Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–червень 2018 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
 м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

  

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 42279,6 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення зменшилася на 106,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем–травнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 9,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 137,8 тис. осіб, померлих – 254,2 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018р. становила 303,9 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 78,4%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець червня 2018р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,6%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в червні 2018р., становила 239,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2425 грн, що дорівнює 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2018р. порівняно із травнем зменшилася на 3,8 тис., або на 4,4%, і на кінець місяця становила 82,4 тис. одиниць.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна четверта була в переробній промисловості, кожна шоста – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна дев’ята – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець червня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (24,0% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (18,7 %), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,6%) і технічних службовців (4,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по країні порівняно з травнем залишилось без змін і дорівнювало на кінець червня 2018р. 4 особам.

 

Доходи населення

 

У січні–червні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8377 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 73,1% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 12857 грн, Донецька область – 9273 грн та Київська – 8573 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% від середнього по економіці, спостерігався в Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–червня 2018р. збільшилась на 15,0%, або на 355,0 млн.грн, і на 1 липня п.р. становила 2723,4 млн.грн, що дорівнює 3,8% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 23,1%, або на 294,0  млн.грн, і на 1 липня п.р. становила 1566,3 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах із видобування кам’яного та бурого вугілля (на 114,6 млн.грн), із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 98,9 млн.грн), з виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 76,1 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 18 регіонах, а найбільше у Запорізькій (на 138,7 млн.грн), Донецькій (на 100,3 млн.грн) та Сумській (на 81,7 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 липня 2018р. становила 109,6 тис. осіб, або 1,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14291 грн, що в 1,6 раза більше середньої заробітної плати за червень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–червні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2025,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 1260,8 тис., у сільській місцевості - 764,5 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–червні п.р. становила 667,3 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 474,2 млн.грн, у сільській місцевості – 193,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні п.р. становив 100,7 грн (у травні – 168,5 грн).

Крім того, у січні–червні 2018р. 563,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 113,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 449,5 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в червні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3054,9 грн (у травні – 3007,1 грн).

У січні–червні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1194,2 млн.грн.

У червні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 4,5 млрд.грн, що становило 111,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 2,5 млрд.грн і 91,4%.

На кінець червня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,8 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 11,4 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,9 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 2,7 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,5 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 4,0 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

Протягом січня–червня 2018р. обліковано 281,8 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–червня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 817, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1125, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 111.

Кількість випадків крадіжок становила 133,7 тис., шахрайств – 19,2 тис., грабежів – 6,8 тис., хабарництва – 1,8 тис., розбоїв – 1,1 тис.

У загальній кількості злочинів 60,9% становили злочини проти власності, 9,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 2% – злочини проти правосудд, 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадян, 1,4% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 846 осіб, які скоїли злочин у складі 194 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2018р. становила 193,6 тис. осіб, із числа яких 65,8 тис. – жінки, 10,2 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 2,2 тис. – неповнолітні та 1,4 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 34,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 5,1 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 3,4 тис. осіб, із числа яких 19,1% було умисно вбито; 27% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 53,8 тис., з них жінки – 6,6 тис., неповнолітні – 1,7 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 8,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 71,4%, безробітних – 8,7%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січнічервні 2018р. становив 104,4% (у відповідному періоді попереднього року – 107,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,0%. Найбільше (на 19,6% та 13,2%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 7,2–2,8% стали дорожчими хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, молочні продукти, безалкогольні напої, масло. Водночас на 21,3% та 19,9% подешевшали гречані крупи та яйця; на 6,3–3,9% – цукор, сало, молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 14,2%, водопостачання на 7,0%, каналізацію на 6,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,7% за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 9,3% та 7,2% відповідно.

Зростання цін у сфері транспорту на 5,4% відбулося головним чином через подорожчання транспортних послуг на 11,3%, а також палива та мастил на 4,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–червні 2018р. становив 107,9% (у відповідному періоді попереднього року – 106,1%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 21,6%, переробній промисловості – на 4,3%,  у добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 0,9%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–травні 2018р. становив 114,7% (у відповідному періоді попереднього року – 106,0%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 16,2%, будівель – на 14,0%.

 

Промисловість

 

