раза перевищує середню заробітну плату за червень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3093,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 2153,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 940,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні п.р. становила 2479,1 млн.грн (у січні–травні – 2309,5 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 1443,9 млн.грн, у сільській місцевості – 1035,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні п.р. становив 217,6 грн (у травні – 414,5 грн).

Крім того, 348,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 80,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 268,4 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у червні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1860,8 грн (у травні – 1827,1 грн).

У січні–червні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 395,6 млн.грн (у січні–травні – 307,9 млн.грн).

У червні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3,0 млрд.грн (106,0% нарахованих за цей період сум).

Разом з тим на кінець червня 2016р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 5,2 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,8 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 2,9 млрд.грн. Водночас нараховані упродовж січня–червня 2016р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 11,0 млрд.грн).

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січнялипня 2016р. обліковано 426,5 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,4% становили злочини проти власності, 9,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, по 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,7% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–липня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1252, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1447, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 289.

Кількість випадків крадіжок становила 222,3 тис., шахрайств – 35,2 тис., грабежів – 16,4 тис., розбоїв – 2,4 тис., хабарництва – 1,7 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 348 осіб, які скоїли злочин у складі 80 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 80 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2016р. становила 319,3 тис. осіб, із числа яких 120,6 тис. – жінки, 20 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 3,7 тис. – неповнолітні та 1,9 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,9%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 8,5 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 4,7 тис. осіб, із числа яких 40,6% було умисно вбито; 29% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 8,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 53,4 тис., з них жінки – 6,4 тис., неповнолітні – 2,3 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 11% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,2%, безробітних – 12,2%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2016р. становив 104,8% (у відповідному періоді попереднього року – 139,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,4%. Найбільше (на 42,6% та 30,5%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 15,8–1,4% подешевшали сало, рис, цукор та молоко. Водночас відчутно (на 22,9%) подорожчали продукти переробки зернових; на 13,6–2,5% стали дорожчими фрукти, масло, соняшникова олія, молочні продукти, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,5%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на гарячу воду в 1,6 раза, природний газ на 42,0%, електроенергію на 25,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,7%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 7,1%, послуги лікарень – на 5,7%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 5,2%.

Ціни на транспорт підвищилися на 7,6% в першу чергу через подорожчання палива та мастил на 14,3% і перевезень залізничним транспортом на 11,1%. Водночас на 1,9% знизилися ціни на автомобілі.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні–липні 2016р. становив 118,8% (у відповідному періоді попереднього року – 125,9%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 40,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 22,2%, переробній промисловості – на 13,5%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–червні 2016р. становив 105,2% (у відповідному періоді попереднього року – 119,5%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 6,7%, будівель – на  4,5%.

 

Промисловість

 

У січні–липні 2016р. порівняно із січнем–липнем 2015р. індекс промислової продукції становив 101,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 0,3%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 5,9%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 0,2%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 3,9%, металевих руд – на 0,1%. За 7 місяців 2016р. видобуто 11,4 млрд.м3 природного газу, 958 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 37,6 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 16,4 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,2%, зокрема, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 6,8%, молочних продуктів – на 0,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 5,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,3%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 3,1%, напоїв – на 2,3%. При цьому випуск продукції збільшився у виробництві мяса та мясних продуктів на 1,5%, олії та тваринних жирів – на 2,6%, тютюнових виробів – на 8,9%. За січеньлипень 2016р. вироблено 28,5 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 143 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 412 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 130 тис.т виробів ковбасних, 25,3 тис.т овочів консервованих натуральних, 7 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 2,2 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 548 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 61,1 тис.т масла вершкового, 41 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 66,9 тис.т сирів жирних, 1,3 млн.дал коньяку, бренді, 9 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 113 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 73,2 млн.дал напоїв безалкогольних, 55,5 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 100,9%, у т.ч. у текстильному виробництві – 105,2%, виробництві одягу – 99,6%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 98,4%. З початку 2016р. вироблено 48,7 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 1,7 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 44,2 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 13,2 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 0,7%, зокрема, у виробництві паперу та паперових виробів – на 4,9%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 4,3%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 3,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 14,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,1%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 104,5%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 114,8%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 89,1%. За 7 місяців 2016р. виготовлено 5,2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 42,7 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 8,7 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 101 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 2,7 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 5,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,4%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 108,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 8,2%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 11,1%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,2%, готових металевих виробів – на 10,9%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 14,4%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 13%. У січнілипні 2016р. виплавлено 14 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 14,5 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 7,7 млн.т прокату готового чорних металів, 515 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 99,3%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 107,7%, електричного устатковання – 99,1%, машин і устатковання загального призначення – 84,2%, для сільського та лісового господарства – 109,6%, металургії – 102,3% та для добувної промисловості та будівництва – 103,1%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 115,9%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 104,7%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 92,8%. З початку року 2016р. вироблено 198 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 2741 трактор для сільського та лісового господарства, 617 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 2645 валків до прокатних станів, 174 засоби автотранспортні для перевезення 10 і більше осіб, 13,4 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 0,4%. За 7 місяців 2016р. вироблено 93,4 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 45,7 млрд.кВт·год, тепловими – 41,2 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січнілипні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,9%, господарствах населення – 100,1%. Індекс продукції рослинництва становив 102,7%, продукції тваринництва – 98,0%.

Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 8,2 млн.га, що на 2,1% менше, ніж на початок серпня 2015р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 31,5 млн.т (на 7,4% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,5 ц зерна (на 3,4 ц більше, ніж торік).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 393,0 тис.га (на 34,5% менше, ніж на початок серпня 2015р.), валовий збір становив 1,0 млн.т (на 33,8% менше), а середня урожайність – 26,6 ц з 1 га (на 0,3 ц більша минулорічної).

Виробництво картоплі (2,5 млн.т) порівняно з початком серпня 2015р. збільшилося на 30,9%, овочів відкритого ґрунту (2,5 млн.т) – збільшилося на 5,2%, плодоягідної продукції (0,6 млн.т) зменшилося на 3,5%.

За січень–липень п.р. реалізовано на забій 1,8 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,2% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 6,2 млн.т молока (на 1,7% менше) та 9,3 млрд.шт яєць (на 12,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 35%, 74% та 50%.

За розрахунками, на 1 серпня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,3 млн.голів (на 2,6% менше, ніж на 1 серпня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн. (на 3,6% менше), свиней – 7,5 млн. (на 2,3% менше), овець і кіз – 1,7 млн. (на 3,6% менше), птиці всіх видів – 235,0 млн.голів (на 5,5% менше). У господарствах населення утримувалось 70,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,0%; свиней – 48,8%, овець і кіз – 87,7%, птиці всіх видів – 55,4%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–липні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 19%, у т.ч. продукції рослинництва – на 31%, продукції тваринництва – збільшився на 9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–липень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19%, тваринництва – на 0,3%. У липні п.р. порівняно з червнем 2016р. середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 1,6%, у т.ч. рослинництва – на 1,8%, тваринництва – на 0,9%.

На 1 серпня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 23,9 млн.т зерна (на 2,3% менше проти 1 серпня 2015р.), у т.ч. 16,6 млн.т пшениці, 4,0 млн.т ячменю, 1,6 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 15,5 млн.т зерна (на 3,9% менше), у т.ч. 10,2 млн.т пшениці, 2,7 млн.т ячменю, 1,0 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 8,4 млн.т зерна (на 0,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,4 млн.т (на 21,5% менше, ніж на 1 серпня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,3 млн.т (на 19,2% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 0,1 млн.т (на 26,3% менше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–липні 2016р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 30,8 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–липні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 111,0%.

Будівництво будівель зросло на 13,2%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 12,7% та 13,9% відповідно, інженерних споруд – на 8,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 83,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,9% та 8,9% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано більше двох третин (70,1%) загального обсягу будівництва.

У січні−червні 2016р. в країні прийнято в експлуатацію 3291,0 тис.м2 загальної площі житла, з яких 146,7 тис.м2 (або 4,5% загального обсягу житла) відповідно до Порядкуорма, яка давала можливість прийняти в експлуатацію самочинно побудовані об’єкти, відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992, припинила дію відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцевих положень" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 31.12.2015р. При цьому статистичні дані за січеньберезень 2016р. містять інформацію щодо об'єктів самочинного будівництва, документи на прийняття в експлуатацію яких видали органи Держархбудконтролю України наприкінці 2015 року). Більше половини (50,3%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49,5% – у будинках із двома й більше квартирами та 0,2% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні−червні 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 0,7%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, − на 5,0%.

