Архів:  2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–вересень 2017 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території

Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 42444,9 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 139,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем­–серпнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 17,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2017р. становила 243,9 тис. осіб, померлих – 386,5 тис. осіб.

 

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2017р.) становила 17,8 млн. осіб, з яких 16,1 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,0%, а в працездатному віці – 64,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,6%, а працездатного віку – 10,0%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 303,0 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,5%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець вересня 2017р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,5%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2017р., становила 247,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2033 грн, що дорівнює 63,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно із серпнем зменшилася на 3,7 тис., або на 4,8%, і на кінець місяця становила 73,4 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець вересня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні порівняно із серпнем 2017р. збільшилося на 1 особу і на кінець вересня становило 41 особу.

 

 

Доходи населення

 

У січні–серпні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6784 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 37,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники професійної, наукової та технічної діяльності, сфери інформації та телекомунікацій, фінансових та страхових установ, авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності – підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, водопостачання; каналізації, поводження з відходами, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 75,8% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 10631 грн, Донецька область – 7384 грн та Київська – 6908 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% від середнього по економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 119,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за період з початку поточного року збільшилася на 30,4%, або на 544,9  млн.грн, і на 1 вересня п.р. становила 2335,9 млн.грн, що дорівнює 4,2% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств за цей період зросла на 10,1%, або на 112,7  млн.грн, і на початок вересня становила 1230,9 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати за період з початку року спостерігалося на підприємствах (установах) із виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 189,8 млн.грн), водопостачання, каналізації, поводження з відходами (на 70,6 млн.грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 15,7 млн.грн), з виробництва автотранспортних засобів, причепів напівпричепів та інших транспортних засобів (на 15,0 млн.грн), електричного устатковання (на 14,9 млн.грн) та будівництва (на 12,2 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості за цей період зафіксовано у 19 областях, а найбільше у Донецькій (на 108,2 млн.грн), Рівненській (на 57,2 млн.грн) та Черкаській (на 56,5 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 вересня 2017р., становила 128,2 тис. осіб, або 1,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9599 грн, що більше ніж на третину перевищує середню заробітну плату за серпень 2017р.

 

 

Соціальний захист

 

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7029,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 4814,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 2214,9 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні п.р. становила 3239,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 2296,8 млн.грн, у сільській місцевості – 942,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні п.р. становив 153,9 грн (у липні – 145,9 грн).

Крім того, у січні–серпні 2017р. 654,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 132,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 522,1 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у серпні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2809,4 грн (у липні – 2872,3 грн).

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1384,8 млн.грн.

У серпні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 3,8 млрд.грн, що становило 124,1% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргу попередніх періодів). За електроенергію – відповідно 2,4 млрд.грн і 87,2%.

На кінець серпня 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 10,7 млрд.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 7,4 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,1 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 2,1 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 3,5 млрд.грн.

 

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 446,2 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–вересня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1243, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1625, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 239.

Кількість випадків крадіжок становила 220,5 тис., шахрайств – 33,2 тис., грабежів – 14,5 тис., розбоїв – 2,3 тис., хабарництва – 2,1 тис.

У загальній кількості злочинів 63,8% становили злочини проти власності, 8,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,3% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 808 осіб, які скоїли злочин у складі 188 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 188 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2017р. становила 314,1 тис. осіб, із числа яких 113,7 тис. – жінки, 18,7 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 3,5 тис. – неповнолітні та 1,8 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,6%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 9,3 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 5 тис. осіб, із числа яких 21,7% було умисно вбито; 34,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 8,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 85 тис.,
з них жінки – 10,1 тис.
, неповнолітні – 3,3 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 10,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,2% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 6
7,7%, безробітних – 9,9%.

 

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2017р. становив 110,2% (у відповідному періоді попереднього року – 106,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 13,7%. Найбільше (на 41,5–28,1%) зросли ціни на фрукти, сало, м’ясо та м’ясопродукти; на 18,0–8,1% – овочі, хліб, рис, молочні продукти, масло, цукор. Водночас відчутно знизилися ціни на крупи гречані та яйця (на 13,6% та 11,2% відповідно).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 8,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 44,9%, електроенергію на 28,1%, водопостачання на 18,8%, каналізацію на 15,0%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,8% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 11,3% та послуг лікарень на 10,3%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 9,8% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 18,5%, а також палива та мастил на 8,5%.

Послуги освіти стали дорожчими на 14,7%, при цьому плата за навчання в середніх закладах освіти зросла на 21,5%, вищих – на 14,5%, утримання дітей у дошкільних закладах – на 13,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–вересні 2017р. становив 110,1% (у відповідному періоді попереднього року – 122,1%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни зросли на 13,1%, переробній промисловості – на 12,4%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,7%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–серпні 2017р. становив 108,9% (у відповідному періоді попереднього року – 105,4%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 9,3%, інженерних споруд – на 8,0%.

