Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–серпень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 серпня 2016р. становила 42650,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2016р. чисельність населення зменшилася на 110,3 тис. осіб.

Порівняно із січнем–липнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2016р. становила 227,2 тис. осіб, померлих – 344,3 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 355,7 тис. осіб, або п’яту частину (20,1%) усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 79,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець серпня п.р. становив 1,3% (на кінець липня – 1,4%) населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,8%, у міських поселеннях – 1,2%.

У серпні 2016р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Рівненської області.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2016р. порівняно з липнем п.р. збільшилася на 11,5 тис., або на 27,0%, і на кінець місяця становила 53,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець серпня 2016р. спостерігався на професіоналів (18,0% від загальної кількості заявлених вакансій) і кваліфікованих робітників з інструментом (17,7%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%) і технічних службовців (4,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося із 87 осіб на кінець липня 2016р. до 66 осіб на кінець серпня.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–серпні 2016р. було працевлаштовано 288,4 тис. осіб (29,8% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді), у т.ч. у серпні п.р. – 24,8 тис. осіб проти 27,3 тис. осіб у липні п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в серпні 2016р., 56,8% становили жінки, 43,0% молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з липнем 2016р. зменшилася на 0,4 в.п. і в серпні п.р. становила 5,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в серпні 2016р., становила 426,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1741 грн, що на 20,1% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–липні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4916 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 24,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 71,6% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Київ – 8101 грн, Донецька область – 5779 грн та Київська – 4989 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76,2% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 107,3%.

Упродовж січня–липня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 8,8%, або на 165,5 млн.грн, і на 1 серпня становила 2046,2 млн.грн., що дорівнює 4,7% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2016р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–липня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 5,5% (на 56,9 млн.грн) і на 1 серпня становила 1359,7 млн.грн.

Серед видів діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 71,9 млн.грн), виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 64,8 млн.грн), виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 21,8 млн.грн), а також виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання (на 17,3 млн.грн).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 12 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Донецькій (на 59,6 млн.грн), Миколаївській (на 27,8 млн.грн) та Харківській (на 16,3 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 серпня 2016р. становила 156,3 тис. осіб, або 2,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8698 грн, що більш ніж в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за липень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–липні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3685,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 2574,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 1111,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні п.р. становила 2580,6 млн.грн (у січні–червні – 2479,1 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 1525,3 млн.грн, у сільській місцевості – 1055,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні п.р. становив 171,5 грн (у червні – 217,6 грн).

Крім того, 444,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 98,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 346,0 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в липні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1874,8 грн (у червні – 1860,8 грн).

У січні–липні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 508,1 млн.грн (у січні–червні – 395,6 млн.грн).

У липні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3,0 млрд.грн (104,6% нарахованих за цей період сум).

Разом з тим на кінець липня 2016р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 5,0 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,8 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 2,8 млрд.грн. Водночас нараховані упродовж січня–липня 2016р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 11,0 млрд.грн).

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січнясерпня 2016р. обліковано 478,3 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,5% становили злочини проти власності, 9,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,7% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–серпня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1418, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1708, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 343.

Кількість випадків крадіжок становила 249,5 тис., шахрайств – 38,9 тис., грабежів – 19,4 тис., розбоїв – 2,8 тис., хабарництва – 1,8 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 413 осіб, які скоїли злочин у складі 93 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 93 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2016р. становила 359,9 тис. осіб, із числа яких 136,2 тис. – жінки, 22,5 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 4 тис. – неповнолітні та 2,1 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 9,8 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 5,3 тис. осіб, із числа яких 39,3% було умисно вбито; 30,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 8,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 61,9 тис., з них жінки – 7,6 тис., неповнолітні – 2,7 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65%, безробітних – 12%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2016р. становив 104,5% (у відповідному періоді попереднього року – 138,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,4%. Найбільше (на 41,9% та 37,9%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 16,7–0,1% подешевшали сало, рис, цукор, молоко, яловичина та свинина. Водночас відчутно (на 18,5%) подорожчали продукти переробки зернових; на 7,9–2,0% стали дорожчими масло, фрукти, соняшникова олія, молочні продукти, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, маргарин, м’ясо птиці, хліб, макаронні вироби.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 25,4%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на гарячу воду в 1,6 раза, природний газ на 42,0%, водопостачання на 26,8%, електроенергію на 25,2%, каналізацію на 18,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,0%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 7,7%, послуги лікарень – на 7,5%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 5,1%.

Ціни на транспорт підвищилися на 7,8% в першу чергу через подорожчання палива та мастил на 14,5% і перевезень залізничним транспортом на 10,3%. Водночас на 2,2% знизилися ціни на автомобілі.