У січні–червні 2018р. порівняно із січнем–червнем 2017р. індекс промислової продукції становив 102,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 1,6%, у т.ч. у добуванні металевих руд – 3,4%, кам’яного та бурого вугілля – 0,9%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу обсяги виробництва продукції зменшилися на 0,5%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 3,3%. За І півріччя 2018р. видобуто 9,9 млрд.м3 природного газу, 794 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 30,1 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 12,7 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 2,1%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 5,6%, олії та тваринних жирів – на 10,5%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 4,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5%, тютюнових виробів – на 17,2%. Разом із цим одержано приріст продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів (8,5%), виробництві молочних продуктів (2,6%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (13,7%), напоїв (6,1%). За січень–червень 2018р. вироблено 24,6 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої туш, напівтуш, четвертин необвалених,
99,1 тис.т свинини свіжої чи охолодженої
туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 173 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 118 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 5,9 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 2,5 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 234 тис.т молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 54,3 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 35,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 47,4 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 0,9 млн.дал коньяку, бренді, 5,8 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 91,2 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 41,9 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 34,5 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,9%, у т.ч. у текстильному виробництві – 97,8%, виробництві одягу – 97,4%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 99,7%. За 6 місяців 2018р. вироблено 29,6 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 705 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 168 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 378 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 632 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 26,3 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 4,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 7,1%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 4,8%. Поряд із цим у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяг виробництва продукції зменшився на 6,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 5,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 139,5%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 192,7%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 95,6%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 105,1%. З початку 2018р. виготовлено 3,6 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 26,1 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 5,8 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 87,4 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 3,3 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 1,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 97,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 105,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 93,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 1,9%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 14,3%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 6,6%, готових металевих виробів – на 1%. Разом із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі спостерігалось скорочення обсягів виробництва на 5,2%.  На підприємствах з  виробництва чавуну, сталі та феросплавів випуск продукції залишився на рівні минулорічних обсягів. За І півріччя 2018р. виплавлено
10,1 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 4,7 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 3,2 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 5,6 млн.т прокату готового чорних металів,
113 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 192 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 106,6%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 97,9%, електричного устатковання – 94,1%, машин і устатковання загального призначення – 103,7%, для сільського та лісового господарства – 71,3%, для металургії – 110,6%, для добувної промисловості та будівництва – 104,3%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 110,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 113,9%, залізничних локомотивів і рухомого
складу – 172,4%. За січень–червень
2018р. вироблено 140 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 33,4 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 1,2 тис. тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 3,7 тис. валків до прокатних станів, 3,3 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 410 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 12,7 тис. причепів та напівпричепів інших, 5,1 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 4,3%. За 6 місяців 2018р. вироблено 79,6 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними та тепловими електростанціями відповідно 40,0 млрд.кВт·год і 30,9 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. становив 111,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 124,7%, господарствах населення – 101,3%. Індекс продукції рослинництва становив 181,9%, продукції тваринництва – 100,1%.

Під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 27,6 млн.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – на 19,3 млн.га (69,9% загальних площ), у господарствах населення – на 8,3 млн.га (30,1%). 

Більше половини зайнятих посівами площ (53,7%) відведено під зернові та зернобобові культури – 14,8 млн.га, що на 1,5% більше, ніж торік, у т.ч. розширено площі під пшеницею (на 3,9%), кукурудзою (на 1,3%), зернобобовими культурами (на 12,3%).

Площу під технічними культурами (9,2 млн.га) зменшено на 0,6%, у т.ч. площу посіву сої – на 14,5%, цукрових буряків – на 11,7%; водночас збільшено площу під ріпаком і кользою на 32,2%, соняшником – на 0,4%.

Порівняно з 2017р. площа під картоплею та овоче-баштанними культурами (1,8 млн.га) зменшилася на 1,0%, під кормовими культурами (1,8 млн.га) – на 4,9%.

На 1 липня п.р. ранні зернові та зернобобові культури було скошено та обмолочено на площі 1,2 млн.га, що в 4,6 раза більше, ніж на початок липня 2017р.; виробництво зерна становило 3,7 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що в 4,1 раза більше, ніж було одержано на початок липня торік; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 30,4 ц зерна (на 10,3% менше). 

У січні–червні п.р. реалізовано на забій 1,6 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,6% менше порівняно із відповідним періодом 2017р., вироблено 5,0 млн.т молока (на 1,8% менше) та 8,2 млрд.шт яєць (на 2,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 35%, 71% та 48%.

За розрахунками, на 1 липня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,0 млн. голів (на 4,6% менше, ніж на 1 липня 2017р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 3,5% менше), свиней – 6,5 млн (на 5,3% менше), овець і кіз – 1,6 млн (на 4,1% менше), птиці всіх видів – 246,5 млн. голів (на 4,7% більше). У господарствах населення утримувалось 70,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,4%; свиней – 47,2%, овець і кіз – 87,4%, птиці всіх видів – 52,5%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–червні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 7,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,6%, а тваринництва  зменшився на 2,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–червень 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,2%, тваринництва – на 20,3%. У червні порівняно з травнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 3,8%, у т.ч. рослинництва – на 4,3%, тваринництва – на 1,2%.

На 1 липня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку культур зернових та зернобобових, було в наявності 9,2 млн.т зерна (на 35,5% більше, ніж на
1 липня 2017р.), у т.ч. 3,6 млн.т пшениці, 3,3 млн.т кукурудзи, 1,8 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита; запаси насіння соняшнику становили 1,1 млн.т (на 11,7% менше, ніж на 1 липня 2017р.).

 

Будівництво

 

У січні–червні 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 48,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–червні 2018р. порівняно із січнем–червнем 2017р. становив 102,8%.