 

 

Промисловість

 

У січні–вересні 2017р. порівняно із січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 99,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,1%, зокрема, у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 16,1%, металевих руд – на 7,2%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги продукції збільшилися на 0,1%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 12,7%. За 9 місяців 2017р. видобуто 15,0 млрд.м3 природного газу, 1,1 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 45,1 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 18,3 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,9%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – 3,6%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – 7,4%, олії та тваринних жирів – 29,8%, молочних продуктів – 1,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 1,8%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – 3,4%, напоїв – 0,6%. Поряд із цим у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів випуск продукції зменшився на 0,4%, тютюнових виробів – на 5,4%. За січень–вересень 2017р. вироблено 38,8 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 182 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 608 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 182 тис.т виробів ковбасних, 136 тис.т овочів консервованих натуральних, 16,1 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 3,7 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 711 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 84,2 тис.т масла вершкового, 50,2 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого, уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 91,1 тис.т сирів сичужних та плавлених, 1,4 млн.дал коньяку, бренді, 9,6 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 141 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 113 млн.дал напоїв безалкогольних, 66,2 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107,2%, у т.ч. у текстильному виробництві – 111,6%, виробництві одягу – 104,8%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 107,2%. З початку 2017р. вироблено 72,4 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 1996 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 38,6 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), 18,3 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,7%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка  – на 2,9%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 0,9%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зменшився на 17,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 108,4%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 110,1%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 102,8%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 100,3%. За січень–вересень 2017р. виготовлено 6,3 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 55,8 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 8,5 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 131 тис.т розфасованих для роздрiбної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, 4,2 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,7%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 110,9%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 104,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 1,6%, зокрема у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 11,4%. Разом із цим на підприємствах із виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції збільшився на 30%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 4,6%, готових металевих виробів – на 10,3%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 14,1%. За 9 місяців 2017р. виплавлено 14,5 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 15,7 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 8,9 млн.т прокату готового чорних металів, 908 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 107,1%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 105,8%, електричного устатковання – 99,5%, машин і устатковання загального призначення – 91,5%, для сільського та лісового господарства – 107%, для металургії – 117%, для добувної промисловості та будівництва – 129,3%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 115,6%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 112,1%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 218,7%. У січні–вересні 2017р. вироблено 199 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 3,9 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 740 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 4,6 тис. валків до прокатних станів, 623 засоби автотранспортні для перевезення 10 і більше осіб, 17,9 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 4 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 5,7%. За 9 місяців 2017р. вироблено 115 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 64,2 млрд.кВт·год, тепловими – 42,4 млрд.кВт·год.

 

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–вересні 2017р. порівняно із відповідним періодом 2016р. становив 99,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,3%, у господарствах населення – 100,3%. Індекс продукції рослинництва становив 99,2%, продукції тваринництва – 99,4%.

 На 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 10,9 млн.га, що на 0,7% менше, ніж на початок жовтня 2016р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 42,2 млн.т (на 5,3% менше), у т.ч. пшениці – 26,7 млн.т (на 0,2% менше); у середньому з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 38,5 ц зерна (на 4,7% менше, ніж торік).

Соняшник на зерно зібрано на площі 4,3 млн.га (на 8,5% більше, ніж на початок жовтня 2016р.), його виробництво становило 8,6 млн.т (на 4,2% менше), а середня урожайність – 20,2 ц з 1 га (на 11,4% менше минулорічної).

Порівняно з початком жовтня 2016р. виробництво картоплі (21,9 млн.т) збільшилося на 2,1%, культур овочевих (7,7 млн.т) – на 0,2%, культур плодоягідних (1,6 млн.т) – на 3,5%.

За січень–вересень п.р. реалізовано на забій 2,3 млн.т худоби та птиці у живій масі, що на 0,1% більше, ніж за відповідний період 2016р., вироблено 8,1 млн.т молока (на 0,9% менше) та 12,1 млрд.шт яєць (на 1,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 35%, 74% та 49%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,1 млн. голів (на 0,5% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 2,1 млн. (на 1,9% менше), свиней – 6,8 млн. (на 9,3% менше), овець і кіз – 1,6 млн. (на 0,4% більше), птиці всіх видів – 233,8 млн. голів (на 3,2% більше). У господарствах населення утримувалось 70,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,5%; свиней – 49,3%, овець і кіз – 87,8%, птиці всіх видів – 51,3%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 12,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,0%, а тваринництва – на 0,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–вересень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросли на 10,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,8%, тваринництва – на 32,0%. У вересні порівняно із серпнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції скоротилися на 0,5%, у т.ч. рослинництва – на 2,8%, тваринництва – зросли на 8,8%.

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 21,3 млн.т зерна (на 14,3% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. 14,0 млн.т пшениці, 3,1 млн.т кукурудзи, 2,4 млн.т ячменю, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 13,3 млн.т зерна (на 14,6% менше), у т.ч. 8,4 млн.т пшениці, 1,9 млн.т кукурудзи, 1,5 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 8,0 млн.т зерна (на 13,8% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,8 млн.т (на 0,4% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 3,6 млн.т (на 7,2% більше), підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання, – 2,2 млн.т (на 10,5% менше, ніж торік).

 

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2017р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 63,5 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2017р. порівняно із січнем–вереснем 2016р. становив 123,8%.

