Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–жовтень 2016 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2016р. становила 42635,1 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2016р. чисельність населення зменшилася на 125,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем–вереснем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 3,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2016р. становила 299,5 тис. осіб, померлих – 431,9 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 316,2 тис. осіб, або 18,7% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 77,7% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за місяць зменшився на 0,1 в.п. і на кінець жовтня п.р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості він зменшився на 0,2 в.п. і становив 1,5%, у міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,1% населення працездатного віку).

У жовтні 2016р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Запорізької та Херсонської областей.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2016р. порівняно із вереснем п.р. збільшилася на 0,3 тис., або на 0,4%, і на кінець місяця становила 57,1 тис.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна п’ята була в переробній промисловості, кожна сьома – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна одинадцята – у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець жовтня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,1% від загальної кількості заявлених вакансій) і на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (18,3%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%) і технічних службовців (4,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилося із 60 осіб на кінець вересня 2016р. до 55 осіб на кінець жовтня.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–жовтні 2016р. було працевлаштовано 368,7 тис. осіб (34,0% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді), у т.ч. у жовтні п.р. – 48,3 тис. осіб проти 32,1 тис. осіб у вересні п.р.

За останніми даними, майже дві третини зареєстрованих безробітних отримали роботу на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства, переробної промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в жовтні 2016р., 40,7% становили жінки, 25,3% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно із вереснем 2016р. збільшилася на 4,4 в.п. і в жовтні п.р. становила 12,1% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в жовтні 2016р., становила 250,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1884 грн, що на 29,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

 

Доходи населення

 

У січні–вересні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4989 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 24,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72,5% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 8231 грн, Донецька область – 5716 грн та Київська – 5060 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 109,1%.

Упродовж січня–вересня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 5,2%, або на 97,8 млн.грн і на 1 жовтня становила 1978,5 млн.грн, що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2016р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–вересня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 0,4% (на 5,1 млн.грн) і на 1 жовтня становила 1307,8 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 75,3 млн.грн), виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 26,7 млн.грн), у добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 26,7 млн.грн),  виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання (на 20,7 млн.грн).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 12 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Миколаївській (на 31,3 млн.грн), Сумській (на 22,7 млн.грн) та Львівській (на 7,4 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 жовтня 2016р. становила 145,0 тис. осіб, або 1,8% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9019 грн, що більш ніж в 1,7 раза перевищує середню заробітну плату за вересень 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–вересні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4774,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 3324,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 1450,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні п.р. становила  2724,5 млн.грн (у січні–серпні – 2648,3 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 1644,0 млн.грн, у сільській місцевості – 1080,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 124,4 грн (у серпні – 142,0 грн).

Крім того, 589,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 123,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 465,9 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у вересні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1914,2 грн (у серпні – 1819,8 грн).

У січні–вересні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 711,3 млн.грн (у січні–серпні – 621,4 млн.грн).

У вересні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 3,1 млрд.грн (74,1% нарахованих за цей період сум).

На кінець вересня 2016р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 4,8 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,9 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за  електроенергію – 3,1 млрд.грн.

Що стосується оплати за газопостачання, то слід зазначити про таке. Нараховані бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надавали домогосподарствам послуги газопостачання, упродовж січня–серпня 2016р. суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг, у результаті чого на особових рахунках споживачів накопичувалися суми невикористаних субсидій. Разом з тим унаслідок перерахунку невикористаних сум субсидії відповідно до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 534, заборгованість за послуги газопостачання збільшилася порівняно з попереднім періодом та становила на кінець вересня 2016р. 2,4 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січняжовтня 2016р. обліковано 553,6 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,7% становили злочини проти власності, 8,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,7% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, по 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–жовтня 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1706, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2063, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 364.

Кількість випадків крадіжок становила 288,3 тис., шахрайств – 44,3 тис., грабежів – 23,9 тис., розбоїв – 3,3 тис., хабарництва – 2,1 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 529 осіб, які скоїли злочини в складі 117 організованих груп і злочинних організацій, закінчено   117 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2016р. становила        415,5 тис. осіб, із числа яких 157,1 тис. – жінки, 26 тис. – особи похилого віку й інваліди 1 і 2 груп, 4,7 тис. – неповнолітні та 2,4 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 11,9 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 6,3 тис. осіб, із числа яких 35,4% було умисно вбито; 33,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 80,4 тис., з них жінки – 9,8 тис., неповнолітні – 3,4 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 64,9%, безробітних – 11,7%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2016р. становив 109,4% (у відповідному періоді попереднього року – 139,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,6%. Найбільше (на 15,1–7,8%) підвищилися ціни на масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових. На 4,3–2,3% подорожчали м’ясо та м’ясопродукти, хліб, маргарин, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 35,4%) знизилися ціни на овочі; на 12,5–5,0% подешевшали сало, яйця, цукор і рис.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 39,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду в 1,7 раза, електроенергію в 1,6 раза, опалення в 1,5 раза, природний газ на 42,0%, водопостачання на 37,1%, каналізацію на 25,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,2%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 9,9%, послуги лікарень – на 8,3%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 6,1%.

