Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–квітень 2018 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
 м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 42322,0 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зменшилася на 64,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 6,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 84,6 тис. осіб, померлих – 155,0 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2018р. становила 326,8 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 78,1%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець квітня 2018р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,8%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у квітні 2018р., становила 280,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2422 грн, що дорівнює 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2018р. порівняно із березнем зменшилася на 9,2 тис., або на 9,9%, і на кінець місяця становила 83,8 тис. одиниць.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна четверта була в сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, кожна пʼята – у переробній промисловості, кожна восьма – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна одинадцята – у транспорті, складському господарстві, поштовій та курʼєрській діяльності.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець квітня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (23,2% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,5%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,6%) і технічних службовців (3,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по країні порівняно з березнем залишилось без змін і на кінець квітня 2018р. дорівнювало 4 особам.

 

Доходи населення

 

У січні–квітні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8101 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–4,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 74% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише в чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 12581 грн, Донецька область – 8926 грн, Київська – 8295 грн та Дніпропетровська – 8116 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% від середнього по економіці, спостерігався в Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 111,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–квітня 2018р. збільшилась на 4,4% або на 105,3 млн.грн, і на 1 травня п.р. становила 2473,7 млн.грн, що дорівнює 3,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 4,1%, або на 52,5 млн.грн, і на 1 травня п.р. становила 1324,9 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 52,6 млн.грн), з виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 40,0 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 15 регіонах, а найбільше в Запорізькій (на 87,9 млн.грн) та Сумській (на 43,3 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 травня 2018р., становила 98,9 тис. осіб, або 1,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13397 грн, що в 1,6 раза більше середньої заробітної плати за квітень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 764,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 375,4 тис., у сільській місцевості – 389,2 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–квітні п.р. становила 531,4 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 355,5 млн.грн, у сільській місцевості – 175,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні п.р. становив 309,8 грн (у березні – 480,8 грн).

Крім того, у січні–квітні 2018р. 393,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 87,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 306,7 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3032,6 грн (у березні – 3100,6 грн).

У січні–квітні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 696,6 млн.грн.

У квітні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,6 млрд.грн, що становило 167,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 2,9 млрд.грн і 104,0% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець квітня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 14,9 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 13,3 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,4 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 1,9 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 3,9 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–квітня 2018р. обліковано 195,6 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–квітня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 532, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 753, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 70.

Кількість випадків крадіжок становила 94,2 тис., шахрайств – 13,8 тис., грабежів – 4,1 тис., хабарництва – 1,3 тис., розбоїв – 0,8 тис.

У загальній кількості злочинів 61,4% становили злочини проти власності, 9,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 598 осіб, які скоїли злочин у складі 134 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2018р. становила 132,9 тис. осіб, із числа яких 45,3 тис. – жінки, 7,1 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 1,5 тис. – неповнолітні та 0,8 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 34,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 3,1 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 2,5 тис. осіб, із числа яких 17,3% було умисно вбито; 23,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 8,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 32,3 тис., з них жінки – 3,9 тис., неповнолітні – 1 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,2% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 72,6%, безробітних – 9%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січніквітні 2018р. становив 104,4% (у відповідному періоді попереднього року – 104,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,3%. Найбільше (на 24,5% та 16,9%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 6,1–1,2% стали дорожчими риба та продукти з риби, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, молочні продукти, масло, олія соняшникова, рис. Водночас на 14,6% подешевшали гречані крупи; на 3,5–1,9% – цукор, сало, яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 10,5%, водопостачання на 4,6%, каналізацію на 4,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,0% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 6,5% та амбулаторій на 6,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 4,1% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 8,7%, палива та мастил на 3,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–квітні 2018 р. становив 105,9% (у відповідному періоді попереднього року – 108,1%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 13,2%, переробній промисловості – на 4,5%, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 1,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні–березні 2018р. становив 113,0% (у відповідному періоді попереднього року 104,1%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 13,5%, будівель – на 12,7%.

