Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–вересень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила 42642,4 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2016р. чисельність населення зменшилася на 118,1 тис. осіб.

Порівняно із січнем–серпнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2016р. становила 264,2 тис. осіб, померлих – 389,2 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2016р.) становила 17,9 млн. осіб, з яких 16,2 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,2%, а в працездатному віці – 64,0%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,4%, а працездатного віку – 9,8%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016р. становила 341,5 тис. осіб, або п’яту частину (20,2%) усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 78,9% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за місяць не змінився і на кінець вересня п.р. становив 1,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості він зменшився на 0,1 в.п. і становив 1,7%, у міських поселеннях – на 0,1 в.п. і 1,1% відповідно.

У вересні 2016р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2016р. порівняно із серпнем п.р. збільшилася на 3,0 тис., або на 5,6%, і на кінець місяця становила 56,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець вересня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,7% від загальної кількості заявлених вакансій) і на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19,0%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%) і технічних службовців (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося із 66 осіб на кінець серпня 2016р. до 60 осіб на кінець вересня.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–вересні 2016р. було працевлаштовано 320,5 тис. осіб (31,2% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді), у т.ч. у вересні п.р. – 32,1 тис. осіб проти 24,8 тис. осіб у серпні п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у вересні 2016р., 62,7% становили жінки, 44,1% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно із серпнем 2016р. збільшилася на 1,8 в.п. і у вересні п.р. становила 7,7% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2016р., становила 298,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1793 грн, що на 23,7% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–серпні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4944 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшився на 24,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72,3% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 8139 грн, Донецька область – 5786 грн та Київська – 5008 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76,5% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 108,3%.

Незважаючи на зменшення (на 7,0%) у серпні п.р. заборгованості з виплати заробітної плати, сума боргу на початок вересня перевищувала (на 1,1%) показник на 1 січня 2016р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на 1 вересня п.р. становила 1902,3 млн.грн, що дорівнює 4,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р.

Упродовж січня–серпня п.р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств зменшилася на 5,0% або на 65,6 млн.грн порівняно з початком року і на 1 вересня становила 1237,1 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами (на 43,3 млн.грн), добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 33,9 млн.грн), а також виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,8 млн.грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 14 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Одеській (на 27,0 млн.грн), Луганській (на 26,9 млн.грн) та Донецькій (на 18,2 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 вересня 2016р. становила 146,6 тис. осіб, або 1,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8438 грн, що в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за серпень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4161,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 2904,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 1257,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні п.р. становила 2648,3 млн.грн (у січні–липні – 2580,6 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 1581,8 млн.грн, у сільській місцевості – 1066,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні п.р. становив 142,0 грн (у липні – 171,5 грн).

Крім того, 520,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 112,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 408,4 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в серпні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1819,8 грн (у липні – 1874,8 грн).

У січні–серпні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 621,4 млн.грн (у січні–липні – 508,1 млн.грн).

У серпні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, 2,9 млрд.грн (74,9% нарахованих за цей період сум).

Разом з тим на кінець серпня 2016р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 4,8 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,8 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 2,9 млрд.грн. Водночас нараховані упродовж січня–серпня 2016р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 1,0 млрд.грн).

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січнявересня 2016р. обліковано 511,9 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,8% становили злочини проти власності, 9,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,7% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–вересня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1556, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1890, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 355.

Кількість випадків крадіжок становила 267 тис., шахрайств – 41,3 тис., грабежів – 21,9 тис., розбоїв – 3 тис., хабарництва – 1,9 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 483 осіб, які скоїли злочин у складі 107 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 107 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2016р. становила 385,3 тис. осіб, із числа яких 145,6 тис. – жінки, 24,1 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 4,3 тис. – неповнолітні та 2,3 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,5%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 10,8 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 5,6 тис. осіб, із числа яких 35,1% було умисно вбито; 32,8% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 71,9 тис., з них жінки – 8,8 тис., неповнолітні – 3 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,8% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 64,9%, безробітних – 11,8%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2016р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року – 141,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,1%. Найбільше (на 41,4% та 38,8%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 14,8–6,2% подешевшали сало, цукор, рис. Водночас на 10,8–2,5% подорожчали продукти переробки зернових, масло, соняшникова олія, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, риба та продукти з риби, молочні продукти та молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 30,0%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на гарячу воду та електроенергію в 1,6 раза, природний газ на 42,0%, водопостачання на 29,7%, каналізацію на 20,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,7%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 9,0%, послуги лікарень – на 7,7%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 5,7%.

Ціни на транспорт підвищилися на 8,6% в першу чергу через подорожчання палива та мастил на 15,4% і перевезень залізничним транспортом на 7,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–вересні 2016р. становив 122,1% (у відповідному періоді попереднього року – 128,0%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 55,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 26,2%, переробній промисловості – на 15,1%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–серпні 2016р. становив 105,4% (у відповідному періоді попереднього року – 119,6%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 6,5%, будівель – на 4,8%.

