Архів:  2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–березень 2017 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 42541,6 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на 42,9 тис. осіб.

Порівняно із січнем–лютим 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 3,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2017р. становила 59,6 тис. осіб, померлих – 105,5 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 2016р.) становила 18,0 млн осіб, з яких 16,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,3%, а в працездатному віці – 64,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,3%, а працездатного віку – 9,7%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 406,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,8%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець березня 2017р. становив 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,3%, у міських поселеннях – 1,2%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в березні 2017р., становила 373,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2028 грн, що дорівнює 63,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в березні 2017р. порівняно з лютим збільшилася на 16,2 тис., або на 28,2%, і на кінець місяця становила   73,5 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,4% від загальної кількості заявлених вакансій) і на кваліфікованих робітників з інструментом (17,9%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (3,7%) і технічних службовців (3,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні зменшилось із 77 осіб на кінець лютого 2017р. до 55 осіб на кінець березня.

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6109 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 36,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники авіаційного транспорту, фінансових та страхових установ, сфери інформації та телекомунікацій, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, сільського господарства, водопостачання; каналізації, поводження з відходами, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 77% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 9563 грн, Донецька область – 6644 грн та Київська – 6263 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,7% від середнього по економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 119,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за період з початку поточного року збільшилася на 11,4%, або на 204,3 млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 1995,3 млн.грн, що дорівнює 4,0% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств за період з початку 2017р. зменшилась на 15,3%, або на 171,3  млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 946,9 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 292,6 млн.грн), виробництві машин та устаткування, не віднесених до інших угрупувань (на 21,6 млн.грн), наукових дослідженнях та розробках (на 15,3 млн.грн).

У регіональному розрізі найбільше зменшення суми заборгованості зафіксовано у Луганській (на 259,5 млн.грн) та Львівській (на 29,7 млн.грн) областях. Крім того, зменшення боргу відбулось також у 7 регіонах. У решті – сума заборгованості економічно активних підприємств зросла.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 березня 2017р., становила 114,7 тис. осіб, або 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8258 грн, що в 1,3 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2017р.

 

Соціальний захист

 

У січні–лютому 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1055,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 740,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 315,2 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому п.р. становила 1636,1 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 1058,5 млн.грн, у сільській місцевості – 577,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому п.р. становив 1571,2 грн (у січні – 1521,2 грн).

Крім того, у січні–лютому 2017р. 32,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 5,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 26,6 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у лютому 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2217,0 грн (у січні – 2127,4 грн).

У січні–лютому 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 225,8 млн.грн.

У лютому п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,8 млрд.грн, що становило 88,8% нарахованих за цей період сум. За електроенергію – відповідно 2,5 млрд.грн і 116,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець лютого 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 11,9 млрд.грн, за газопостачання – 10,0 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,4 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 3,3 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–березня 2017р. обліковано 169,8 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–березня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 427, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 518, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 53.

Кількість випадків крадіжок становила 83,5 тис., шахрайств – 14,8 тис., грабежів – 4,4 тис., розбоїв та хабарництва – по 0,9 тис.

У загальній кількості злочинів 63,9% становили злочини проти власності, 8,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,5% – злочини проти громадської безпеки, 1,7% – злочини проти правосуддя, по 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 279 осіб, які скоїли злочин у складі 66 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 66 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2017р. становила 117,5 тис. осіб, із числа яких 42,8 тис. – жінки, 6,9 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 1,4 тис. – неповнолітні та 0,6 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 2,7 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1,9 тис. осіб, із числа яких 21,6% було умисно вбито; 24% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 6,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 19,9 тис., з них жінки – 2,2 тис., неповнолітні – 0,7 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 11,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 69,3%, безробітних – 10,3%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2017р. становив 103,9% (у відповідному періоді попереднього року – 101,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%. Найбільше (на 17,2% та 13,2%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 7,8–2,6% стали дорожчими молочні продукти та молоко, цукор, масло, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових та макаронні вироби. Водночас відчутно (на 24,6%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 5,5%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на електроенергію на 28,1%, утримання будинків та прибудинкових територій на 9,7%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 5,5% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 9,9%, а також палива та мастил на 5,0%.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 3,4% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 17,1% та мобільного зв’язку на 4,7%.

Послуги освіти стали дорожчими на 1,7% насамперед через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 9,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–березні 2017р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року – 104,4%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни зросли на 16,1%, переробній промисловості – на 8,1%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря відбулось зниження цін на 3,3%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–лютому 2017р. становив 102,0% (у відповідному періоді попереднього року – 99,4%).

У будівництві будівель зафіксовано підвищення цін на 2,1%, інженерних споруд – на 1,7%.

 

Промисловість

 

У січні–березні 2017р. порівняно із січнем–березнем 2016р. індекс промислової продукції становив 99,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,7%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 13,3%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 1%, металевих руд – на 9,4%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги продукції збільшилися на 34,6%. За І квартал 2017р. видобуто 5,0 млрд.м3 природного газу, 382 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 15,2 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 6,7 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 5,1%, зокрема, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – 10,4%, олії та тваринних жирів – 31,4%, молочних продуктів – 3,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 6,9%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – 7,4%. При цьому випуск продукції зменшився у переробленні та консервуванні фруктів і овочів на 6,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,4%, напоїв – на 6,1%, тютюнових виробів – на 3,9%. У січні–березні 2017р. вироблено 12,8 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 59,6 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 225 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 54,4 тис.т виробів ковбасних, 5,9 тис.т овочів консервованих натуральних, 2,3 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 1448 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 229 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 20,6 тис.т масла вершкового, 17,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 28,1 тис.т сирів сичужних та плавлених, 0,5 млн.дал коньяку, бренді, 4,0 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 33,3 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 21,6 млн.дал напоїв безалкогольних, 20,6 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 108,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – 112,8 %, виробництві одягу – 105,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 113%. За 3 місяці 2017р. вироблено 24,3 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 560 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 11,9 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), 6,2 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,4%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 4,3%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 0,2%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зменшилися на 3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зменшився на 19,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 94,3%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 83,7%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 114,7%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 96,6%. З початку 2017р. вироблено 2,7 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 14,0 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 2,7 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 35,1 тис.т розфасованих для роздрiбної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, 1,4 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 7,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 109,5%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 117%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 0,4%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 34,3%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 5,7%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 10,5%, готових металевих виробів – на 11,9%. При цьому випуск продукції зменшився у виробництві чавуну, сталі та феросплавів на 8,6%. За І квартал 2017р. виплавлено 4,9 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 5,4 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 3,1 млн.т прокату готового чорних металів, 274 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 104,7%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 78,6%, електричного устатковання – 91,2%, машин і устатковання загального призначення – 93,3%, для сільського та лісового господарства – 113,5%, металургії – 153,2%, для добувної промисловості та будівництва – 130,3%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 129,2%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 110,1%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 214,8%. У січні–березні 2017р. вироблено 66,3 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу побутових, 1,3 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 244 верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 1,6 тис. валків до прокатних станів, 5,2 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 1,1 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

На підприємствах із виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 3,3%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 5,0%, а в розподіленні електроенергії – зросли на 0,1%. За 3 місяці 2017р. вироблено 44,7 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 23,8 млрд.кВт·год, тепловими – 17,4 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні 2017р. порівняно із відповідним періодом 2016р. становив 99,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,2%, у господарствах населення – 99,1%.

За січень–березень п.р. реалізовано на забій 794 тис.т худоби та птиці у живій масі  (як і за січень–березень 2016р.), вироблено 2,0 млн.т молока (на 0,5% менше) та 3,4 млрд.шт яєць (на 0,9% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 39%, 67% та 40%.

За розрахунками, на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,1 млн голів (на 0,9% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. корів – 2,1 млн (на 2,5% менше), свиней – 6,7 млн (на 8,0% менше), овець і кіз – 1,6 млн (на 1,1% менше), птиці всіх видів – 195,2 млн голів (на 4,8% більше). У господарствах населення утримувалось 70,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,2%; свиней – 47,6%, овець і кіз – 86,6%, птиці всіх видів – 41,5%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився в 1,5 раза, у т.ч. продукції рослинництва – майже в 1,8 раза, продукції тваринництва – зменшився на 2,9%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросли на 11,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,2%, тваринництва – на 23,2%. У березні  порівняно із лютим п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 1,6%, у т.ч. рослинництва – на 3,1%, тваринництва – знизилися на 5,2%.

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 15,3 млн.т зерна (на 18,7% більше проти 1 квітня 2016р.), у т.ч. 5,0 млн.т пшениці, 8,2 млн.т кукурудзи, 1,4 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 8,0 млн.т зерна (на 17,6% більше), у т.ч. 2,7 млн.т пшениці, 4,0 млн.т кукурудзи, 0,8 млн.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,3 млн.т зерна (на 20,0% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,9 млн.т (на 44,9% більше, ніж на 1 квітня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 2,1 млн.т (на 47,7% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,8 млн.т (на 41,8% більше, ніж торік).

 

Будівництво

 

У січні–березні 2017р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 14,2 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017р. порівняно із січнем–березнем 2016р. становив 119,4%.

