Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–лютий 2018 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 42364,9 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилася на 21,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 3,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 30,2 тис. осіб, померлих – 53,9 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 17,9 млн. осіб (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 2017р.), з яких 16,2 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,1%, а в працездатному віці – 64,5%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,5%, а працездатного віку – 9,9%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 383,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,5%.

Більше половини (52,3%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець лютого 2018р. становив 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,4%, у міських поселеннях – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2018р., становила 327,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2357 грн, що дорівнює 63,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно із січнем збільшилася на 12,0 тис., або на 20,1%, і на кінець місяця становила 71,8 тис. одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (23,1% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,3%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,7%) і технічних службовців (3,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по країні зменшилось із 6 осіб на кінець січня 2018р. до 5 осіб на кінець лютого.

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7770 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 27,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–4,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, в установах охорони здоров’я, бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, а також на підприємствах із водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 75% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише в чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 11896 грн, Донецька область – 8396 грн, Київська – 8109 грн та Дніпропетровська – 7800 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% від середнього по економіці, спостерігався в Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–лютого 2018р. збільшилась на 3,7%, або на 87,5 млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 2455,9 млн.грн, що дорівнює 4,0% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2018р. збільшилась на 3,5%, або на 45,1 млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 1317,5 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах із добування кам’яного та бурого вугілля (на 34,2 млн.грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 29,6 млн.грн), виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 24,9 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 16 регіонах, а найбільше у Донецькій (на 48,7 млн.грн), Запорізькій (на 45,1 млн.грн) та Сумській (на 25,5 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 березня 2018р., становила 115,1 тис. осіб, або 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11441 грн, що в 1,5 раза більше середньої заробітної плати за лютий 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 322,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 217,1 тис., у сільській місцевості - 105,3 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–лютому п.р. становила 352,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 239,0 млн.грн, у сільській місцевості – 113,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому п.р. становив 1005,2 грн (у січні – 1164,4 грн).

Крім того, у січні–лютому 2018р. 52,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 14,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 38,0 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в лютому 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3203,7 грн (у січні – 2495,3 грн).

У січні–лютому 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 281,9 млн.грн.

У лютому п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 10,3 млрд.грн, що становило 75,3% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 3,0 млрд.грн і 111,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець лютого 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,4 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 14,4 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,8 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 1,8 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 3,8 млрд.грн.

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–лютого 2018р. обліковано 103,3 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–лютого 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 279, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 361, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 50.

Кількість випадків крадіжок становила 50 тис., шахрайств – 7,8 тис., грабежів – 2,1 тис., хабарництва – 0,6 тис., розбоїв – 0,4 тис.

У загальній кількості злочинів 61,9% становили злочини проти власності, 9,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 319 осіб, які скоїли злочин у складі 77 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2018р. становила 69,2 тис. осіб, із числа яких 24 тис. – жінки, 3,6 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 0,8 тис. – неповнолітні та 0,4 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,5%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 1,9 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 1,3 тис. осіб, із числа яких 17,7% було умисно вбито; 26,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 7,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 12,7 тис., з них жінки – 1,5 тис., неповнолітні – 0,3 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,5%, безробітних – 9,5%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2018р. становив 102,4% (у відповідному періоді попереднього року – 102,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,0%. Найбільше (на 14,9% та на 12,5%) зросли ціни на фрукти та овочі. На 4,7–1,0% стали дорожчими яловичина, риба та продукти з риби, хліб, сметана, кисломолочна продукція, макаронні вироби, молоко, сири, яйця, масло, олія соняшникова. Водночас на 5,8–0,8% знизилися ціни на гречані крупи, цукор, свинину, сало.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 8,3%, водопостачання на 2,5%, каналізацію на 2,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,5% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 4,5% та амбулаторій на 4,3%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 4,5% головним чином через подорожчання палива та мастил на 6,7%, транспортних послуг на 4,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–лютому 2018р. становив 105,6% (у відповідному періоді попереднього року – 102,8%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 10,4%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 5,4%, переробній промисловості – на 3,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 102,6% (у січні 2017р. – 100,8%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 3,3%, будівель – на 2,3%.

