Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–липень 2018 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
 м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 42263,9 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення зменшилася на 122,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 12,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила 164,3 тис. осіб, померлих – 298,0 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 298,0 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 79,0%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець липня 2018р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,5%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в липні 2018р., становила 241,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2559 грн, що дорівнює 68,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2018р. порівняно із червнем збільшилася на 4,4 тис., або на 5,4%, і на кінець місяця становила 86,8 тис. одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець липня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (24,3% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (18,0 %), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%) і технічних службовців (4,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по країні зменшилось із 4 осіб на кінець червня 2018р. до 3 осіб на кінець липня.

 

Доходи населення

 

У січні–липні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8490 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–3,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 73% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 12995 грн, Донецька область – 9342 грн, Київська – 8693 грн та Дніпропетровська – 8502 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% від середнього по економіці, спостерігався в Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–липня 2018р. збільшилась на 15,4% або на 365,2 млн.грн, і на 1 серпня п.р. становила 2733,6 млн.грн, що дорівнює 3,8% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 22,9%, або на 291,9 млн.грн, і на 1 серпня п.р. становила 1564,3 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах із виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 91,3 млн.грн), із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 83,3 млн.грн), видобування кам’яного та бурого вугілля (на 79,8 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 18 регіонах, а найбільше у Запорізькій (на 119,8 млн.грн), Сумській (на 93,0 млн.грн) та Донецькій (на 51,0 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 серпня 2018р., становила 102,6 тис. осіб, або 1,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 15248 грн, що в 1,7 раза більше середньої заробітної плати за липень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2667,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 1758,7 тис., у сільській місцевості – 908,3 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–липні п.р. становила 734,0 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 536,8 млн.грн, у сільській місцевості – 197,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні п.р. становив 103,9 грн (у червні – 100,7 грн).

Крім того, у січні–липні 2018р. 596,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 118,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 477,8 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в липні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3093,7 грн (у червні – 3054,9 грн).

У січні–липні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1372,4 млн.грн.

У липні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 4,7 млрд.грн, що становило 117,9% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 2,8 млрд.грн і 105,7% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець липня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,7 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 10,8 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 2,8 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,5 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 3,9 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

Протягом січня–липня 2018р. обліковано 328,2 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–липня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 961, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1355, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 137.

Кількість випадків крадіжок становила 155,8 тис., шахрайств – 22,5 тис., грабежів – 8,2 тис., хабарництва – 2,1 тис., розбоїв – 1,3 тис.

У загальній кількості злочинів 61% становили злочини проти власності, 9,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 2% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 998 осіб, які скоїли злочин у складі 217 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2018р. становила 227,3 тис. осіб, із числа яких 77,6 тис. – жінки, 11,9 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 2,6 тис. – неповнолітні та 1,7 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,4%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 34,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 6,3 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 4 тис. осіб, із числа яких 18,4% було умисно вбито; 28,8% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 64,1 тис., з них жінки – 7,9 тис., неповнолітні – 2,1 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 8,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 71,3%, безробітних – 8,5%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січнілипні 2018р. становив 103,6% (у відповідному періоді попереднього року – 108,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,1%. Найбільше (на 8,3–2,4%) зросли ціни на хліб, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, овочі, мясо та мясопродукти, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, масло. Водночас на 26,0% та 18,6% подешевшали яйця та гречані крупи; на 6,1–4,6% – сало, молоко, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 19,0%, водопостачання на 9,3%, каналізацію на 9,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,7% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 10,2% та 7,5% відповідно.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 6,1% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 14,7%, а також палива та мастил на 4,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–липні 2018р. становив 109,6% (у відповідному періоді попереднього року – 108,0%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 28,7%, переробній промисловості на – 4,1%, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів залишилися без змін.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні–червні 2018р. становив 115,3% (у відповідному періоді попереднього року – 106,8%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 16,5%, будівель – на 14,8%.