Ціни на транспорт підвищилися на 9,4%, в першу чергу, через подорожчання палива та мастил на 16,7%, а також транспортних послуг на 3,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–жовтні 2016р. становив 128,7% (у відповідному періоді попереднього року – 124,9%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 56,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 45,5%, переробній промисловості – на 17,9%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні–вересні 2016р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року – 121,0%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 7,5%, будівель – на 6,0%.

 

Промисловість

 

У січні–жовтні 2016р. порівняно із січнем–жовтнем 2015р. індекс промислової продукції становив 101,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,7%, зокрема, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,8%, металевих руд – на 2,3%. Водночас у добуванні камяного та бурого вугілля обсяги продукції збільшилися на 4,6%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 5,6%. За січень–жовтень 2016р. видобуто
16,3 млрд.м3 природного газу, 1,4 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 52,4 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 24,2 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,9%, зокрема, у виробництві мяса та мясних продуктів на 1,8%, олії та тваринних жирів – на 11,3%, тютюнових виробів – на 5,8%. При цьому випуск продукції зменшився в переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 4,1%, молочних    продуктів – на 1,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 1,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,8%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 0,6%, напоїв – на 3,5%. З початку 2016р. вироблено 47,6 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 210 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 587 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 192 тис.т виробів ковбасних, 128 тис.т овочів консервованих натуральних, 20,2 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 3,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 781 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 87,7 тис.т масла вершкового, 58,2 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 94,6 тис.т сирів жирних, 1,0 млн.т цукру білого кристалічного бурякового, 2,0 млн.дал коньяку, бренді, 12,9 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 155 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 102 млн.дал напоїв безалкогольних, 80,4 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,2%, у т.ч. у текстильному виробництві – 104,6%, виробництві одягу – 99,6%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 100,6%. За 10 місяців 2016р. вироблено 71,5 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних,   2,4 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 71,0 млн пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 18,2 млн пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,2%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 3,6%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 6%. Водночас у виробництві паперу та паперових виробів обсяги продукції зменшилися на 1,9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 9,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,3%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 107,2%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 113,7%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 93,7%. У січні–жовтні 2016р. виготовлено 7,5 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об.%, 1,5 млн.т N аміаку безводного, 56,9 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 12,2 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 155 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 4 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 5,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 106,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 6,5%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 7,9%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,2%, готових металевих виробів – на 7,5%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 5,3%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 9,5%. З початку 2016р. виплавлено 19,7 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 20,3 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено           11 млн.т прокату готового чорних металів, 800 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 100,4%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 118,6%, електричного устатковання – 99,3%, машин і устатковання загального призначення – 87,1%, для сільського та лісового господарства – 114,4%, металургії – 110,4% та для добувної промисловості та будівництва – 105,6%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 115,6%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 102,7%, залізничних локомотивів і рухомого    складу – 91,4%. За 10 місяців 2016р. вироблено 293 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 3963 трактори для сільського та лісового господарства, 853 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 4103 валки до прокатних станів, 333 засоби автотранспортні для перевезення 10 і більше осіб, 19,1 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 1,6%. За січень–жовтень 2016р. вироблено 132 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 65,1 млрд.кВт·год, тепловими – 58,4 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січніжовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 102,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 103,9%, у господарствах населення – 101,6%. Індекс продукції рослинництва становив 105,0%, продукції тваринництва – 97,2%.

Станом на 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 12,8 млн.га, що на 7,2% менше, ніж на початок листопада 2015р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 56,1 млн.т (на 0,1% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 43,8 ц зерна (на 3,2 ц більше, ніж торік).

Виробництво сої становило 3,9 млн.т, що на 6,2% більше порівняно з початком листопада 2015р., соняшнику на зерно – 13,2 млн.т (на 19,0% більше), цукрових буряків – 9,0 млн.т (на 27,7% більше), ріпаку – 1,2 млн.т (на третину менше).