Будівництво будівель скоротилось на 1,2% (у т.ч. житлових – на 2,3%). Водночас будівництво нежитлових будівель залишилось на рівні минулого року, будівництво інженерних споруд збільшилось на 7,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 78,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 12,0% та 9,4% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконано 72,5% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–травні 2018р. експорт товарів становив 19460,1 млн.дол. США, імпорт – 21515,0 млн.дол. Порівняно із січнем–травнем 2017р. експорт збільшився на 12,9% (на 2217,0 млн.дол.), імпорт – на 15,3% (на 2849,2 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2054,9 млн.дол. (у січні–травні 2017р. також негативне – 1422,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку та золи, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 8192,8 млн.дол., або 42,1% від загального обсягу експорту (у січні–травні 2017р. – 6754,3 млн.дол., або 39,2%), та збільшився порівняно з січнем–травнем 2017р. на 1438,5 млн.дол., або 21,3%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 26,6% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 23,5%, механічні та електричні машини – 15,1%, мінеральні продукти – 14,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 42,7%, Польщі – на 31,5%, Німеччини – на 31,3%, Італії – на 19,6%, Китаю – на 13,8%, Туреччини – на 12,4%, Нідерландів – на 8,2%, зменшився до Єгипту на 24,9%, Російської Федерації – на 5,0%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного,  різноманітної хімічної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 8913,7 млн.дол., або 41,4% від загального обсягу (у січні–травні 2017р. - відповідно 7859,7 млн.дол. та 42,1%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 1054,0 млн.дол., або 13,4%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні та механічні машини – 22,1%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 20,1%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 11,0%, мінеральні продукти – 10,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем–травнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Чехії на 40,2%, Італії – на 32,7%, Туреччини - на 28,8%, Російської Федерації – на 28,6%, Китаю – на 24,4%, Угорщини – на 18,6%, Польщі – на 9,6%, Німеччини – на 8,3%, Білорусі – на 7,4%, США – на 5,5%, Великої Британії – на 4,6%, зменшився з Швейцарії на 24,1%, Франції – на 11,9%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2018р. становив 1009,5 млрд.грн. Порівняно із січнем–червнем  2017р. його фізичний обсяг збільшився на 4,6%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля в січні–червні 2018р. становив 429,0 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,2% більше від обсягу січня–червня 2017р. У червні п.р. порівняно із червнем 2017р. оборот зріс на 6,3%, проти травня 2018р. зменшився на 0,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2018р. становив 308,5 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше від обсягу січня–червня 2017р. У червні п.р. роздрібний товарооборот становив 53,6 млрд.грн і в порівнянних цінах проти червня 2017р. зріс на 5,8%, проти травня 2018р. зменшився на 1,1%.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив  162,4 млрд.ткм, або 97,2% від обсягу січня–червня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 301,3 млн.т вантажів, що становить 97,6% від обсягів січня–червня 2017р.

У січні–червні 2018р. залізничним транспортом перевезено 156,7 млн.т вантажів, що на 5,7% менше, ніж за січень–червень 2017р., у т. ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 130,6 млн.т вантажів, що на 4,7% менше, ніж у січні–червні 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт зерна та продуктів перемелу знизилося на 16,9%, кам’яного вугілля – на 12,2%, нафти і нафтопродуктів – на 8,8%, цементу – на 4,9%, лісових вантажів – на 4,9%, будівельних матеріалів – на 4,1%. Разом з цим перевезення коксу збільшилось на 1,3%, чорних металів – на 2,3%, залізної та марганцевої руди – на 3,5%, брухту чорних металів – на 9,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 9,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 20,3 млрд.ткм, який зріс на 6,5% порівняно із січнем–червнем 2017р., та перевезено 87,1 млн.т вантажів, що на 5,6% більше, ніж у січні–червні 2017р.

Водним транспортом за січень–червень 2018р. перевезено вантажів у обсязі 2,2 млн.т, що на 6,8% менше, ніж за січень–червень 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 57,2%. Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 0,9%.

Магістральними трубопроводами за січень–червень 2018р. транспортовано 55,3 млн.т вантажів, що на 4,0% менше, ніж за січень–червень 2017р. Так, перекачка нафти скоротилася на 4,8%, газу – на 4,6%. Транзит нафти скоротився на 6,5%, газу – на 7,0%. Разом з цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 36,0% та на 30,6%.

У січні–червні 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 153,2 млн.ткм, що на 35,5% більше, ніж за січень–червень 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 43,6 тис.т вантажів, що на 22,6% більше, ніж за січень–червень 2017р.

У січні–червні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 50,1 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2280,8 млн пасажирів, що становить відповідно 105,3% та 98,3% від обсягу січня–червня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–червнем 2017р. зменшилося на 5,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 961,5 млн пасажирів, що на 5,0% менше, ніж за січень–червень 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,5%. Порівняно із січнем–червнем 2017р. перевезення пасажирів морським транспортом зросли у 2,1 раза, річковим транспортом – на 5,1%. Авіаційним транспортом перевезено 5,3 млн пасажирів, що на 16,4% більше, ніж у січні–червні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 1,2% більше, ніж за січень–червень 2017р.

  

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
06.08.2018