 

Промисловість

 

У січні–липні 2018р. порівняно із січнем–липнем 2017р. індекс промислової продукції становив 102,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2%, у т.ч. у добуванні металевих руд – 4%, кам’яного та бурого вугілля – 0,5%, добуванні сирої нафти та природного газу – 0,4%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги виробництва продукції зменшилися на 3,5%. За січень–липень 2018р. видобуто 11,7 млрд.м3 природного газу, 934 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 35,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 14,6 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 2,1%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 4,3%, олії та тваринних жирів – на 12,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 6,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,5%, тютюнових виробів – на 12,9%. Разом із цим одержано приріст продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів (7,8%), молочних продуктів (1,4%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (13,4%), напоїв (6%). За 7 місяців 2018р. вироблено 28,9 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 116 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 205 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 140 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 11 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 2,7 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 274 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 64,5 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 41 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 55,5 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 1,1 млн.дал коньяку, бренді, 6,9 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 111 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 51,2 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 42,9 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 97,7%, виробництві одягу – 97,9%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 99,3%. З початку 2018р. вироблено 34,9 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 815 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного в'язання, 187 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 445 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 745 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 30,4 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 3,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 6,7%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 3,8%. Поряд із цим у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяг виробництва продукції зменшився на 8,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 5,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 133,8%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 174,1%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 98%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 106%. У січні–липні 2018р. виготовлено 4,2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 31,4 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 7,0 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 105 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 3,9 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 1,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,1%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 105,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 94,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 2,4%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 1%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 13,7%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 6,8%, готових металевих виробів – на 0,8%. Разом із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі спостерігалось скорочення обсягів виробництва на 6,8%. За 7 місяців 2018р. виплавлено 11,9 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 5,5 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 3,8 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 6,6 млн.т прокату готового чорних металів, 134 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 225 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 105,7%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 94,9%, електричного устатковання – 92,3%, машин і устатковання загального призначення – 104,9%, для сільського та лісового господарства – 73,6%, для металургії – 109,3%, для добувної промисловості та будівництва – 103,4%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 108,9%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 115%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 162,5%. З початку 2018р. вироблено 164 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 38,6 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 1,4 тис. тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 4,3 тис. валків до прокатних станів, майже 4 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 512 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 14,3 тис. причепів та напівпричепів інших, 6 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 4,1%. За січень–липень 2018р. вироблено 91,7 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними та тепловими електростанціями відповідно 46,6 млрд.кВт·год і 35,6 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–липні 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. становив 99,0%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 101,0%, господарствах населення – 96,8%. Індекс продукції рослинництва становив 98,3%, продукції тваринництва – 99,8%.

 На 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури було скошено та обмолочено на площі 7,6 млн.га, що на 0,8% більше, ніж на початок серпня 2017р.; виробництво зерна становило 25,3 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 9,2% менше, ніж було одержано на початок серпня торік; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 33,1 ц зерна (на 10,1% менше). 

У січні–липні п.р. реалізовано на забій 1,8 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,3% менше порівняно із відповідним періодом 2017р., вироблено 6,0 млн.т молока (на 2,0% менше) та 9,7 млрд.шт яєць (на 2,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 34%, 72% та 49%.

За розрахунками, на 1 серпня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 4,0 млн. голів (на 4,3% менше, ніж на 1 серпня 2017р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 3,4% менше), свиней – 6,5 млн (на 4,9% менше), овець і кіз – 1,6 млн (на 4,4% менше), птиці всіх видів – 247,8 млн. голів (на 4,5% більше). У господарствах населення утримувалось 70,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,6%; свиней – 47,2%, овець і кіз – 87,4%, птиці всіх видів – 53,2%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 8,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,3%, а тваринництва  зменшився на 2,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–липень 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 11,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,1%, тваринництва – на 16,2%. У липні порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 1,4%, у т.ч. рослинництва – на 1,1%, тваринництва – на 3,2%.

На 1 серпня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку культур зернових та зернобобових, було в наявності 19,1 млн.т зерна (на 12,8% менше проти 1 серпня 2017р.), у т.ч. 13,1 млн.т пшениці, 2,5 млн.т кукурудзи, 2,5 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита;  запаси насіння соняшнику становили 0,7 млн.т (на 7,0% менше, ніж на 1 серпня 2017р.).

 

Будівництво

 

У січні–липні 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 61,1 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–липні 2018р. порівняно із січнем–липнем 2017р. становив 106,3%.

Будівництво будівель зросло на 0,7% (у т.ч. нежитлових – на 1,6%), інженерних споруд – на 12,7%.  Водночас будівництво житлових будівель скоротилось на 0,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 76,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,0% та 9,4% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконано 72,3% загального обсягу будівництва.

У січні−червні 2018р. в Україні прийнято в екслуатацію 3261,5 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 51,7% − в одноквартирних будинках, 48,2% – у будинках із двома й більше квартирами і 0,1% − у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в I півріччі 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 29,2%. 

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 2070,1 тис.м2  загальної площі  житла (63,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 1191,4 тис.м2 (36,5%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились на 39,3%, у сільській місцевості - на 0,4%.