Будівництво будівель зросло на 24,4%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 23,4% та 25,8% відповідно, інженерних споруд – на 13,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 82,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,5% та 8,7% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконано три чверті (75,3%) загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–лютому 2017р. експорт товарів становив 6268,1 млн.дол. США, імпорт – 6691,3 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2016р. експорт збільшився на 32,7% (на 1543,4 млн.дол.), імпорт – на 22,1% (на 1210,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 423,2 млн.дол. (у січні–лютому 2016р. також негативне – 756,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2016р. збільшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних та механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 2437,3 млн.дол., або 38,9% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2016р. – 2097,4 млн.дол., або 44,4%), та збільшився порівняно із січнем–лютим 2016р. на 339,9 млн.дол., або на 16,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Іспанії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Індії, Туреччини, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,5 раза, Індії – у 2,3 раза, Ірану, Ісламської Республіки – на 79,7%, Білорусі – на 58,4%, Російської Федерації – на 54,4%, Туреччини – на 48,8%, Польщі – на 36,5%, Єгипту - на 30,7%, Угорщини – на 16,7%, Італії – на 14,4%, Іспанії – на 10,9%,  до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Китаю – на 41,0%, Німеччини – на 4,0% та Нідерландів – на 1,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка пластмаси, полімерних матеріалів    та фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2790,3 млн.дол., або 41,7% від загального обсягу (у січні–лютому 2016р. - відповідно 2461,3 млн.дол. та 44,9%), та збільшився проти відповідного періоду 2016р. на 329,0 млн.дол., або на 13,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно із січнем–лютим 2016р. імпорт товарів збільшився із Швейцарії у 2,1 раза, Російської Федерації – на 78,8%, США – на 31,4%,  Польщі – на 30,4%, Німеччини – на 28,7%, Китаю - на 19,4%, Франції – на 17,1%, зменшився з Італії на 8,3%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2017р. становив 374,2 млрд.грн. Порівняно із січнем–березнем 2016р. його фізичний обсяг збільшився на 1%.

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 164,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 3,1% більше від обсягу січня–березня 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі в березні цього року порівняно із березнем 2016р. збільшився на 8,7%. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 118,8 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3% більше від обсягу січня–березня 2016р. Обсяг роздрібного товарообороту в березні 2017р. становив 43,6 млрд.грн і в порівнянних цінах проти березня 2016р. збільшився на 8,8%.

 

Транспорт

 

У січні–березні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 82,4 млрд.ткм, або 111,9% від обсягу січня–березня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 152,8 млн.т вантажів, що становить 108,4% від обсягів  січня–березня 2016р.

У січні–березні 2017р. залізничним транспортом перевезено 82,7 млн.т вантажів, що на 5,9% більше, ніж за січень–березень 2016р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 68,1 млн.т вантажів, що на 4,2% більше, ніж у січні–березні 2016р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт брухту чорних металів збільшилось на 36,3%, зерна та продуктів перемелу – на 40,1%, нафти і нафтопродуктів – на 43,7%, будівельних матеріалів – на 55,8%. Разом з цим перевезення лісових вантажів знизилося на 44,1%, коксу – на 26,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 24,7%, чорних металів – на 12,8%, кам’яного вугілля – на 12,1%, залізної та марганцевої руди – на 4,3%, цементу – на 1,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2017р. виконано вантажооборот в обсязі 8,7 млрд.ткм, який зріс на 10,0% порівняно з відповідним періодом 2016р., та перевезено 37,0 млн.т вантажів, що на 13,4% більше, ніж у січні–березні 2016р.

Водним транспортом у січні–березні 2017р. перевезено вантажів у обсязі 0,9 млн.т, що на 9,3% менше, ніж у січні–березні 2016р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 80,8%. Порівняно з січнем–березнем 2016р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 2,0%.

Магістральними трубопроводами у січні–березні 2017р. транспортовано  32,2 млн.т вантажів, що на 10,0% більше, ніж у січніберезні 2016р. Так, перекачка нафти зросла на 10,0%, газу – на 11,4%. Транзит нафти зріс на 10,5%, газу – на 19,7%. Разом з цим перекачка аміаку, яка складалася тільки з транзиту, скоротилася на 52,9%.

У січні–березні 2017р. авіаційним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 51,3 млн.ткм та перевезено 15,8 тис.т вантажів, що відповідно на 10,0% та на 14,2% менше, ніж за січень–березень 2016р.

У січні–березні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 21,6 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1148,6 млн пасажирів, що становить відповідно 109,4% та 101,6% від обсягу січня–березня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ "Укрзалізниця" змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ "Укрзалізниця").

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–березнем 2016р. зменшилося на 2,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 506,3 млн пасажирів, що на 0,6% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні–березні 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 4,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 43,6% порівняно із січнем–березнем 2016р. Авіаційним транспортом перевезено 1,9 млн пасажирів, що на 48,8% більше, ніж у січні–березні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 0,6 млрд пасажирів, що на 2,7% більше, ніж за січень–березень 2016р.

 

 

Державна служба статистики України