За рахунок коштів державного бюджету в січні−червні 2016р. прийнято в експлуатацію 12,7 тис.м2 загальної площі житла (0,4% від загального обсягу), що на 27,3% більше рівня відповідного періоду попереднього року.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у січні–червні 2016р.   прийнято в експлуатацію: загальноосвітні навчальні заклади на 0,6 тис. од (учнівських місць), дошкільні навчальні заклади на 1,1 тис. од (місць), амбулаторно-поліклінічні заклади на 2,2 тис. раз (відвідувань за зміну), лікарні на 231 шт (ліжок), будинки відпочинку та пансіонати на 582 од (місць) тощо.

У січні−червні 2016р. прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 2 газові свердловини з розвідувального буріння, магістральні газопроводи протяжністю 2,1 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 123,4 км, лінії електропередачі – 46,9 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою  35 кВ і вище потужністю 80036,3 тис.кВ∙А, електростанції потужністю 32,4 тис.кВт.

Збудовано магістральні залізничні нові колії та другі колії протяжністю по 3,0 км відповідно, мости автомобільні та пішохідні – 33,9 пог.м та 12,0 пог.м відповідно, перевантажувальні комплекси морських портів на 2,5 млн.т вантажу.

Крім цього, на підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва 8,4 тис.т хлібобулочних виробів,    0,1 тис.т виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання, 150 т тортів і виробів кондитерських, 0,2 тис.т макаронних виробів, 88,5 тис.т нерафінованої олії та 0,3 тис.т  олії та жирів рафінованих та 425,1 тис.т  маргарину й аналогічних продуктів тощо.

Прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, приміщення для утримання великої рогатої худоби, свиней та овець (кількість скотомісць) на 0,7 тис.од, 1,8 тис.од та 0,2 тис.од відповідно, а також для птиці (кількість птахомісць) – на 112,0 тис.од, тваринницькі комплекси з вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та свиней – на 0,5 тис. голів та 13,3 тис. голів. Також прийнято в експлуатацію насіннєсховища та сховища для картоплі, овочів і фруктів (одночасного зберігання) на 1,4 тис.т та 2,4 тис.т відповідно, теплиці під склом площею 2,6 тис.м2, зерноочисні й зерноочисно-сушильні пункти на 282,9 тис.т та інші.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг ля уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які в І півріччі 2016р. становили в експорті 525,0 млн.дол. США (у І півріччі 2015р. – 566,2 млн.дол.), в імпорті – 2,3 млн.дол. (у І півріччі 2015р. – 40,6 млн.дол.)) України у І півріччі 2016р. становив 20609,8 млн.дол. США, імпорту – 19590,3 млн.дол. Порівняно з   І півріччям 2015р. експорт скоротився на 9,2%, імпорт – на 5,8%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1019,5 млн.дол. (у І півріччі 2015р. позитивне – 1904,7 млн.дол.).

У І півріччі 2016р. експорт товарів становив 16623,3 млн.дол. США, імпорт – 17305,9 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2015р. експорт скоротився на 10,7% (на 1998,4 млн.дол.), імпорт – на 5,3% (на 964,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 682,6 млн.дол. (у І півріччі 2015р. позитивне – 351,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І півріччям 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 6516,9 млн.дол., або 39,2% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2015р. – 6104,8 млн.дол., або 32,8%), та збільшився порівняно з І півріччям 2015р. на 412,1 млн.дол., або на 6,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Китаю, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини, Іспанії, Індії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Єгипту, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Італії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 7671,6 млн.дол., або 44,3% від загального обсягу (у І півріччі 2015р. - відповідно 7464,8 млн.дол. та 40,9%), та збільшився проти І півріччя 2015р. на 206,8 млн.дол., або на 2,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–червнем 2015р. імпорт товарів збільшився з Франції на 41,6%, Туреччини – на 39,8%, Італії – на 39,2%, Білорусі – на 14,5%, Китаю - на 14,0%, США – на 13,1% та Польщі – на 9,2%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 42,4% та Німеччини - на 4,2%.

У І півріччі 2016р. експорт послуг становив 4511,5 млн.дол. США, імпорт – 2286,7 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2015р. експорт скоротився на 3,0% (на 140,7 млн.дол.), імпорт – на 11,1% (на 286,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 2224,8 млн.дол. (у І півріччі 2015р. також позитивне – 2079,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І півріччям 2015р. збільшилась частка трубопровідного транспорту, комп’ютерних та послуг повітряного транспорту,  дослідження та розробки, з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій. Натомість зменшилась частка послуг залізничного транспорту, морського, телекомунікаційних послуг, з будівництва, та послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 1414,6 млн.дол., або 31,4% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2015р. – 1438,9 млн.дол., або 30,9%), та зменшився порівняно з І півріччям 2015р. на 24,3 млн.дол., або на 1,7%. Зокрема, зменшився обсяг залізничного транспорту, морського, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності та річкового транспорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були  Німеччина, Велика Британія.