 

Промисловість

 

У січнілютому 2018р. порівняно із січнем–лютим 2017р. індекс промислової продукції становив 102,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 1%, у т.ч. у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 15,1%, металевих руд – 5,2%, сирої нафти та природного газу – 0,9%. Водночас у добуванні кам’яного та бурого вугілля обсяги виробництва продукції зменшилися на 14%. За 2 місяці 2018р. видобуто 3,2 млрд.м3 природного газу, 257 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 10,1 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 3,9 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 106,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 6,4%, олії та тваринних жирів – на 6,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 0,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,6%, напоїв – на 1,4%, тютюнових виробів – на 27,4%. Разом із цим у переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зріс на 23,7%, молочних продуктів – на 2,6%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 19,7%. За січеньлютий 2018р. вироблено 7,9 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої туш, напівтуш, четвертин необвалених, 31,6 тис.т свинини свіжої чи охолодженої туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 54,5 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 36,7 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 1,7 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 861 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 77 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 14 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 11,5 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 13,8 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 0,3 млн.дал коньяку, бренді, 1,7 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 19,4 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 9,5 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 9,9 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,6%, у т.ч. у текстильному виробництві – 101,7%, виробництві одягу – 97,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 96,5%. З початку 2018р. вироблено 10,5 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 229 тис.шт жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 59,7 тис.шт чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 127 тис.шт чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 277 тис.шт жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 7,7 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 7%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 13%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації випуск продукції залишився на рівні минулорічних обсягів.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції скоротився на 0,3%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 149,6%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 190,6%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 101,6%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 115,4%. У січні–лютому 2018р. виготовлено 0,9 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 5,7 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 1,9 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 26,2 тис.т розфасованих для роздрiбної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 0,9 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 5,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 101%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 103,7%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 6,2%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 4,5%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 12,1%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 6,4%, готових металевих виробів – на 6,4%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 11,1%. За 2 місяці 2018р. виплавлено 3,6 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 1,5 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 1,1 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 2 млн.т прокату готового чорних металів, 36,3 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 60,1 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 113,5%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 125,4%, електричного устатковання – 113,5%, машин і устатковання загального призначення – 107%, для сільського та лісового господарства – 74,2%, для металургії – 107,9%, для добувної промисловості та будівництва – 103,9%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 112,1%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 117,6%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 163,6%. З початку 2018р. вироблено 47,6 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 11,2 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 333 трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт, 1058 валків до прокатних станів, 606 бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 143 засоби автотранспортні для перевезення 10 і більше осіб, 3,4 тис. причепів та напівпричепів інших, 1,7 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 6,1%. За січень–лютий 2018р. вироблено 29,3 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями 14,5 млрд.кВт·год, тепловими – 12,1 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. становив 99,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,1%, господарствах населення – 97,0%.

За січень–лютий п.р., як і за відповідний період 2017р., реалізовано на забій 537 тис.т худоби та птиці (у живій масі), вироблено 1,2 млн.т молока (на 0,9% менше) та 2,1 млрд.шт яєць (на 0,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 40%, 63% та 35%.

За розрахунками, на 1 березня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,7 млн. голів (на 5,2% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 4,5% менше), свиней – 6,1 млн (на 7,7% менше), овець і кіз – 1,4 млн. (на 4,1% менше), птиці всіх видів – 197,5 млн. голів (на 1,4% більше). У господарствах населення утримувалось 68,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,7%; свиней – 44,6%, овець і кіз – 84,9%, птиці всіх видів – 41,5%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–лютому 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. збільшився на 15,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 22,2%, а продукції тваринництва знизився на 4,5%.  

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. зросли на 10,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,5%, тваринництва – на 21,5%. У лютому порівняно із січнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 1,4%, у т.ч. рослинництва – на 2,1%, а тваринництва знизилися на 1,5%.

На 1 березня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 19,0 млн.т зерна (на 0,9% менше проти 1 березня 2017р.), у т.ч. 6,3 млн.т пшениці, 10,6 млн.т кукурудзи, 1,2 млн.т ячменю, 0,2 млн.т жита; запаси насіння соняшнику становили  4,3 млн.т (на 8,7% менше, ніж на 1 березня 2017р.).

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 10,5 млрд.грн. Індекс будівельної  продукції в січні–лютому 2018р. порівняно із січнем–лютим 2017р. становив 100,7%.