Крім того, у січні−червні 2018р. у країні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 195,2 тис.м2, що на 7,4% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.  

У цілому в січні−червні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 3456,7 тис.м2, що порівняно із січнем−червнем 2017р. менше на 27,8%.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–червень 2018р. підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 206,9 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 26,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (92,2% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 40,0% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,1%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,4% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 7,7%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (71,7 млрд.грн, або 34,6%) освоєно підприємствами промисловості, обсяги яких у січні–червні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 34,4%, у т.ч. підприємствами переробної промисловості – на 30,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 49,7%, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 24,4%, із водопостачання, каналізації та поводження з відходами – на 15,0%.

У січні–червні 2018р. капітальні інвестиції закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку зросли на 80,1%, підприємств з інформації та телекомунікації – на 64,9%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 61,1%, закладів фінансової та страхової діяльності – на 47,0%, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 46,4%, закладів освіти – на 33,0%, установ державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування – на 30,6%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном – на 29,9%, закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 25,0%, підприємств сільського, лісового та рибного господарства – на 9,8%, установ професійної, наукової та технічної діяльності – на 8,7%.

Обсяги капітальних інвестицій закладів тимчасового розміщування й організації харчування скоротились на 1,3%, підприємств діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 14,7%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво зменшились на 11,9% порівняно із січнем–червнем 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України в І півріччі 2018р. становив 27815,7 млн.дол. США (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які в І півріччі 2018р. становили в експорті 822,8 млн.дол. США (у І півріччі 2017р. – 708,6 млн.дол.), в імпорті – 0,9 млн.дол. (у І півріччі 2017р. – 1,5 млн.дол.)), імпорту – 28468,8 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2017р. експорт збільшився на 11,1%, імпорт – на 13,5%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило  653,1 млн.дол. (у І півріччі 2017р. також негативне – 48,7 млн.дол.).

У І півріччі 2018р. експорт товарів становив 23260,6 млн.дол. США, імпорт – 25918,2 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2017р. експорт збільшився на 12,7% (на 2615,0 млн.дол.), імпорт – на 14,5% (на 3272,6 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2657,6 млн.дол. (у І півріччі 2017р. також негативне – 2000,0 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І півріччям 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку та золи, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 9791,5 млн.дол., або 42,1% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2017р. – 8217,4 млн.дол., або 39,8%), та збільшився порівняно з І півріччям 2017р. на 1574,1 млн.дол., або 19,2%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 25,8% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 24,4%, механічні та електричні машини – 15,2%, мінеральні продукти – 13,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 39,3%, Польщі – на 30,8%, Німеччини – на 28,3%, Італії – на 24,8%, Туреччини – на 12,1%, Індії – на 9,1%, Китаю – на 5,6%, зменшився до Єгипту на 14,9%, Російської Федерації – на 5,4%, Нідерландів – на 1,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, різноманітної хімічної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 10768,9 млн.дол., або 41,5% від загального обсягу (у І півріччі 2017р. - відповідно 9577,5 млн.дол. та 42,3%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 1191,4 млн.дол., або 12,4%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні машини та електричні – 22,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 19,2%, мінеральні продукти – 11,0%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 10,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно з І півріччям 2017р. імпорт товарів збільшився з Чехії на 32,7%, Італії – на 30,4%, Туреччини - на 26,5%, Російської Федерації – на 25,7%, Китаю – на 20,4%, Угорщини – на 13,9%, Білорусі – на 12,7%, Німеччини – на 8,6%, Польщі та США – на 8,3%, Великої Британії – на 5,2%, зменшився з Швейцарії на 18,4%, Франції – на 10,7%.

У І півріччі 2018р. експорт послуг становив 5377,9 млн.дол. США, імпорт – 2551,5 млн.дол. Порівняно з І півріччам 2017р. експорт збільшився на 5,7% (на 288,3 млн.дол.), імпорт – на 4,9% (на 120,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 2826,4 млн.дол. (у І півріччі 2017 р. також позитивне – 2658,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І півріччям 2017р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, з переробки матеріальних ресурсів, ділових. Натомість зменшилась частка транспортних послуг, з будівництва, послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 1888,9  млн.дол., або 35,1% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2017р. – 1558,8 млн.дол., або 30,6%), та збільшився порівняно з І півріччям 2017р. на 330,1 млн.дол., або на 21,2%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Великою Британією, Польщею, Кіпром, Угорщиною та Австрією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Російській Федерації, США, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед країн-партнерів найбільше зріс експорт послуг Угорщині – на 47,8%, Польщі – на 34,7%, Кіпру – на 26,4%, Німеччині – на 16,5%, Великій Британії – на 13,6%, Швейцарії – на 10,3%,  США – на 8,2%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Російській Федерації – на 3,5%.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка ділових, послуг, пов’язаних подорожами, транспортних. Зменшилась частка державних та урядових послуг, зі страхування, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 1293,1 млн.дол., або 50,7% від загального обсягу (у І півріччі 2017р. - відповідно 1069,7 млн.дол. та 44,0%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 223,4 млн.дол., або на 20,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Великої Британії, Німеччини, Кіпру, Польщі та Ірландії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Російською Федерацією, Туреччиною, Швейцарією, США та Китаєм.