Порівняно з початком листопада 2015р. виробництво картоплі (21,7 млн.т) збільшилося на 4,3%, овочів відкритого ґрунту (8,6 млн.т) – збільшилося на 3,0%, а плодоягідної продукції (1,9 млн.т) – зменшилося на 6,4%.

За січень–жовтень п.р. реалізовано на забій 2,6 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 9,0 млн.т молока (на 2,3% менше) та 13,0 млрд.шт яєць (на 10,5% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 35%, 75% та 49%.

За розрахунками, на 1 листопада 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,1 млн голів (на 2,9% менше, ніж на 1 листопада 2015р.), у т.ч. корів – 2,2 млн (на 3,8% менше), свиней – 7,3 млн (на 4,6% менше), овець і кіз – 1,5 млн (на 3,0% менше), птиці всіх видів – 221,3 млн голів (на 3,6% менше). У господарствах населення утримувалось 69,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,2%; свиней – 48,7%, овець і кіз – 87,3%, птиці всіх видів – 50,4%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–жовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 10,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 15,4%, продукції тваринництва – збільшився на 5,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 9,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 21,3%, тваринництва – на 0,4%. У жовтні порівняно з вереснем п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 3,3%, у т.ч. рослинництва – на 1,9%, тваринництва – на 8,7%.

На 1 листопада 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 27,1 млн.т зерна (на 14,5% менше проти   1 листопада 2015р.), у т.ч. 12,1 млн.т пшениці, 2,8 млн.т ячменю, 10,5 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 15,9 млн.т зерна (на 17,7% менше), у т.ч. 7,2 млн.т пшениці, 1,8 млн.т ячменю, 5,6 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 11,2 млн.т зерна (на 9,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 8,0 млн.т (на 6,7% більше, ніж на 1 листопада 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 4,5 млн.т (на 0,9% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 3,5 млн.т (на 18,4% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–жовтні 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 51,3 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 113,7%.

Будівництво будівель зросло на 15,6%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 13,6% та 18,0% відповідно, інженерних споруд – на 11,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 81,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,4% та 8,7% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано більше двох третин (69,1%) загального обсягу будівництва.

У січні−вересні 2016р. в країні прийнято в експлуатацію 5674,7 тис.м2 загальної площі житла, з яких 194,9 тис.м2 (або 3,4% загального обсягу  житла) відповідно до Порядку (норма, яка давала можливість прийняти в експлуатацію самочинно побудовані об’єкти, відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992, припинила дію відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 31 грудня          2015р. При цьому статистичні дані за січеньвересень 2016р. містять інформацію щодо об’єктів самочинного будівництва, документи на прийняття в експлуатацію яких видали органи Держархбудконтролю України наприкінці 2015р.). Більше половини (52,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 47,2% – в одноквартирних будинках і 0,2% – у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січнівересні 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 6,9%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до    Порядку, − на 6,0%.

За рахунок коштів державного бюджету за січень−вересень 2016р. прийнято в експлуатацію 14,2 тис.м2 загальної площі житла (0,2% від загального обсягу), що на 11,1% більше рівня відповідного періоду попереднього року.

Серед інших об’єктів соціальної сфери в січні–вересні 2016р.   прийнято в експлуатацію: загальноосвітні навчальні заклади на 1,2 тис.од (учнівських місць), дошкільні навчальні заклади на 2,7 тис.од (місць), амбулаторно-поліклінічні заклади на 3,1 тис. разів (відвідувань за зміну), лікарні на 375 шт (ліжок), будинки відпочинку та пансіонати на 632 од (місць) тощо.

У січні−вересні 2016р. прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких 2 газові свердловини з розвідувального буріння, магістральні газопроводи протяжністю 15,9 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 316,0 км, лінії електропередачі – 48,5 км, трансформаторні понижуючі підстанції напругою  35 кВ і вище потужністю 80163,9 тис.кВ∙А, електростанції потужністю 390,0 тис.кВт.

Збудовано магістральні залізничні нові колії та другі колії протяжністю 13,2 км та 3,4 км відповідно, мости автомобільні та пішохідні – 33,9 пог.м та 12,0 пог.м відповідно, перевантажувальні комплекси морських портів на 2,5 млн.т вантажу.

Крім цього, на підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва 8,8 тис.т хлібобулочних виробів, 0,1 тис.т виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання, 150 т тортів і виробів кондитерських, 0,7 тис.т макаронних виробів, 211,9 тис.т нерафінованої олії та 0,3 тис.т  олії та жирів рафінованих та 425,1 тис.т  маргарину й аналогічних продуктів, а також з переробки 133,3 тис.т м’яса та 0,9 тис.т  рибної продукції тощо.

Прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, приміщення для утримання великої рогатої худоби, свиней та овець (кількість скотомісць) на 0,7 тис.од, 2,3 тис.од та 0,2 тис.од відповідно, а також для птиці (кількість птахомісць) – на 3,2 млн.од, тваринницькі комплекси з вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та свиней – на 0,5 тис. голів та 13,5 тис. голів. Також прийнято в експлуатацію насіннєсховища та сховища для картоплі, овочів і фруктів (одночасного зберігання) на 1,4 тис.т та 9,0 тис.т відповідно, теплиці під склом площею 2,6 тис.м2, зерноочисні й зерноочисно-сушильні пункти на 322,1 тис.т та інші.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень­–вересень 2016р. підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 204,5 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 16,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 46,9% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,5%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,8% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 10,3%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (68,6 млрд.грн, або 33,6%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких у                     січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 15,5%, у т.ч. підприємств із водопостачання, каналізації та поводження з відходами зросли порівняно із січнем–вереснем 2015р. на 53,1%, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 11,8%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 13,9%.

У січні–вересні 2016р. капітальні інвестиції організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, збільшились на 94,3%, закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 83,2%, підприємств сільського, лісового та рибного господарства – на 62,7%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 55,0%, закладів державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування – на 50,3%, освіти – на 44,6%, установ професійної, наукової та технічної діяльності – на 30,6%, закладів з тимчасового розміщування й організації харчування – на 29,5%, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 27,6%, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 22,9%, установ фінансової та страхової діяльності – на 5,0%.

Обсяги капітальних інвестицій підприємств діяльності у сфері інформації та телекомунікації скоротились на 54,2%, закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку ­– на 42,4%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво зменшились на 2,9% порівняно із січнем–вереснем 2015р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які за 9 місяців 2016р. становили в експорті 807,8 млн.дол. США (за 9 місяців 2015р. – 804,9 млн.дол.), в імпорті – 3,0 млн.дол.  (за 9 місяців 2015р. – 57,1 млн.дол.)) України за 9 місяців 2016р. становив 32034,3 млн.дол. США, імпорту – 31380,2 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2015р. експорт скоротився на 7,8%, імпорт – на 0,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 654,1 млн.дол. (за 9 місяців 2015р. позитивне – 3076,5 млн.дол.).

За 9 місяців 2016р. експорт товарів становив 25874,5 млн.дол. США, імпорт – 27635,3 млн.дол. Порівняно із січнемвереснем 2015р. експорт скоротився на 8,7% (на 2477,4 млн.дол.), імпорт майже не змінився (скоротився на 6,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 1760,8 млн.дол. (за 9 місяців 2015р. позитивне – 710,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 9 місяцями 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 9762,0 млн.дол., або 37,7% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2015р. – 9346,8 млн.дол., або 33,0%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2015р. на 415,2 млн.дол., або на 4,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 20,3%, Індії – на 15,5%, Нідерландів – на 15,3%, Іспанії - на 12,9%, Німеччини – на 7,8% та Польщі – на 6,1%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 30,1%, Китаю – на 27,6%, Туреччини – на 27,0%,  Італії – на 2,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 12091,4 млн.дол., або 43,8% від загального обсягу (за 9 місяців 2015р. - відповідно 11267,1 млн.дол. та 40,8%), та збільшився проти січня–вересня 2015р. на 824,3 млн.дол., або на 7,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–вереснем 2015р. імпорт товарів збільшився з Франції на 57,2%, Італії – на 46,2%, Туреччини – на 33,7%, Китаю - на 22,2%, США – на 14,8%, Білорусі – на 12,3%, Польщі – на 11,3%, зменшився з Російської Федерації на 34,3%.

За 9 місяців 2016р. експорт послуг становив 6967,6 млн.дол. США, імпорт – 3747,9 млн.дол. Порівняно із 9 місяцями 2015р. експорт скоротився на 3,0% (на 214,7 млн.дол.), імпорт – на 7,9% (на 320,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 3219,7 млн.дол. (за 9 місяців 2015р. також позитивне – 3114,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із 9 місяцями 2015р. збільшилась частка трубопровідного транспорту, комп’ютерних послуг, з будівництва, повітряного транспорту, послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій. Натомість зменшилась частка послуг залізничного транспорту, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, телекомунікаційних послуг та морського транспорту.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 2168,4 млн.дол., або 31,1% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2015р. – 2172,2 млн.дол., або 30,2%), та зменшився порівняно із 9 місяцями 2015р. на 3,8 млн.дол., або на 0,2%. Зокрема, зменшився обсяг послуг залізничного транспорту, морського, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, та телекомунікаційних послуг.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були  Німеччина, Велика Британія.