Будівництво будівель зросло на 5,7%, у т.ч. нежитлових – на 14,2%. Водночас скоротилось будівництво житлових будівель на 0,4% та інженерних споруд – на 6,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 82,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,1% та 9,0% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Львівської та Одеської областей) виконано 74,9% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2018р. експорт товарів становив 3724,2 млн.дол. США, імпорт – 4008,3 млн.дол. Порівняно із січнем 2017р. експорт збільшився на 23,5% (на 709,7 млн.дол.), імпорт – на 31,4% (на 958,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 284,1 млн.дол. (у січні 2017р. також негативне – 35,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин, механічних машин. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1707,6 млн.дол., або 45,8% від загального обсягу експорту (у січні 2017р. – 1191,1 млн.дол., або 39,5%), та збільшився порівняно із січнем 2017р. на 516,5 млн.дол., або на 43,4%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 31,2% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 23,3%, мінеральні продукти – 14,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Нідерландів та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, Індії, Єгипту та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Нідерландів на 77,3%, Німеччини – на 60,3%, Білорусі – на 54,4%, Угорщини – на 50,4%, Китаю – на 37,8%, Польщі – на 33,3%, Італії – на 31,5%, Туреччини – на 30,1%, зменшився до Індії на 37,3%, Єгипту – на 19,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка різноманітної хімічної продукції, пластмаси, полімерних матеріалів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, електричних машин.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 1513,7 млн.дол., або 37,8% від загального обсягу (у січні 2017р. - відповідно 1209,3 млн.дол. та 39,7%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 304,4 млн.дол., або 25,2%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 21,9%, електричні та механічні машини – 20,6%, мінеральні продукти – 12,7%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 11,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно із січнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Китаю на 54,2%, Угорщини – на 50,5%, Туреччини - на 49,4%, Італії – на 42,4%, Польщі – на 38,0%, США – на 37,3%, Російської Федерації – на 32,0%, Білорусі – на 22,9% та Німеччини – на 12,1%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2018р. становив 287,6 млрд.грн. Порівняно із січнем–лютим  2017р. його фізичний обсяг збільшився на 10,9%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 134,3 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 7,5% більше від обсягу січня–лютого 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі в лютому п.р. порівнянно із лютим 2017р. зріс на 5,6%,

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2018р. становив 96,7 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 7,6% більше від обсягу січня–лютого 2017р. У лютому п.р. роздрібний товарооборот становив 47,3 млрд.грн і в порівняних цінах проти лютого 2017р. зріс на 5,6%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 50,6 млрд.ткм, або 93,5% від обсягу січнялютого 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 97,5 млн.т вантажів, що становить 97,7% від обсягів січнялютого 2017р.

У січні–лютому 2018р. залізничним транспортом перевезено 52,2 млн.т вантажів, що на 3,0% менше, ніж за січеньлютий 2017р., у т. ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 42,2 млн.т вантажів, що на 3,6% менше, ніж у січні–лютому 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт нафти і нафтопродуктів знизилося на 26,3%, кам’яного вугілля – на 26,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 20,1%, зерна та продуктів перемелу – на 12,0%, коксу – на 11,3%, лісових вантажів – на 4,6%, чорних металів – на 1,3%. Разом з цим перевезення залізної та марганцевої руди збільшилось на 7,8%, цементу – на 13,5%, будівельних матеріалів – на 34,6%, брухту чорних металів – на 41,0%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 6,0 млрд.ткм, який зріс на 13,8% порівняно із січнемлютим 2017р., та перевезено 25,6 млн.т вантажів, що на 12,8% більше, ніж у січнілютому 2017р.

Водним транспортом за січень–лютий 2018р. перевезено вантажів у обсязі 0,5 млн.т, що на 41,2% більше, ніж за січень–лютий 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 92,2%. Порівняно із січнемлютим 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів збільшилися на 34,0%.

Магістральними трубопроводами за січень–лютий 2018р. транспортовано 19,2 млн.т вантажів, що на 16,3% менше, ніж за січень–лютий 2017р. Так, перекачка газу скоротилася на 19,6%, нафти – на 0,3%. Транзит газу скоротився на 27,3%, нафти – на 4,7%. Разом з цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно у 3,3 раза та 3,2 раза.

У січні–лютому 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 41,9 млн.ткм, що на 22,9% більше, ніж за січеньлютий 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 12,0 тис.т вантажів, що на 12,6% більше, ніж за січеньлютий 2017р.

У січні–лютому 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 14,5 млрд.пас.км, послугами скористалися 729,4 млн пасажирів, що становить відповідно 103,7% та 99,9% від обсягу січнялютого 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнемлютим 2017р. зменшилося на 1,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 317,3 млн пасажирів, що на 3,1% менше, ніж за січеньлютий 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 9,0%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 64,7% порівняно із січнем–лютим 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 1,4 млн пасажирів, що на 8,8% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Міським електротранспортом перевезено 387,4 млн пасажирів, що на 2,7% більше, ніж за січень–лютий 2017р.

 

 

Державна служба статистики України