Серед інших країн світу найбільше експорт послуг надавався Російській Федерації, США, Швейцарії.

У загальному обсязі імпорту послуг збільшилась частка державних та урядових, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, професійних та консалтингових послуг. Зменшилась частка телекомунікаційних послуг, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, наукових та технічних, повітряного транспорту, послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном та морського транспорту.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 1013,1 млн.дол., або 44,3% від загального обсягу (у І півріччі 2015р. обсяг імпорту становив відповідно 1176,2 млн.дол. та 45,7%), та зменшився проти І півріччя 2015р. на 163 млн.дол., або на 13,9%. Скоротились обсяги послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, повітряного транспорту, послуг, пов’язаних з подорожами, державних та урядових послуг, морського та трубопровідного транспорту. Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Кіпр, Німеччина.

Серед інших країн світу найбільші послуги були одержані від США, Російської Федерації, Туреччини, Швейцарії.

У січні–червні 2016р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 2,9 млрд.дол. США та вилучено 0,3 млрд.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 1 липня 2016р. становив 44,8 млрд.дол., у розрахунку на одну особу населення – 1049,6 дол.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Майже половина загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (24,8%), Нідерландів (12,9%), Німеччини (12,2%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Франція, Швейцарія та Італія.

На підприємствах промисловості зосереджено 29,6% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 25,4%. У переробній промисловості суттєві обсяги унесено у підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів – 11,8%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 2,4%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 1,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 1,5%.

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 29,4% прямих інвестицій, у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,3%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 8,7%, у сферах професійної, наукової та технічної діяльності, а також  інформації та телекомунікацій – по 5,0%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня 2016р. становив 6,2 млрд.дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру (93,4%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–липні 2016р. становив 750,2 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–липнем 2015р. збільшився на 3,9%.

Оборот роздрібної торгівлі ключає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2016р. становив 628,9 млрд.грн, що на 2,4% більше від обсягу січня–липня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–липні 2016р. становив 296,8 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3% більше від обсягу січня–липня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–липні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 178,4 млрд.ткм, або 101,1% від обсягу січня–липня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 345,8 млн.т вантажів, що становить 104,3% від обсягу січня–липня 2015р.

У січні–липні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 162,6 млн.т вантажів, що на 0,1% більше, ніж у січні–липні 2015р. Перевезення кам’яного вугілля збільшилося на 0,5%, зерна та продуктів перемелу – на 3,9%, цементу – на 8,9%, нафти і нафтопродуктів – на 12,2%, чорних металів – на 12,4%, коксу – на 16,1%.  Разом з цим  перевезення брухту чорних металів знизилося на 28,7%, будівельних матеріалів – на 18,7%, лісових вантажів – на 9,7%, залізної та марганцевої руди – на 4,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 20,6 млрд.ткм, який зріс на 7,5% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 91,0 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж за січень–липень 2015р.

Водним транспортом за січень–липень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 3,2 млн.т, що на 1,0% більше, ніж за січень–липень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 53,3%. Порівняно із січнем–липнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 9,7%.

Магістральними трубопроводами у січні–липні 2016р. транспортовано 57,9 млн.т вантажів, що на 5,2% більше, ніж за січень–липень 2015р. Так, перекачка аміаку, яка складалася тільки з транзиту, зросла на 8,1%, газу – на 9,9%. Транзит газу зріс на 21,6%. Разом з цим перекачка та транзит нафти скоротилися на 15,5% і на 15,6% відповідно.

У січні–липні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 130,4 млн.ткм, що на 10,6% більше січня–липня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 43,3 тис.т вантажів, що на 14,3% більше, ніж за січень–липень 2015р.

У січні–липні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 58,4 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2801,1 млн. пасажирів, що становить відповідно 103,8% та 92,7% від обсягу січня–липня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–липнем 2015р. зросли на 0,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд. пасажирів, що на 13,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 24,1%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 35,7%. Авіаційним транспортом перевезено 4,3 млн. пасажирів, що на 23,3% більше, ніж за січень–липень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд. пасажирів, що на 2,7% менше, ніж за січень–липень 2015р.

  

Державна служба статистики України