Архів:  2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за 2016 рік

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Повідомлення Державної служби статистики України

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 42603,9 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2016р. чисельність населення зменшилася на 156,7 тис. осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2016р. становила 365,5 тис. осіб, померлих – 529,8 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2016р.) становила 18,0 млн осіб, з яких 16,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,5%, а в працездатному віці – 64,4%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,2%, а працездатного віку – 9,6%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 390,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,2%.

Більше половини (50,3%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за місяць зріс на 0,2 в.п. і на кінець грудня 2016р. становив 1,5% населення працездатного віку.

Зростання цього показника в грудні 2016р., як і в попередньому місяці, зумовлене переважно впливом сезонного фактору на зайнятість працівників сільського господарства. Так, у сільській місцевості рівень зареєстрованого безробіття зріс на 0,5 в.п. і становив 2,3%, у міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,1% населення працездатного віку).

У грудні 2016р. збільшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Донецької області та м.Києва.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2016р., становила 265,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1997 грн, що на 24,8% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати   (1600 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2016р. порівняно з листопадом зменшилася на 17,3 тис., або майже на третину (32,4%), і на кінець місяця становила 36,0 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець грудня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (22,1% від загальної кількості заявлених вакансій) і на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (16,0%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%) і технічних службовців (4,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилося із 63 осіб на кінець листопада 2016р. до 108 осіб на кінець грудня.

 

Доходи населення

 

У січні–листопаді 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5070 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 23,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщування й організації харчування, у функціюванні бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, освіти, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг, на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 73,1% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 8436 грн, Донецька область – 5900 грн та Київська – 5129 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 108,8%.

Упродовж січня–листопада 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 6,6%, або на 123,2 млн.грн, і на 1 грудня становила 2004,0 млн.грн, що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2016р.

Упродовж січня–листопада 2016р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств збільшилася на 2,2% (на 28,3 млн.грн) і на 1 грудня становила 1331,0 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 87,6 млн.грн), виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 58,7 млн.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 42,6 млн.грн).

Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 10 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Запорізькій (на 41,5 млн.грн), Миколаївській (на 37,9 млн.грн) та Сумській (на 28,8 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 грудня 2016р. становила 161,0 тис. осіб, або 2,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників підприємства заборгували в середньому 8269 грн, що більш ніж в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2016р.

 

Соціальний захист

 

У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 6759,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 4616,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 2143,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2016 становила 4452,9 млн.грн (у січні–жовтні – 3214,0 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 2671,1 млн.грн, у сільській місцевості – 1781,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016 становив 1104,5 грн (у жовтні – 566,8 грн).

Крім того, 740,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 151,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 589,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у листопаді 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2048,5 грн (у жовтні – 2000,3 грн).

У січні–листопаді 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1116,8 млн.грн (у січні–жовтні – 776,5 млн.грн).

У листопаді 2016 населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,7 млрд.грн (64,6% нарахованих за цей період сум).

На кінець листопада 2016р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 7,8 млрд.грн,  за газопостачання – 3,7 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,6 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 3,1 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом 2016р. обліковано 592,6 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,4% становили злочини проти власності, 7,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1824, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2396, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 349.

Кількість випадків крадіжок становила 312,2 тис., шахрайств – 46,1 тис., грабежів – 27,2 тис., розбоїв – 3,9 тис., хабарництва – 2 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 598 осіб, які скоїли злочин у складі 136 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 136 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2016р. становила 444,6 тис. осіб, із числа яких 167,1 тис. – жінки, 27,8 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 4,8 тис. – неповнолітні та 2,4 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 12,8 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 7 тис. осіб, із числа яких 30,5% було умисно вбито; 34,6% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 10,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 99,3 тис., з них жінки – 11,8 тис., неповнолітні – 4,2 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,5% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,1%, безробітних – 11,6%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2016р. у цілому становив 112,4% (за 2015р. – 143,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,3%. Найбільше (на 29,6–19,0%) підвищилися ціни на масло, молоко та молочні продукти. На 9,4–3,1% подорожчали соняшникова олія, продукти переробки зернових, хліб, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 28,6%) знизилися ціни на овочі; на 10,1–1,2% подешевшали сало, яйця, фрукти, рис та цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 47,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на опалення в 1,9 раза, гарячу воду в 1,8 раза, електроенергію в 1,6 раза, водопостачання на 42,1%, природний газ на 42,0%, каналізацію на 28,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,8%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 11,7%, послуги лікарень – на 8,9%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 6,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 11,4% головним чином через подорожчання палива та мастил на 19,5%, а також транспортних послуг на 5,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2016р. у цілому становив 135,7% (за 2015р. – 125,4%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися в 1,9 раза, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – в 1,5 раза, переробній промисловості – на 22,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–листопаді 2016р. становив 108,5% (у відповідному періоді 2015р. – 122,4%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 9,4%, будівель – на 8,1%.