 

Промисловість

 

У січні–квітні 2018р. порівняно із січнем–квітнем 2017р. індекс промислової продукції становив 102,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 3,1%, у т.ч. у добуванні металевих руд – 5,7%, кам’яного та бурого вугілля – 1,1%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги виробництва продукції зменшилися на 0,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 1,9%. За 4 місяці 2018р. видобуто 6,6 млрд.м3 природного газу, 525 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 20,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 8,7 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 3,6%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 8,9%, олії та тваринних жирів – на 8,8%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 3,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,8%, тютюнових виробів – на 29,1%. Разом із цим у переробленні та консервуванні фруктів і овочів приріст продукції становив 7,4%, молочних продуктів – 2,6%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – 20,4%, напоїв – 1%. З початку 2018р. вироблено 16,2 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених, 64,9 тис.т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 111 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 76,4 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 3,5 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 1,7 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 155 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 32,3 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 23,8 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 30,9 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 0,6 млн.дал коньяку, бренді, 3,7 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 49,4 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 23 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 19,8 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 101,2%, виробництві одягу – 98,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 98,9%. У січні–квітні 2018р. вироблено 20,2 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 458 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 117 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 243 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 466 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 17,2 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 6,6%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 6,7%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 8,8%. Поряд із цим у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяг виробництва продукції зменшився на 2,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 142,7%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 192,6%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 89%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 110,1%. За 4 місяці 2018р. виготовлено 2,1 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 13,7 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 4 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 57,2 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 2,1 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 94,5%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 100,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 91,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 2,3%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 0,9%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 15,5%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 8,2%. Разом із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі спостерігалось скорочення обсягів виробництва на 3,2%, готових металевих виробів – на 0,1%. За січень–квітень 2018р. виплавлено 6,9 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 3,1 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 2,2 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 3,8 млн.т прокату готового чорних металів, 73,2 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 125 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 106,8%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 109,4%, електричного устатковання – 98,4%, машин і устатковання загального призначення – 104,6%, для сільського та лісового господарства – 68,5%, для металургії – 109%, для добувної промисловості та будівництва – 93,5%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 106,6%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 114,7%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 168%. З початку 2018р. вироблено 94,5 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 20,9 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 811 тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 2,4 тис. валків до прокатних станів, 2 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 270 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 7,9 тис. причепів та напівпричепів інших, 3,3 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 3,6%. У січні–квітні 2018р. вироблено 56,4 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями 27,5 млрд.кВт·год, тепловими – 22,6 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. становив 99,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,8%, господарствах населення – 97,1%.

За січень–квітень п.р. реалізовано на забій 1,1 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,3% менше порівняно із відповідним періодом 2017р., вироблено 2,8 млн.т молока (на 1,1% менше) та 5,0 млрд.шт яєць (на 2,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 39%, 68% та 43%.

За розрахунками, на 1 травня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,9 млн. голів (на 4,4% менше, ніж на 1 травня 2017р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 3,8% менше), свиней – 6,2 млн (на 6,3% менше), овець і кіз – 1,6 млн (на 3,9% менше), птиці всіх видів – 201,1 млн. голів (на 1,2% більше). У господарствах населення утримувалось 69,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,5%; свиней – 45,4%, овець і кіз – 86,6%, птиці всіх видів – 42,5%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 10,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 15,2%, а тваринництва зменшився на 3,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–квітень 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. зросли на 12,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,5%, тваринництва – на 24,4%. У квітні порівняно із березнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 3,6%, у т.ч. рослинництва – на 5,2%, а тваринництва знизилися на 3,3%.

На 1 травня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 11,6 млн.т зерна (на 4,0% менше, ніж на 1 травня 2017р.), у т.ч. 3,9 млн.т пшениці, 6,1 млн.т кукурудзи, 0,9 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита; запаси насіння соняшнику становили 2,7 млн.т (на 10,3% менше, ніж на 1 травня 2017р.).  

 

Будівництво

 

У січні–квітні 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 26,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2018р. порівняно із січнем–квітнем 2017р. становив 99,2%.

У січні–квітні 2018р. порівняно із січнем–квітнем 2017р. скоротилось будівництво будівель на 1,4% (у т.ч. житлових – на 3,4%). Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилось на 1,1%, інженерних споруд залишилось на рівні відповідного періоду попереднього року.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 82,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,8% та 8,6% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконано 73,9% загального обсягу будівництва.

У січні−березні 2018р. в Україні прийнято в експлуатацію 1854,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 52,6% − у будинках із двома й більше квартирами і 47,4% – в одноквартирних будинках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в I кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 3,1%. 

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1218,1 тис.м2 загальної площі  житла (65,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 636,1 тис.м2 (34,3%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились на 6,5%, у сільській місцевості збільшились на 28,4%.