Порівняно з І півріччям 2017р. імпорт послуг збільшився від Єгипту та Ірландії – у 2,1 раза,  Бельгії – на 69,1%,  Китаю – на 53,0%,  Кіпру – на 26,4%,  Туреччини – на 23,4%, зменшився від Канади – в 5,3 раза,   США – у 3,2 раза,  Чехії – у 2,1 раза, Австрії – на 23,8%.

У січні–червні 2018р. в економіку України іноземними інвесторами із 70 країн світу вкладено 1,3 млрд.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Майже 78% загального обсягу надходжень прямих інвестицій належить інвесторам із Російської Федерації (34,6%), Кіпру (17,4%), Нідерландів (16,5%), Австрії (4,7%) та Польщі (4,3%).

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ і організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 59,6% та підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 9,6%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2018р. становив 1190,2 млрд.грн. Порівняно із січнем–липнем 2017р. його фізичний обсяг збільшився на 5,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2018р. становив 505,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,0% більше від обсягу січня–липня 2017р. У липні п.р. порівняно із липнем 2017р. оборот зріс на 6,6%, проти червня 2018р. –  на 3,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2018р. становив 363,5 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 5,8% більше від обсягу січня–липня 2017р. У липні п.р. роздрібний товарооборот становив 55,1 млрд.грн і в порівнянних цінах проти липня 2017р. зріс на 6,4%, проти червня 2018р. – на 3,9%.

 

Транспорт

 

У січні–липні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив  191,3 млрд.ткм, або 98,3% від обсягу січня–липня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 356,3 млн.т вантажів, що становить 99,0% від обсягів січня–липня 2017р.

У січні–липні 2018р. залізничним транспортом перевезено 185,4 млн.т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень–липень 2017р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 153,5 млн.т вантажів, що на 4,2% менше, ніж у січні–липні 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт зерна та продуктів перемелу знизилося на 15,4%, нафти і нафтопродуктів – на 12,4%, кам’яного вугілля – на 9,7%, будівельних матеріалів – на 7,2%, лісових вантажів – на 6,2%, цементу – на 5,0%. Разом із цим перевезення коксу збільшилося на 0,4%, чорних металів – на 2,6%, залізної та марганцевої руди – на 4,0%, брухту чорних металів – на 5,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 6,0%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 23,9 млрд.ткм, який зріс на 6,6% порівняно із січнем–липнем 2017р., та перевезено 103,5 млн.т вантажів, що на 6,8% більше, ніж у січні–липні 2017р.

Водним транспортом за січень–липень 2018р. перевезено вантажів у обсязі 2,9 млн.т, що на 3,7% менше, ніж за січень–липень 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 52,1%. Порівняно із січнем–липнем 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зросли на 2,2%.

Магістральними трубопроводами за січень–липень 2018р. транспортовано 64,4 млн.т вантажів, що на 2,1% менше, ніж за січень–липень 2017р. Так, перекачка газу скоротилася на 2,8%, нафти – на 2,3%. Транзит газу знизився на 4,2%, нафти – на 3,6%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 34,8% та 30,2%.

У січні–липні 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 183,9 млн.ткм, що на 38,1% більше, ніж за січень–липень 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 52,9 тис.т вантажів, що на 24,7% більше, ніж за січень–липень 2017р.

У січні–липні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 60,1 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2636,2 млн пасажирів, що становить відповідно 105,3% та 98,1% від обсягу січня–липня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–липнем 2017р. зменшилося на 5,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1116,4 млн пасажирів, що на 5,0% менше, ніж за січень–липень 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,1%. Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 70,2% порівняно з січнем–липнем 2017р., річковим транспортом – на 2,3%. Авіаційним транспортом перевезено 6,8 млн пасажирів, що на 17,1% більше, ніж у січні–липні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд пасажирів, що на 0,9% більше, ніж за січень–липень 2017р.

 

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
05.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше