Архів:  2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за 2017 рік

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 42403,0 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 181,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 25,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2017р. становила 336,5 тис. осіб, померлих – 525,9 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2017р.) становила 17,9 млн. осіб, з яких 16,2 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,3%, а в працездатному віці – 64,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,4%, а працездатного віку – 9,7%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. становила 354,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,2%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець грудня 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській   місцевості – 2,1%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2017р., становила 237,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2331 грн, що дорівнює 72,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно із листопадом зменшилася на 17,3 тис., або на чверть (25,6%), і на кінець місяця становила 50,4 тис. одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець грудня 2017р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (23,5% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (17,6%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%) і технічних службовців (4,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій у цілому по країні збільшилось із 46 осіб на кінець листопада 2017р. до 70 осіб на кінець грудня.

 

Доходи населення

 

У 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7104 грн і порівняно з 2016р. збільшився на 37,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники професійної, наукової та технічної діяльності, сфери інформації та телекомунікацій, фінансових та страхових установ, авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності – підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщування й організації харчування, водопостачання; каналізації, поводження з відходами, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 76,2% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 11135 грн, Донецька область – 7764 грн та Київська – 7188 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% від середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у 2017р. порівняно з 2016р. становив 119,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за 2017р. збільшилася на 32,2%, або на 577,4 млн.грн, і на 1 січня 2018р. становила 2368,4 млн.грн, що дорівнює 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств за цей період зросла на 13,8%, або на 154,2 млн.грн, і на початок січня 2018р. становила 1272,4 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати за цей період спостерігалося на підприємствах із виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 189,9 млн.грн), а також водопостачання, каналізації поводження з відходами (на 77,7 млн.грн).

У регіональному розрізі найбільше зростання суми заборгованості за цей період зафіксовано в Донецькій (на 151,1 млн.грн), Черкаській (на 91,9 млн.грн), Запорізькій (на 56,7 млн.грн) та Рівненській (на 50,2 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 січня 2018р., становила 118,7 тис. осіб, або 1,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10718 грн, що на 22,1% перевищує середню заробітну плату за грудень 2017р.

 

Соціальний захист

 

У січні–грудні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг 8809,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 6026,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 2782,8 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2017р. становила 3980,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 2811,1 млн.грн, у сільській місцевості – 1169,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 993,4 грн (у листопаді – 540,3 грн).

Крім того, у січні–грудні 2017р. 811,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 158,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 652,9 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у грудні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2545,7 грн (у листопаді – 2673,1 грн).

У січні–грудні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2247,3 млн.грн.

У грудні 2017р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,9 млрд.грн, що становило 82,3% нарахованих за цей період сум. За електроенергію – відповідно 2,6 млрд.грн і 99,1%.

На кінець грудня 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 12,4 млрд.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 11,1 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,0 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,8 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 3,6 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом 2017р. обліковано 523,9 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 41% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1633, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2228, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 259.

Кількість випадків крадіжок становила 261,3 тис., шахрайств – 37,1 тис., грабежів – 18,1 тис., розбоїв – 3 тис., хабарництва – 2,7 тис.

У загальній кількості злочинів 64,1% становили злочини проти власності, 7,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти правосуддя, 1,5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 949 осіб, які скоїли злочин у складі 210 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 210 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2017р. становила 374,2 тис. осіб, із числа яких 133,6 тис. – жінки, 21,7 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 4,1 тис. – неповнолітні та 2,2 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 12,1 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 6,5 тис. осіб, із числа яких 21,6% було умисно вбито; 36,8% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 117,9 тис., з них жінки – 13,9 тис., неповнолітні – 4,5 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,7%, безробітних – 9,9%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2017р. у цілому становив 113,7% (за 2016р.– 112,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 17,7%. Найбільше (в 1,6 раза) зросли ціни на сало. На 34,5–15,8% стали дорожчими фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, молоко та молочні продукти, яйця, масло, хліб, рис. Водночас на 28,8% подешевшали гречані крупи, на 7,4% – цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 47,5%, електроенергію – на 28,1%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 15,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,5% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 14,9% та послуг лікарень на 12,7%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 16,7% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 22,7% і палива та мастил на 20,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2017р. становив 116,5% (за 2016р. – 135,7%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни зросли на 30,4%, переробній промисловості – на 18,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні–листопаді 2017р. становив 14,1% (у відповідному періоді 2016р. – 108,5%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 14,5%, інженерних споруд – на 13,2%.

 

Промисловість

 

У 2017р. порівняно з 2016р. індекс промислової продукції становив 99,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 5,8%, зокрема у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 16,3%, металевих руд – на 6,3%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 11,3%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 0,2%. За 2017р. видобуто 20,1 млрд.м3 природного газу, 1,5 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 60,5 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 24,8 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,7%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – 0,4%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – 4,2%, олії та тваринних жирів – 18,8%, молочних продуктів – 2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 0,5%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – 5%, напоїв – 1,5%. Разом із цим у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів випуск продукції зменшився на 2,7%, тютюнових виробів – на 5,1%. З початку 2017р. вироблено 55,1 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 246 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 797 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 248 тис.т виробів ковбасних, 157 тис.т овочів консервованих натуральних, 26,5 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 5,2 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 950 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 108 тис.т масла вершкового, 67,2 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 120 тис.т сирів сичужних та плавлених, 2 млн.т цукру білого кристалічного бурякового, 2,4 млн.дал коньяку, бренді, 13,7 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 178 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 140 млн.дал напоїв безалкогольних, 92,1 млрд сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 106,3%, у т.ч. у текстильному виробництві – 111,4%, виробництві одягу – 103,6%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 105,9%. За 2017р. вироблено 103,1 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 2728 тис. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 51 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки), 24,5 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,8%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка  – на 1,9%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 3%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 4,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зменшився на 15%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 117,4%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 126%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 105,1%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 103,5%. За 2017р. виготовлено 9,2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 67,1 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 11,7 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 188 тис.т розфасованих для роздрiбної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, 5,8 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 4,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,6%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 110,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 104,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 0,4%, зокрема у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 9,3%. Разом із цим на підприємствах із виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції збільшився на 27,3%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 3%, готових металевих виробів – на 10,2%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 15,9%. За 2017р. виплавлено 20,1 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 21,5 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 11,7 млн.т прокату готового чорних металів, 1,2 млн.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 107,3%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 108,1%, електричного устатковання – 98,5%, машин і устатковання загального призначення – 93%, для сільського та лісового господарства – 99,6%, для металургії – 103,3%, для добувної промисловості та будівництва – 129,3%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 117%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 112%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 200,8%. За 2017р. вироблено 326 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 5 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 981 верстат для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 6,1 тис. валків до прокатних станів, 929 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 24,2 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів, 6,8 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 6,5%. За 2017р. вироблено 157,1 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 85,6 млрд.кВт·год, тепловими – 59,6 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2017р. порівняно із 2016р. становив 97,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 96,1%, у господарствах населення – 98,8%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2016р. склав 96,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 94,8%, у господарствах населення – 98,9%.  

У 2017р. виробництво зернових і зернобобових культур становило 61,3 млн.т (у вазі після доробки), що на 7,3% менше порівняно із 2016р., з них пшениці – 26,1 млн.т (на 0,3% більше), кукурудзи на зерно – 24,1 млн.т (на 14,1% менше), ячменю – 8,3 млн.т (на 12,3% менше), зернобобових культур – 1,2 млн.т (на 41,1% більше). Середня врожайність зерна становила 42,3 ц з 1 га (на 8,2% менше).

Виробництво соняшнику становило 12,2 млн.т (у вазі після доробки), що на 10,7% менше порівняно із 2016р., сої – 3,9 млн.т (на 9,0% менше), буряків цукрових фабричних – 14,5 млн.т (на 3,4% більше), ріпаку – 2,2 млн.т (в 1,9 раза більше).

Господарствами всіх категорій зібрано 22,2 млн.т картоплі (на 2,1% більше, ніж у 2016р.), 9,3 млн.т овочів (на 1,5% менше), 2,0 млн.т плодоягідної продукції (на 1,7% більше), 403 тис.т винограду (на 6,8% більше).

Індекс продукції тваринництва у 2017р. порівняно з 2016р. становив 99,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,6%, господарствах населення – 98,7%.

У 2017р. реалізовано на забій 3,3 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,4% менше порівняно з 2016р., вироблено 10,3 млн.т молока (на 0,5% менше) та 15,6 млрд.шт яєць (на 3,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2017р. складала відповідно 38%, 73% та 46%.

За розрахунками, на 1 січня 2018р. поголів’я великої рогатої худоби складало 3,6 млн. голів (на 1,5% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 2,1 млн (на 2,1% менше), свиней – 6,1 млн (на 8,2% менше), овець і кіз – 1,3 млн (на 0,1% більше), птиці всіх видів – 205,1 млн. голів (на 1,7% більше). Населенням утримувалось 68% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77%, свиней – 46%, овець і кіз – 86%, птиці всіх видів – 45%.

 

Будівництво

 

У 2017р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 101,1 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно із 2016р. становив 120,9%.

Будівництво будівель зросло на 16,1%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 11,7% та 20,2% відповідно, інженерних споруд – на 26,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 73,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 9,7% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Львівської та Полтавської областей) виконано 70,8% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–листопаді 2017р. експорт товарів становив 39486,1 млн.дол. США, імпорт – 44697,6 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2016р. експорт збільшився на 20,6% (на 6753,4 млн.дол.), імпорт – на 27,5% (на 9634,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 5211,5 млн.дол. (у січні–листопаді 2016р. також негативне – 2330,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2016р. збільшилась частка руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, зернових культур, електричних машин, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 15914,4 млн.дол., або 40,3% від загального обсягу експорту (у січні–листопаді 2016р. – 12201,3 млн.дол., або 37,3%), та збільшився порівняно із січнем–листопадом 2016р. на 3713,1 млн.дол., або на 30,4%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 31,8% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 21,4%, механічні та електричні машини – 14,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 92,2%, Нідерландів - на 76,3%, Молдови, Республіки – на 47,4%, Словаччини – на 38,9%, Іспанії - на 29,4%, Індії – на 27,7%, Італії – на 27,2%, Чехії – на 25,8%, Білорусі – на 25,5%, Угорщини – на 24,4%, Польщі – на 24,0%, Німеччини – на 23,7%, Ізраїлю – на 20,0%, Туреччини – на 19,5%, Румунії – на 18,1%, Китаю – на 17,5%, Російської Федерації – на 11,6%, зменшився до Єгипту на 17,0%, Саудівської Аравії – на 6,3% та Ісламської Республіки Іран – на 4,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 18831,6 млн.дол., або 42,1% від загального обсягу (у січні–листопаді 2016р. - відповідно 15334,1 млн.дол. та 43,7%), та збільшився проти відповідного періоду 2016р. на 3497,5 млн.дол., або на 22,8%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні та механічні машини – 21,0%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 17,1%, мінеральні продукти – 15,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 10,8%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 9,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно із 11 місяцями 2016р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 1,9 раза, США – на 49,2%, Угорщини – на 42,6%, Російської Федерації – на 38,2%, Польщі – на 30,0%, Німеччини – на 27,9%, Китаю - на 20,6%, Італії – на 17,8%, Білорусі – на 17,3% та Туреччини - на 14,8%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у 2017р. становив 1931,8 млрд.грн. Порівняно з 2016р. його фізичний обсяг збільшився на 2,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. становив 816,6 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,8% більше від обсягу 2016р. У грудні 2017р. порівняно із груднем 2016р. оборот зріс на 16,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2017р. становив 587,8 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 8,6% більше від обсягу 2016р. У грудні 2017р. роздрібний товарооборот становив 66,0 млрд.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2016р. зріс на 15,7%.

 

Транспорт

 

У 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 343,1 млрд.ткм, або 105,8% від обсягу 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 635,9 млн.т вантажів, що становить 101,8% від обсягів 2016р.

У 2017р. залізничним транспортом перевезено 339,5 млн.т вантажів, що на 1,1% менше, ніж за 2016р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 277,3 млн.т вантажів, що на 5,1% менше, ніж у 2016р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт лісових вантажів знизилося на 33,2%, коксу – на 29,2%, кам’яного вугілля – на 23,8%, чорних металів – на 17,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 15,8%, залізної та марганцевої руди – на 6,5%. Разом з цим перевезення цементу збільшилось на 1,0%, зерна та продуктів перемелу – на 11,8%, брухту чорних металів – на 14,9%, нафти і нафтопродуктів – на 15,3%, будівельних матеріалів – на 16,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2017р. виконано вантажооборот в обсязі 41,2 млрд.ткм, який зріс на 8,4% порівняно з 2016р., та перевезено 175,6 млн.т вантажів, що на 4,7% більше, ніж у 2016р.

Водним транспортом у 2017р. перевезено вантажів у обсязі 5,9 млн.т, що на 11,9% менше, ніж у 2016р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 44,2%. Порівняно з 2016р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 21,3%.

Магістральними трубопроводами у 2017р. транспортовано 114,8 млн.т вантажів, що на 7,6% більше, ніж у 2016р. Так, перекачка нафти зросла на 5,3%, газу – на 8,5%. Транзит нафти зріс на 0,8%, газу – на 13,7%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку скоротилися відповідно на 15,5% і на 15,9%.

У 2017р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 272,7 млн.ткм, що на 20,5% більше, ніж за 2016р. Авіаційним транспортом перевезено 82,1 тис.т вантажів, що на 10,5% більше, ніж за 2016р.

У 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 99,3 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4647,2 млн пасажирів, що становить відповідно 107,4% та 100,3% від обсягу 2016р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2016р. зменшилося на 2,0% (із січня 2017р. ПАТ "Укрзалізниця" змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ "Укрзалізниця"). Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2018,7 млн пасажирів, що на 0,3% менше, ніж за 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 5,6% порівняно з 2016р. Річковим транспортом перевезено 559,9 тис. пасажирів, що на 24,8% більше, ніж за 2016р. Авіаційним транспортом перевезено 10,6 млн пасажирів, що на 27,5% більше, ніж у 2016р. Міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 0,9% більше, ніж за 2016р.

 

 

Державна служба статистики України