Послуги освіти стали дорожчими на 7,0%, що головним чином пов’язано з підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 22,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–серпні 2016р. становив 119,0% (у відповідному періоді попереднього року – 125,5%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 43,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 24,6%, переробній промисловості – на 12,7%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні–липні 2016р. становив 105,6% (у відповідному періоді попереднього року – 119,8%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 6,8%, будівель – на  5,0%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за січень–червень 2016р. є позитивним і становить 62,9 млрд.грн прибутків (за аналогічний період минулого року цей показник був негативним і складав 224,5 млрд.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65,4%, отримано 187,2 млрд.грн прибутку, що на 9,2% більше, ніж за січень–червень 2015р.

Частка збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 7,7 в.п. і становила 34,6%. Ними допущено 124,2 млрд.грн збитків, що у 3,2 раза менше, ніж за січень–червень попереднього року.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: операції з нерухомим майном (49,9%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (43,0%); тимчасове розміщування й організація харчування (39,9%); промисловість (36,5%); будівництво (35,8%); інформація та телекомунікації (35,6%).

 

Промисловість

 

У січні–серпні 2016р. порівняно із січнем–серпнем 2015р. індекс промислової продукції становив 102,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 100,0%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – 106,8%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 103,1%. У добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції зменшилися на 3,8%, металевих руд – на 1,3%. За січень–серпень 2016р. видобуто 13 млрд.м3 природного газу, 1,1 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 42,6 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 19 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості приріст продукції становив 3,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,6%, зокрема, у виробництві мяса та мясних продуктів – на 2,5%, олії та тваринних жирів – на 8,6%, тютюнових виробів – на 7,1%. При цьому випуск продукції скоротився у переробленні та консервуванні фруктів і овочів на 8,1%, виробництві молочних продуктів – на 1,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 3,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,7%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 1,3%, напоїв – на 2,4%. За 8 місяців 2016р. вироблено 35 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 167 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 469 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 151 тис.т виробів ковбасних, 61,2 тис.т овочів консервованих натуральних, 12,2 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 2,4 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 632 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 70,7 тис.т масла вершкового, 46,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 76,1 тис.т сирів жирних, 1,5 млн.дал коньяку, бренді, 10,3 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 132 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 85,9 млн.дал напоїв безалкогольних, 63,4 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – 105,7%, виробництві одягу – 100,6%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 98,6%. У січні–серпні 2016р. вироблено 55,5 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 2 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 54,4 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 14,7 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 0,7%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 3,5%,  поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 8,2%. Водночас у виробництві паперу та паперових виробів випуск зменшився на 3,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 13,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,6%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 106,3%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 115,1%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 92,3%. З початку 2016р. виготовлено 5,7 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об.%, 48,7 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 9,6 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 120 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 3,1 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск продукції зріс на 5,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 108,1%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 107,9%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 108,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 8,0%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 110,3%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,8%, готових металевих виробів – на 10,2%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 10,5%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 11,9%. За 8 місяців 2016р. виплавлено 16 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 16,4 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 8,8 млн.т прокату готового чорних металів, 616 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 99,6%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 104,1%, електричного устатковання – 98,9%, машин і устатковання загального призначення – 85,8%, для сільського та лісового господарства – 112,6%, металургії – 101,4%, для добувної промисловості та будівництва – 104,5%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 117,4%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 107,5%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 88,5%. За січень–серпень 2016р. вироблено 226 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 3162 трактори для сільського та лісового господарства, 702 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 3044 валки до прокатних станів, 218 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 15,5 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 0,9%. З початку 2016р. вироблено 106 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 51,4 млрд.кВт·год, тепловими – 47 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січнісерпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,4%, господарствах населення – 101,6%. Індекс продукції рослинництва становив 101,7%, продукції тваринництва – 97,6%.

Станом на 1 вересня п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 9,8 млн.га, що на 5,5% менше, ніж на початок вересня 2015р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 38,4 млн.т (на 2,3% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 39,1 ц зерна (на 3,0 ц більше, ніж торік).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 446 тис.га, а його валовий збір становив 1,2 млн.т (що відповідно на третину менше, ніж на початок вересня 2015р.) при середній урожайності 26,1 ц з 1 га (на 0,2 ц менше минулорічної).

Виробництво картоплі (15,5 млн.т) порівняно з початком вересня 2015р. збільшилося на 11,5%, овочів відкритого ґрунту (4,5 млн.т) – збільшилося на 1,7%, плодоягідної продукції (1,0 млн.т) – зменшилося на 4,3%.

За січень–серпень п.р. реалізовано на забій 2,0 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,1% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 7,2 млн.т молока (на 2,0% менше) та 10,7 млрд.шт яєць (на 11,6% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 34%, 74% та 50%.

За розрахунками, на 1 вересня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,2 млн. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 вересня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн. (на 3,6% менше), свиней – 7,5 млн. (на 3,4% менше), овець і кіз – 1,6 млн. (на 3,4% менше), птиці всіх видів – 231,1 млн. голів (на 6,7% менше). У господарствах населення утримувалось 69,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,0%; свиней – 48,8%, овець і кіз – 87,7%, птиці всіх видів – 54,8%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 15%, у т.ч. продукції рослинництва – на 25%, продукції тваринництва збільшився на 7%.