Крім того, у січні−березні 2018р. в країні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 97,8 тис.м2, що на 43,3% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

У цілому в січні−березні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 1952,0 тис.м2, що порівняно із січнем−березнем 2017р. більше на 4,6%.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 89,0 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 37,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (91,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 38,2% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,3%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,2% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 8,7%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (31,9 млрд.грн, або 35,9%) освоєно підприємствами промисловості, обсяги яких у січні–березні 2018р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 46,3%, у т.ч. підприємства переробної промисловості – на 40,7%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 63,7%, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 42,6%, із водопостачання, каналізації та поводження з відходами – на 23,5%.

У січні–березні 2018р. капітальні інвестиції підприємств з інформації та телекомунікації зросли на 109,5%, закладів фінансової та страхової діяльності – на 80,2%, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 69,3%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, – на 59,1%, установ державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування – на 56,0%, закладів освіти – на 50,8%, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 49,9%, установ професійної, наукової та технічної діяльності – на 23,7%, закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 14,7%, підприємств сільського, лісового та рибного господарства – на 10,2%, закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 10,0%.

Обсяги капітальних інвестицій закладів тимчасового розміщування й організації харчування скоротились на 1,6%, підприємств діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 3,1%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво зменшились на 9,6% порівняно із січнем–березнем 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України у І кварталі 2018р. становив 13601,6 млн.дол. США, імпорту – 13736,5 млн.дол. (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які у І кварталі 2018р. становили в експорті 394,6 млн.дол. США (у І кварталі 2017р. – 340,2 млн.дол.), в імпорті – 0,4 млн.дол. (у І кварталі 2017р. – 1,1 млн.дол.). Порівняно з І кварталом 2017р. експорт збільшився на 9,1%, імпорт – на 11,3%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 134,9 млн.дол. (у І кварталі 2017р. позитивне – 126,1 млн.дол.).

У І кварталі 2018р. експорт товарів становив 11435,0 млн.дол. США, імпорт – 12636,3 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2017р. експорт збільшився на 10,3% (на 1067,8 млн.дол.), імпорт – на 13,2% (на 1475,0 млн.дол.). Негативне сальдо становило 1201,3 млн.дол. (у І кварталі 2017р. також негативне – 794,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І кварталом 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку та золи, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 5073,3 млн.дол., або 44,4% від загального обсягу експорту (у І кварталі 2017р. – 3982,2 млн.дол., або 38,4%), та збільшився порівняно з І кварталом 2017р. на 1091,1 млн.дол., або 27,4%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 28,9% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 22,6%, механічні та електричні машини – 14,5%, мінеральні продукти – 13,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 44,5%, Німеччини – на 34,2%, Польщі – на 31,7%, Італії – на 25,0%, Нідерландів – на 23,8%, Туреччини – на 12,4%, Іспанії – на 6,0%, Китаю – на 5,2%, зменшився до Індії на 19,0%, Єгипту – на 12,9%, Російської Федерації – на 7,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, пластмаси, полімерних матеріалів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, різноманітної хімічної продукції.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 5181,8 млн.дол., або 41,0% від загального обсягу (у І кварталі 2017р. - відповідно 4660,2 млн.дол. та 41,8%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 521,6 млн.дол., або 11,2%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 21,5%, електричні та механічні машини – 21,3%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 11,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,9%, мінеральні продукти – 9,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно з І кварталом 2017р. імпорт товарів збільшився з Італії на 35,7%, Російської Федерації – на 28,7%, Китаю – на 22,6%, Туреччини - на 22,0%, Угорщини – на 20,8%, Польщі – на 14,5%, США – на 9,9%, Німеччини – на 5,1%, зменшився з Швейцарії на 44,9%, Франції – на 19,1%, Великої Британії – на 7,5%.