 

Промисловість

 

У 2016р. порівняно з 2015р. індекс промислової продукції становив 102,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,3%, зокрема, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,6%, металевих руд – на 2,1%. Водночас у добуванні кам’яного та бурого вугілля обсяги продукції збільшилися на 4,8%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 6,8%. За 2016р. видобуто 19,6 млрд.м3 природного газу, 1,6 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 62,6 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 29,5 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,9%, зокрема, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – 4,2%, олії та тваринних жирів – 16,2%, цукру – 36,2%, тютюнових виробів – 3,9%. При цьому випуск продукції зменшився у переробленні та консервуванні фруктів і овочів  на 2,6%, молочних продуктів – на 2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 0,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,8%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 1,7%, напоїв – на 3,9%. У 2016р. вироблено 59,4 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 256 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 746 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 233 тис.т виробів ковбасних, 136 тис.т овочів консервованих натуральних, 24 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 4,4 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 926 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 101 тис.т масла вершкового, 69,6 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 113 тис.т сирів жирних, 2 млн.т цукру білого кристалічного бурякового, 2,8 млн.дал коньяку, бренді, 16,6 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 180 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 118 млн.дал напоїв безалкогольних, 98,2 млрд сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,4%, у т.ч. у текстильному виробництві – 104,2%, виробництві одягу – 100,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 101%. За 2016р. вироблено 88,2 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 2,9 млн костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 85,1 млн пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 22,5 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 0,8%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 4,6%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 1,4%. Водночас у виробництві паперу та паперових виробів обсяги продукції зменшилися на 2,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 8,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,4%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 103,6%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 116,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 95,2%. У 2016р. виготовлено 9,7 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об.%, 61,8 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 14,9 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 190 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 4,9 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 3,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,5%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 106,7%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 5,9%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 7,2%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,8%, готових металевих виробів – на 6,1%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 4,4%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 7,8%. За 2016р. виплавлено 23,6 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 24,3 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 13,3 млн.т прокату готового чорних металів, 968 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 101,3%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 124,1%, електричного устатковання – 100,8%, машин і устатковання загального призначення – 88,3%, для сільського та лісового господарства – 114,3%, металургії – 110,3% та для добувної промисловості та будівництва – 105%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 114%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 98,7%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 105,7%. У 2016р. вироблено 356 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 4894 трактори для сільського та лісового господарства, 1015 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 4999 валків до прокатних станів, 551 засіб автотранспортний для перевезення 10 і більше осіб, 440 автомобілів вантажних, 22,7 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2,6%. За 2016р. вироблено 163,7 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 81,0 млрд.кВт·год, тепловими – 72,2 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

За попередніми даними, у 2016р. порівняно з 2015р. індекс сільськогосподарської продукції становив 106,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,8%, у господарствах населення – 101,5%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2015р. становив 109,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 113,7%, у господарствах населення – 103,9%. 

У 2016р. зібрано рекордний урожай зернових і зернобобових культур – 66,0 млн.т (у вазі після доробки), що на 9,7% (на 5,9 млн.т) більше порівняно з 2015р. Середня врожайність зерна становила 46,1 ц з 1 га (на 12,2% більше).

Урожай соняшнику (13,6 млн.т у вазі після доробки) також був рекордним. Порівняно з 2015р. обсяг його виробництва збільшився на 21,7% насамперед за рахунок розширення площ збирання (на 17,6%); середня урожайність становила 22,4 ц з 1 га (на 3,7% більше).

Виробництво цукрових буряків для промислової переробки (13,9 млн.т) збільшилося на 34,3% за рахунок як розширення площі збирання на 21,5%, так і зростання урожайності на 10,7% (зібрано по 482,4 ц з 1 га).

Урожай ріпаку (1,2 млн.т) порівняно із 2015р. скоротився на третину, що зумовлено насамперед зменшенням площі його збирання на 33,1%; середня урожайність склала 25,7 ц з 1 га (на 0,8% менше). Виробництво сої (4,3 млн.т) зросло на 8,9% лише за рахунок збільшення середньої урожайності на 25,5% (зібрано по 23,1 ц з 1 га).

Господарствами всіх категорій зібрано 21,7 млн.т картоплі (на 4,4% більше, ніж у 2015р.), 9,4 млн.т овочів (на 2,2% більше), 2,0 млн.т плодоягідної продукції (на 6,8% менше), 376,8 тис.т винограду (на 2,4% менше).

Індекс продукції тваринництва у 2016р. порівняно з 2015р. становив 97,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 97,8%, господарствах населення – 97,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 3,3 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з 2015р., вироблено 10,4 млн.т молока (на 2,1% менше) та 15,1 млрд.шт яєць (на 9,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2015р. складала відповідно 38%, 74% та 47%.