Будівництво будівель зросло на 19,7%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 13,0% та 27,2% відповідно, інженерних споруд – на 28,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 76,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,9% та 10,1% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконано 71,9% загального обсягу будівництва.

 

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–серпні 2017р. експорт товарів становив 27512,1 млн.дол. США, імпорт – 30791,0 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 21,1% (на 4794,6 млн.дол.), імпорт – на 27,4% (на 6625,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 3278,9 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. також негативне – 1447,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2016р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, зернових культур, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 11001,6 млн.дол., або 40,0% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2016р. – 8600,9 млн.дол., або 37,9%), та збільшився порівняно із січнем–серпнем 2016р. на 2400,7 млн.дол., або на 27,9%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 32,1% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 21,4%, механічні та електричні машини – 14,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США майже у 2,0 раза, Ісламської Республіки Іран – на 61,3%, Нідерландів - на 56,6%, Молдови, Республіки – на 40,9%, Індії – на 37,6%, Іспанії - на 34,5%, Білорусі – на 31,5%, Польщі – на 26,3%, Італії – на 26,1%, Ізраїлю – на 25,1%, Чехії – на 21,3%, Російської Федерації – на 17,7%, Туреччини – на 16,1%, Угорщини – на 15,2%, Німеччини – на 15,0%, Румунії – на 13,7%, зменшився до Єгипту  на 9,8%, Китаю – на 7,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 13046,5 млн.дол., або 42,4% від загального обсягу (у січні–серпні 2016р. - відповідно 10621,1 млн.дол. та 44,0%), та збільшився проти відповідного періоду 2016р. на 2425,4 млн.дол., або на 22,8%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні та механічні машини – 21,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 17,5%, мінеральні продукти – 14,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 11,1%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 9,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно із січнем–серпнем 2016р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 2,7 раза, США – на 47,8%, Російської Федерації – на 37,2%, Німеччини – на 36,6%, Польщі – на 27,7%, Китаю - на 21,8%, Франції - на 16,4% та Білорусі – на 15,8%.

 

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–вересні 2017р. становив 1372,2 млрд.грн. Порівняно із січнем–вереснем 2016р. його фізичний обсяг збільшився на 1,5%.

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 578,0 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,8% більше від обсягу січня–вересня 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно із вереснем 2016р. зріс на 8,1%. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січнівересні 2017р. становив 416,0 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 8,6% більше від обсягу січнявересня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту у вересні 2017р. становив 50,5 млрд.грн і в порівнянних цінах проти вересня 2016р. зріс на 8,2%.

 

 

Транспорт

 

У січнівересні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 254,3 млрд.ткм, або 108,1% від обсягу січня–вересня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 467,0 млн.т вантажів, що становить 102,8% від обсягів  січня–вересня 2016р.

У січнівересні 2017р. залізничним транспортом перевезено 250,9 млн.т вантажів, що на 0,8% менше, ніж за січень–вересень 2016р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 206,4 млн.т вантажів, що на 3,6% менше, ніж у січні–вересні 2016р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт лісових вантажів знизилося на 35,3%, коксу – на 31,1%, кам’яного вугілля – на 22,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 19,5%, чорних металів – на 19,2%, залізної та марганцевої руди – на 7,2%. Разом з цим перевезення цементу збільшилось на 0,5%, брухту чорних металів – на 16,3%, будівельних матеріалів – на 19,2%, зерна та продуктів перемелу – на 24,9%, нафти і нафтопродуктів – на 36,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2017р. виконано вантажооборот в обсязі 29,7 млрд.ткм, який зріс на 7,5% порівняно з відповідним періодом 2016р., та перевезено 127,5 млн.т вантажів, що на 3,8% більше, ніж у   січні–вересні 2016р.

Водним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено вантажів у обсязі 4,2 млн.т, що на 12,3% менше, ніж у січні–вересні 2016р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 45,7%. Порівняно із січнем–вереснем 2016р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 18,5%.

Магістральними трубопроводами у січні–вересні 2017р. транспортовано 84,3 млн.т вантажів, що на 14,8% більше, ніж у січнівересні 2016р. Так, перекачка нафти зросла на 7,5%, газу – на 17,5%. Транзит нафти зріс на 4,0%, газу – на 23,4%. Разом з цим перекачка та транзит аміаку скоротилися відповідно на 30,5% і на 30,6%.

У січні–вересні 2017р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 187,4 млн.ткм, що на 15,5% більше, ніж за січень–вересень 2016р. Авіаційним транспортом перевезено 57,3 тис.т вантажів, що на 4,1% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

У січні–вересні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 74,6 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3447,2 млн пасажирів, що становить відповідно 108,0% та 100,2% від обсягу січня–вересня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ "Укрзалізниця" змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ "Укрзалізниця").

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 1,3%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1506,1 млн пасажирів, що на 0,1% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні–вересні 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 1,1% порівняно із січнем–вереснем 2016р. Річковим транспортом перевезено 468,3 тис. пасажирів, що на 34,6% більше, ніж за січеньвересень 2016р. Авіаційним транспортом перевезено 8,2 млн пасажирів, що на 32,2% більше, ніж у січні–вересні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 1,8 млрд. пасажирів, що на 0,3% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

 

 

Державна служба статистики України