У І кварталі 2018р. експорт послуг становив 2561,2 млн.дол. США, імпорт – 1100,6 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2017р. експорт збільшився на 5,0% (на 121,6 млн.дол.), імпорт скоротився на 6,8% (на 79,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 1460,6 млн.дол. (у І кварталі 2017 р. також позитивне – 1259,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І кварталом 2017р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, з переробки матеріальних ресурсів, ділових. Натомість зменшилась частка транспортних послуг, з будівництва, послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 922,2 млн.дол., або 36,0% від загального обсягу експорту (у І кварталі 2017р. – 737,1 млн.дол., або 30,2%), та збільшився порівняно з І кварталом 2017р. на 185,1 млн.дол., або на 25,1%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Великою Британією, Німеччиною, Польщею, Кіпром та Угорщиною.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Російській Федерації, США, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед країн-партнерів найбільше зріс експорт послуг Угорщині на 72,0%, Кіпру – на 41,7%, Польщі – на 36,8%,  Великій Британії – на 29,5%, Німеччині – на 19,1%, США – на 9,5%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Російській Федерації – на 8,3%.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка ділових послуг, транспортних, послуг, пов’язаних подорожами. Зменшилась частка державних та урядових послуг, зі страхування, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 520,0 млн.дол., або 47,3% від загального обсягу (у І кварталі 2017р. - відповідно 526,4 млн.дол. та 44,6%), та скоротився проти відповідного періоду 2017р. на 6,4 млн.дол., або на 1,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Великої Британії, Німеччини, Польщі та Кіпру.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Російською Федерацією, Туреччиною, Китаєм, Швейцарією та США.

Порівняно з І кварталом 2017р. імпорт послуг збільшився від Єгипту – на 65,1%, Бельгії – на 52,1%, Туреччини – на 24,0%, Польщі – на 23,0%, Китаю – на 18,0%, Російської Федерації – на 17,7%, зменшився від США – у 3,5 раза, Чехії – у 3,5 раза, Австрії – на 45,3%.

У січні–березні 2018 року в економіку України іноземними інвесторами із 62 країн світу вкладено 0,5 млрд.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Майже 74% загального обсягу надходжень прямих інвестицій належить інвесторам із Нідерландів (29,3%), Кіпру (27,7%), Австрії (7,2%), Франції (5,4%) та Російської Федерації (4,3%).

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ і організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 39,9% та підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 16,4%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2018р. становив 645,5 млрд.грн. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. його фізичний обсяг збільшився на 7,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2018р. становив 283,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня–квітня 2017р. У квітні п.р. порівняно із квітнем 2017р. оборот зріс на 7,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2018р. становив 204,1 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня–квітня 2017р. У квітні п.р. роздрібний товарооборот становив 53,1 млрд.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2017р. зріс на 7,6%.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 107,2 млрд.ткм, або 97,2% від обсягу січня–квітня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 200,4 млн.т вантажів, що становить 97,4% від обсягів січня–квітня 2017р.

У січні–квітні 2018р. залізничним транспортом перевезено 105,9 млн.т вантажів, що на 4,1% менше, ніж за січень–квітень 2017р., в т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 86,6 млн.т вантажів, що на 4,9% менше, ніж у січні–квітні 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт кам’яного вугілля знизилося на 15,6%, зерна та продуктів перемелу – на 13,6%, нафти і нафтопродуктів – на 13,4%, цементу – на 10,7%, будівельних матеріалів – на 1,6%, коксу – на 0,9%. Разом з цим перевезення лісових вантажів збільшилось на 1,0%, чорних металів – на 3,2%, залізної та марганцевої руди – на 3,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 6,0%, брухту чорних металів – на 8,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 13,1 млрд.ткм, який зріс на 9,7% порівняно із січнем–квітнем 2017р., та перевезено 54,5 млн.т вантажів, що на 2,4% більше, ніж у січні–квітні 2017р.

Водним транспортом за січень–квітень 2018р. перевезено вантажів у обсязі 1,0 млн.т, що на 18,5% менше, ніж за січень–квітень 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 74,8%. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 8,2%.

Магістральними трубопроводами за січень–квітень 2018р. транспортовано 39,0 млн.т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень–квітень 2017р. Так, перекачка нафти скоротилася на 6,1%, у тому числі транзит – на 9,3%. Перекачка газу знизилася на 5,0%, транзит – на 9,3%. Разом з цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 59,4% та на 54,1%.

У січні–квітні 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 88,8 млн.ткм, що на 23,4% більше, ніж за січень–квітень 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 25,6 тис.т вантажів, що на 16,9% більше, ніж за січень–квітень 2017р.

У січні–квітні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 30,8 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1510,8 млн пасажирів, що становить відповідно 103,4% та 98,1% від обсягу січня–квітня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–квітнем 2017р. зменшилося на 6,8%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 644,0 млн пасажирів, що на 4,7% менше, ніж за січень–квітень 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 9,0%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 37,5% порівняно із січнем–квітнем 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 3,0 млн пасажирів, що на 15,4% більше, ніж у січні–квітні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 0,8 млрд пасажирів, що на 0,8% більше, ніж за січень–квітень 2017р.

 

Державна служба статистики України