За розрахунками, на 1 січня 2017р. поголів’я великої рогатої худоби становило 3,7 млн голів (на 2,0% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. корів – 2,1 млн (на 2,7% менше), свиней – 6,7 млн (на 5,5% менше), овець і кіз – 1,3 млн (на 1,0% менше), птиці всіх видів – 202,4 млн голів (на 0,8% менше). Населенням утримувалось 67% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77%, свиней – 47%, овець і кіз – 86%, птиці всіх видів – 45%.

 

Будівництво

 

У 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 70,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. становив 113,1%.

Будівництво будівель зросло на 15,2%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 13,0% та 17,4% відповідно, інженерних споруд – на 11,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 80,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,8% та 8,3% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано більше двох третин (68,0%) загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

За січень–листопад 2016р. експорт товарів становив 32734,4 млн.дол. США, імпорт – 35058,7 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2015р. експорт скоротився на 5,9% (на 2036,7 млн.дол.), імпорт збільшився – на 1,8% (на 603,1 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2324,3 млн.дол. (за 11 місяців 2015р. позитивне – 315,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем-листопадом 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 12201,9 млн.дол., або 37,3% від загального обсягу експорту (за 11 місяців 2015р. – 11829,6 млн.дол., або 34,0%), та збільшився порівняно з 11 місяцями 2015р. на 372,3 млн.дол., або на 3,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Індії – на 22,1%, Угорщини на 17,3%, Польщі – на 10,0%, Єгипту - на 9,0%, Нідерландів – на 7,9% та Німеччини – на 5,1%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 27,4%, Туреччини – на 25,7%, Китаю – на 25,4%, Італії – на 3,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин – з 9,3% до 12,0%, електричних машин – з 7,0% до 8,2%, засобів наземного транспорту, крім залізничного, – з 4,2% до 7,2%, фармацевтичної продукції – з 3,6% до 4,1%. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 30,0% до 19,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 15330,4 млн.дол., або 43,7% від загального обсягу (за 11 місяців 2015р. - відповідно 14080,5 млн.дол. та 40,9%), та збільшився проти січня–листопада 2015р. на 1249,9 млн.дол., або на 8,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–листопадом 2015р. імпорт товарів збільшився із Швейцарії на 98,0%, Франції – на 65,1%, Італії – на 40,3%, Туреччини – на 30,1%, Китаю - на 23,0%, Білорусі – на 14,1%, Польщі – на 13,4%, США – на 13,1%, Німеччини – на 4,3%, зменшився з Російської Федерації на 33,7%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у 2016р. становив 1486,3 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2015р. збільшився на 4,9%.

Оборот роздрібної торгівлі ключає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у 2016р. становив 1159,3 млрд.грн, що  на 4% більше від обсягу 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у 2016р. становив 546,7 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 4,4% більше обсягу 2015р.

 

Транспорт

 

У 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 323,5 млрд.ткм, або 102,4% від обсягу 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 624,5 млн.т вантажів, що становить 103,8% від обсягу 2015р.

У 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 292,4 млн.т вантажів, що на 0,6% менше, ніж у 2015р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 16,6%, будівельних матеріалів – на 14,3%, брухту чорних металів – на 11,1%, залізної та марганцевої руди – на 8,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,8%, кам’яного вугілля – на 3,1%. Разом з цим перевезення цементу збільшилося на 5,6%, коксу – на 6,4%, чорних металів – на 9,3%, зерна та продуктів перемелу – на 10,8%, нафти і нафтопродуктів – на 21,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 37,7 млрд.ткм, який зріс на 9,1% порівняно з 2015р. та перевезено 166,9 млн.т вантажів, що на 12,7% більше, ніж за 2015р.

Водним транспортом за 2016р. перевезено вантажів у обсязі 6,7 млн.т, що на 3,5% більше, ніж за 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 49,5%. Порівняно з 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів збільшилися на 2,1%.

Магістральними трубопроводами у 2016р. транспортовано 106,7 млн.т вантажів, що на 9,8% більше, ніж за 2015р. Так, перекачка газу зросла на 14,3%. Разом із цим перекачка нафти скоротилася на 9,1%, аміаку – на 6,7%. Транзит газу збільшився на 22,5%, нафти та аміаку зменшився відповідно на 8,8% та на 7,0%.

У 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 225,9 млн.ткм, що на 7,0% більше, ніж у 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 74,3 тис.т вантажів, що на 7,4% більше, ніж за 2015р.

У 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 102,2 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4854,4 млн пасажирів, що становить відповідно 105,4% та 94,0% від обсягу 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2015р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,0 млрд пасажирів, що на 10,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 20,5%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 18,8%. Авіаційним транспортом перевезено 8,3 млн пасажирів, що на 31,3% більше, ніж у 2015р. Міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 3,5% менше, ніж у 2015р.

 

 

Державна служба статистики України