 

Промисловість

 

У січні–вересні 2016р. порівняно із січнем–вереснем 2015р. індекс промислової продукції становив 102%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції скоротився на 0,6%, зокрема, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,7%, металевих руд – на 2,2%. Водночас обсяги продукції збільшились у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 5,3%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 5,1%. За 9 місяців 2016р. видобуто 14,6 млрд.м3 природного газу, 1,2 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 47,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 21,5 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,6%, зокрема, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 2%, олії та тваринних жирів – на 10,2%, цукру – на 72,7%, тютюнових виробів – на 5,8%. При цьому випуск продукції скоротився у переробленні та консервуванні фруктів і овочів на 8,4%, виробництві молочних продуктів – на 1,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 1,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,6%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 1,1%, напоїв – на 2,4%. За 9 місяців 2016р. вироблено 40,9 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 188 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 526 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 172 тис.т виробів ковбасних, 108 тис.т овочів консервованих натуральних, 17,1 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 2,8 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 708 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 79,6 тис.т масла вершкового, 52,3 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 85,3 тис.т сирів жирних, 361 тис.т цукру білого кристалічного бурякового, 1,7 млн.дал коньяку, бренді, 11,5 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 146 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 96,6 млн.дал напоїв безалкогольних, 71,3 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – 104,9%, виробництві одягу та шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів відповідно по 100,4%. У січні–вересні 2016р. вироблено 63,9 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 2,2 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 62,1 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 16,5 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,3%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 3,6%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 8,3%. Водночас у виробництві паперу та паперових виробів випуск продукції скоротився на 2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 12,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,9%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 107,6%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 114,5%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 93,2%. З початку 2016р. виготовлено 6,6 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об.%, 53,5 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 11,0 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 139 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 3,5 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 5,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,4%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 107%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 7,1%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 8,6%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 18%, готових металевих виробів – на 9,5%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 8%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 10,8%. За січень–вересень 2016р. виплавлено 17,8 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 18,3 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 9,9 млн.т прокату готового чорних металів, 710 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 100,2%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 121,6%, електричного устатковання – 98,4%, машин і устатковання загального призначення – 86,4%, для сільського та лісового господарства – 113,2%, металургії – 103,2% та для добувної промисловості та будівництва – 104,1%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 114,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 104,7%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 88,8%. З початку 2016р. вироблено 256 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 3550 тракторів для сільського та лісового господарства, 770 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 3519 валків до прокатних станів, 267 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 17,4 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 1,3%. За 9 місяців 2016р. вироблено 117,7 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 57,5 млрд.кВт·год, тепловими – 52,4 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січнівересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,8%, господарствах населення – 100,9%. Індекс продукції рослинництва становив 102,4%, продукції тваринництва – 97,4%.

Станом на 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 11,0 млн.га, що на 4,7% менше, ніж на початок жовтня 2015р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 44,4 млн.т (на 3,5% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 40,4 ц зерна (на 3,1 ц більше, ніж торік).

Виробництво сої становило 2,3 млн.т, що на 8,5% більше порівняно з початком жовтня 2015р., соняшнику на зерно – 9,0 млн.т (на 5,4% більше), цукрових буряків – 3,2 млн.т (в 1,6 раза більше), ріпаку – 1,2 млн.т (на третину менше).

Порівняно з початком жовтня 2015р. виробництво картоплі (21,4 млн.т) збільшилося на 5,0%, овочів відкритого ґрунту (7,2 млн.т) – збільшилося на 3,2%, плодоягідної продукції (1,5 млн.т) – зменшилося на 5,4%.

За січень–вересень п.р. реалізовано на забій 2,3 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,3% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 8,2 млн.т молока (на 2,2% менше) та 11,9 млрд.шт яєць (на 11,0% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 35%, 74% та 49%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,2 млн. голів (на 2,8% менше, ніж на 1 жовтня 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн. (на 3,7% менше), свиней – 7,5 млн. (на 3,9% менше), овець і кіз – 1,6 млн. (на 3,3% менше), птиці всіх видів – 226,5 млн. голів (на 2,0% менше). У господарствах населення утримувалось 69,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,1%; свиней – 48,8%, овець і кіз – 87,7%, птиці всіх видів – 53,0%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 11,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 17,7%, тваринництва – збільшився на 6,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–вересень п.р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 8,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 20,6%, тваринництва – знизилися на 0,5%. У вересні порівняно із серпнем п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 3,5%, у т.ч. рослинництва – на 5,4%, тваринництва – зросли на 5,2%.