Серед інших країн світу найбільше експорт послуг надавався Російській Федерації, США, Швейцарії.

У загальному обсязі імпорту послуг збільшилась частка державних та урядових, послуг зі страхування, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, професійних та консалтингових послуг, операційного лізингу, з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій. Зменшилась частка послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, телекомунікаційних, послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, наукових та технічних послуг, повітряного транспорту та морського.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 1740,9 млн.дол., або 46,4% від загального обсягу (за 9 місяців 2015р. обсяг імпорту становив відповідно 1926,0 млн.дол. та 47,3%), та зменшився проти 9 місяців 2015р. на 185,1 млн.дол., або на 9,6%. Скоротились обсяги послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, повітряного транспорту, послуг, пов’язаних з подорожами, державних та урядових послуг, телекомунікаційних, залізничного транспорту та морського.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Німеччина, Кіпр.

Серед інших країн світу найбільші послуги були одержані від США, Російської Федерації, Туреччини, Швейцарії.

У січні–вересні 2016р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд.дол. США та вилучено 0,5 млрд.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 1 жовтня 2016р. становив 45,2 млрд.дол., у розрахунку на одну особу населення – 1058,0 дол.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Майже половина загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (24,4%), Нідерландів (13,1%), Німеччини (12,1%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Франція, Швейцарія та Італія.

На підприємствах промисловості зосереджено 29,4% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 25,3%. У переробній промисловості суттєві обсяги унесено в підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів – 11,7%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,5%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 2,4%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 1,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 1,5%.

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 29,7% прямих інвестицій, у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,5%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 8,5%, у сферах професійної, наукової та технічної діяльності, а також  інформації та телекомунікацій – по 5,0%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2016р. становив 6,2 млрд.дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру (93,4%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі в січні–жовтні 2016р. становив 1173,4 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–жовтнем 2015р. збільшився на 5,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) в січні–жовтні 2016р. становив 932,9 млрд.грн, що на 3% більше від обсягу січня–жовтня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–жовтні 2016р. становив 439,4 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3,2% більше від обсягу січня–жовтня 2015р.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 264,0 млрд.ткм, або 101,3% від обсягу січня–жовтня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 511,5 млн.т вантажів, що становить 103,8% від обсягу січня–жовтня 2015р.

У січні–жовтні 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 241,2 млн.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у січні–жовтні 2015р. Перевезення брухту чорних металів знизилося на 17,9%, будівельних матеріалів – на 14,8%, лісових вантажів – на 14,0%, залізної та марганцевої руди – на 7,8%, кам’яного вугілля – на 3,2%. Разом з цим перевезення хімічних і мінеральних добрив збільшилося на 2,5%, цементу – на 7,5%, коксу – на 7,7%, чорних металів – на 8,8%, зерна та продуктів перемелу – на 9,1%, нафти і нафтопродуктів – на 23,5%. 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 30,8 млрд.ткм, який зріс на 9,4% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 137,2 млн.т вантажів, що на 14,2% більше, ніж за січень–жовтень 2015р.

Водним транспортом за січень–жовтень 2016р. перевезено вантажів у обсязі  5,5 млн.т, що на 0,2% менше, ніж за січень–жовтень 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 48,2%. Порівняно з січнем–жовтнем 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів збільшилися на 0,5%.

Магістральними трубопроводами в січні–жовтні 2016р. транспортовано 83,7 млн.т вантажів, що на 6,8% більше, ніж за січень–жовтень 2015р. Так, перекачка аміаку зросла на 5,5%, газу – на 11,3%. Разом із цим перекачка нафти скоротилася на 12,4%.

У січні–жовтні 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 182,1 млн.ткм, що на 6,8% більше січня–жовтня 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 61,8 тис.т вантажів, що на 11,7% більше, ніж за січень–жовтень 2015р.

У січні–жовтні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 85,1 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4022,3 млн пасажирів, що становить відповідно 104,6% та 93,4% від обсягу січня–жовтня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–жовтнем 2015р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,7 млрд пасажирів, що на 11,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 22,3%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 23,2%. Авіаційним транспортом перевезено 7,0 млн пасажирів, що на 27,7% більше, ніж за січень–жовтень 2015р. Міським електротранспортом перевезено 2,0 млрд пасажирів, що на 3,3% менше, ніж за січень–жовтень 2015р.

 

 

Державна служба статистики України