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–серпень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19%, тваринництва – знизилися на 1%. У серпні порівняно з липнем п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 6%, у т.ч. рослинництва – на 8%, тваринництва – зросли на 4%.

На 1 вересня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових та зернобобових культур, було в наявності 24,4 млн.т зерна (на 10,1% менше проти 1 вересня 2015р.), у т.ч. 17,7 млн.т пшениці, 4,1 млн.т ячменю, 1,3 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 14,9 млн.т зерна (на 15,6% менше), у т.ч. 10,3 млн.т пшениці, 2,5 млн.т ячменю, 0,9 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита.  Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 9,5 млн.т зерна (на 0,1% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,7 млн.т (на 2,2% менше, ніж на     1 вересня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,5 млн.т (на 5,0% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 0,2 млн.т (на 5,7% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 36,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 111,9%.

Будівництво будівель зросло на 12,6%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 10,6% та 15,1% відповідно, інженерних споруд – на 11,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 82,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,6% та 8,9% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано більше двох третин (69,6%) загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–липні 2016р. експорт товарів становив 19545,4 млн.дол. США, імпорт – 20492,8 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2015р. експорт скоротився на 10,5% (на 2291,6 млн.дол.), імпорт – на 4,0% (на 858,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 947,4 млн.дол. (у січні–липні 2015р. позитивне – 485,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–липнем 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 7576,3 млн.дол., або 38,8% від загального обсягу експорту (у січні–липні 2015р. – 7218,7 млн.дол., або 33,1%), та збільшився порівняно із січнем–липнем 2015р. на 357,6 млн.дол., або на 5,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Китаю, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 27,2%, Іспанії - на 21,5%, Нідерландів – на 8,0%, Німеччини – на 5,3%, Польщі – на 4,3%, Індії – на 3,2% та Єгипту – на 2,1%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 32,3%, Туреччини – на 30,5%, Китаю – на 25,8%, Італії – на 3,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–липнем 2015р. збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 8980,6 млн.дол., або 43,8% від загального обсягу (у січні–липні 2015р. - відповідно 8707,0 млн.дол. та 40,8%), та збільшився проти січня–липня 2015р. на 273,6 млн.дол., або на 3,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–липнем 2015р. імпорт товарів збільшився з Франції на 39,9%, Італії – на 39,3%, Туреччини – на 36,7%, Китаю - на 17,8%, Білорусі – на 14,3%, США – на 13,2% та Польщі – на 8,1%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 40,2% та Німеччини - на 2,1%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–серпні 2016р. становив 922,4 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–серпнем 2015р. збільшився на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі ключає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2016р. становив 731,6 млрд.грн, що на 3,1% більше від обсягу січня–серпня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–серпні 2016р. становив 344,9 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3,8% більше від обсягу січня–серпня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив       206,5 млрд.ткм, або 101,1% від обсягу січня–серпня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 398,6 млн.т вантажів, що становить 103,6% від обсягу січня–серпня 2015р.

У січні–серпні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 188,6 млн.т вантажів, що на 0,1% менше, ніж у січні–серпні 2015р. Перевезення брухту чорних металів знизилося на 24,8%, будівельних матеріалів – на 17,7%, лісових вантажів – на 10,8%, залізної та марганцевої руди – на 6,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 1,9%, кам’яного вугілля – на 0,6%. Разом з цим перевезення зерна та продуктів перемелу збільшилося на 7,2%, цементу – на 8,8%, чорних металів – на 11,2%, коксу – на 14,1%, нафти і нафтопродуктів – на 19,6%.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 23,9 млрд.ткм, який зріс на 8,6% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 107,1 млн.т вантажів, що на 15,9% більше, ніж за січень–серпень 2015р.

Водним транспортом за січень–серпень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 4,1 млн.т, що на 1,8% більше, ніж за січень–серпень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 51,0%. Порівняно із січнем–серпнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 3,5%.

Магістральними трубопроводами в січні–серпні 2016р. транспортовано 65,7 млн.т вантажів, що на 4,4% більше, ніж за січень–серпень 2015р. Так, перекачка аміаку, яка складалася тільки з транзиту, зросла на 9,5%, газу – на 9,0%. Разом із цим перекачка нафти скоротилася на 15,8%. Транзит газу збільшився на 18,6%, нафти – зменшився на 15,8%.

У січні–серпні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 137,9 млн.ткм, що на 4,2% більше січня–серпня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 46,9 тис.т вантажів, що на 9,0% більше, ніж за січень–серпень 2015р.

У січні–серпні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 67,6 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися     3190,1 млн. пасажирів, що становить відповідно 104,1% та 93,1% від обсягу січня–серпня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) залишилися на рівні із січнем–серпнем 2015р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,3 млрд. пасажирів, що на 12,7% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–серпні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,7%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 30,6%. Авіаційним транспортом перевезено 5,3 млн. пасажирів, що на 25,6% більше, ніж за січень–серпень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 1,6 млрд. пасажирів, що на 2,5% менше, ніж за січень–серпень 2015р.

 

Державна служба статистики України