На 1 жовтня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 24,9 млн.т зерна (на 3,5% менше проти 1 жовтня 2015р.), у т.ч. 14,5 млн.т пшениці, 3,4 млн.т ячменю, 4,0 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 15,6 млн.т зерна (на 6,0% менше), у т.ч. 8,5 млн.т пшениці, 2,0 млн.т ячменю, 2,3 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 9,3 млн.т зерна (на 1,1% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,9 млн.т (на 9,9% менше, ніж на     1 жовтня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 3,3 млн.т (на 15,9% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,6 млн.т (на 0,4% менше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 113,2%.

Будівництво будівель зросло на 15,0%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 13,4% та 17,0% відповідно, інженерних споруд – на 11,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 82,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,1% та 8,9% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, та Полтавської областей) виконано 64,0% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–серпні 2016р. експорт товарів становив 22719,0 млн.дол. США, імпорт – 24184,4 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2015р. експорт скоротився на 9,0% (на 2240,9 млн.дол.), імпорт – на 0,9% (на 227,0 млн.дол.). Негативне сальдо становило 1465,4 млн.дол. (у січні–серпні 2015р. позитивне – 548,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 8601,3 млн.дол., або 37,9% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2015р. – 8235,5 млн.дол., або 33,0%), та збільшився порівняно із січнем–серпнем 2015р. на 365,8 млн.дол., або на 4,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 23,9%, Іспанії - на 15,8%, Нідерландів – на 11,0%, Індії – на 9,6%, Польщі – на 6,5%, Німеччини – на 5,6% та Єгипту – на 4,7%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 30,0%, Туреччини – на 28,1%, Китаю – на 26,7%, Італії – на 2,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2015р. збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 10617,2 млн.дол., або 43,9% від загального обсягу (у січні–серпні 2015р. - відповідно 9961,9 млн.дол. та 40,8%), та збільшився проти січня–серпня 2015р. на 655,3 млн.дол., або на 6,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–серпнем 2015р. імпорт товарів збільшився з Італії на 51,6%, Франції – на 49,8%, Туреччини – на 38,0%, Китаю - на 22,5%, США – на 15,0%, Білорусі – на 13,7% та Польщі – на 10,6%, з Російської Федерації імпорт зменшився на 36,8%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі в січні–вересні 2016р. становив 1049,4 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–вереснем 2015р. збільшився на 5,8%.

Оборот роздрібної торгівлі ключає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)  в січні–вересні 2016р. становив 829,8 млрд.грн, що на 3,3% більше від обсягу січня–вересня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–вересні 2016р. становив 391,2 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3,9% більше від обсягу січня–вересня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 234,2 млрд.ткм, або 101,0% від обсягу січня–вересня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 453,8 млн.т вантажів, що становить 103,6% від обсягу січня–вересня 2015р.

У січні–вересні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 214,1 млн.т вантажів, що на 0,4% менше, ніж у січні–вересні 2015р. Перевезення брухту чорних металів знизилося на 22,3%, будівельних матеріалів – на 15,5%, лісових вантажів – на 12,7%, залізної та марганцевої руди – на 7,9%, кам’яного вугілля – на 2,0%. Разом з цим перевезення хімічних і мінеральних добрив збільшилося на 0,4%, цементу – на 8,4%, зерна та продуктів перемелу – на 9,3%, чорних металів – на 10,0%, коксу – на 10,8%, нафти і нафтопродуктів – на 18,4%.  

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 27,4 млрд.ткм, який зріс на 9,0% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 122,6 млн.т вантажів, що на 14,8% більше, ніж за січень–вересень 2015р.

Водним транспортом за січень–вересень 2016р. перевезено вантажів у обсязі 4,8 млн.т, що на 0,6% більше, ніж за січень–вересень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 49,2%. Порівняно з січнем–вереснем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 1,4%.

Магістральними трубопроводами у січні–вересні 2016р. транспортовано 73,4 млн.т вантажів, що на 4,9% більше, ніж за січень–вересень 2015р. Так, перекачка аміаку, яка складалася тільки з транзиту, зросла на 7,8%, газу – на 9,4%. Разом із цим перекачка нафти скоротилася на 14,6%.

У січні–вересні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 154,8 млн.ткм, що на 2,4% більше від обсягу січня–вересня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 53,1 тис.т вантажів, що на 8,1% більше, ніж за січень–вересень 2015р.

У січні–вересні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 76,4 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3609,7 млн. пасажирів, що становить відповідно 104,6% та 93,7% від обсягу січня–вересня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–вереснем 2015р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,5 млрд. пасажирів, що на 11,5% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–вересні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,3%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 28,0%. Авіаційним транспортом перевезено 6,2 млн. пасажирів, що на 26,6% більше, ніж за січень–вересень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 1,8 млрд. пасажирів, що на 2,6% менше, ніж за січень–вересень 2015р.

 

Державна служба статистики України