Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–жовтень 2018 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 42220,8 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність населення зменшилася на 165,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем–вереснем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 22,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2018р. становила 255,1 тис. осіб, померлих – 431,5 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2018р. налічувала 271,4 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 77,0%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець жовтня 2018р. становив 1,1% населення працездатного віку, у сільській   місцевості – 1,3%, у міських поселеннях – 0,9%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в жовтні 2018р., становила 224,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2637 грн, що дорівнює 70,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, порівняно з вереснем 2018р. збільшилася на 0,3 тис., або на 0,4%, і на кінець жовтня становила 97,3 тис. одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець жовтня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (23,2% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,7%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%) і технічних службовців (3,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по країні порівняно з вереснем 2018р. залишилось без змін і на кінець жовтня дорівнювало 3 особи.

 

 

 

Доходи населення

 

У січні–жовтні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8666 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 25,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 73,8% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом із тим лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 13207 грн, Донецька область – 9498 грн, Київська – 8854 грн та Дніпропетровська – 8693 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% від середнього по економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 113,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–жовтня 2018р. збільшилась на 21,8%, або на 515,2 млн.грн, і на 1 листопада п.р. становила 2883,6 млн.грн, що дорівнює 4,0% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень п.р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 33,2%, або на 422,5 млн.грн, і на 1 листопада п.р. становила 1694,9 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах з виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 131,4 млн.грн), із видобування кам’яного та бурого вугілля (на 79,5 млн.грн), із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 70,2 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 20 регіонах, а найбільше у Сумській (на 131,0 млн.грн), Донецькій (на  78,0 млн.грн), Запорізькій (на 67,4 млн.грн) областях та м.Києві (на 57,7 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада п.р. становила 112,7 тис. осіб, або 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 15040 грн, що в 1,6 раза більше середньої заробітної плати за жовтень п.р.

 

Соціальний захист

 

У січні–жовтні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3865,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях 2633,7 тис., у сільській місцевості 1232,2 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні п.р. становила 1164,8 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 857,6 млн.грн, у сільській місцевості – 307,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні п.р. становив 538,9 грн (у вересні – 102,3 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2018р. 638,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 125,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 513,5 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в жовтні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2983,1 грн (у вересні – 3038,0 грн).

У січні–жовтні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1913,0 млн.грн.

У жовтні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,1 млрд.грн, що становило 77,5%  нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 3,0 млрд.грн і 110,4% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець жовтня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 18,0 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 10,2 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 4,0 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

Протягом січня–жовтня 2018р. обліковано 447,8 тис. кримінальних правопорушень, із яких тяжкі та особливо тяжкі становили 161,9 тис., або 36,2% від загальної кількості (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань).

Протягом січня–жовтня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1325, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1963, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 197.

Кількість випадків крадіжок становила 214 тис., шахрайств – 31,4 тис., грабежів – 12 тис., хабарництва – 2,8 тис., розбоїв – 1,9 тис.

У загальній кількості злочинів 61,3% становили злочини проти власності, 8,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 1284 особи, які скоїли злочин у складі 268 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2018р. становила
313 тис. осіб,
із числа яких 107,3 тис. – жінки, 16,3 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 3,5 тис. – неповнолітні та 2,1 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 9,5 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 5,7 тис. осіб, із числа яких 18,2% було умисно вбито; 32,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 97 тис., з них жінки – 11,9 тис., неповнолітні – 3,2 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 8,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,8%, безробітних – 8,3%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січніжовтні 2018р. становив 107,4% (у відповідному періоді попереднього року – 111,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,5%. На 15,8–9,1% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти; на 6,5–1,2% – молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рис, олію соняшникову, молоко. Водночас на 22,0% подешевшали гречані крупи; на 12,5–6,8% – фрукти, яйця, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 21,7%, каналізацію на 17,3%, водопостачання на 16,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,1% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 15,4% та 10,8% відповідно.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 14,2% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 22,2% і палива та мастил на 17,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–жовтні 2018р. становив 112,7% (у відповідному періоді попереднього року – 112,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 25,8%, переробній промисловості – на 8,9%,  добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 5,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи в січні–вересні 2018р. становив 117,6% (у відповідному періоді попереднього року – 110,8%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 18,5%, будівель – на 17,2%.

 

Промисловість

 

У січні–жовтні 2018р. порівняно із січнем–жовтнем 2017р. індекс промислової продукції становив 101,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,3%, у т.ч. у добуванні металевих руд – 2,7%, кам’яного та бурого вугілля – 3,8%, сирої нафти та природного газу – 2,4%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги виробництва продукції зменшилися на 3,5%. За 10 місяців 2018р. видобуто 16,9 млрд.м3 природного газу, 1,3 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 50,1 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 21,3 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,7%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 1,1%, олії та тваринних жирів – на 9,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 7,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,9%, цукру – на 1,3%, тютюнових виробів – на 11,5%. Разом із цим одержано приріст продукції в переробленні та консервуванні фруктів і овочів (7,9%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10,9%), напоїв (5,4%). З початку 2018р. вироблено 43,5 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої туш, напівтуш, четвертин необвалених, 166 тис.т свинини свіжої чи охолодженої туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 319 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 203 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 24,4 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 3,8 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 402 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 91,3 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 59,5 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 80,1 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 1,8 млн.дал коньяку, бренді, 10,4 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 157 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 73,4 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 66,4 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 97,4%, виробництві одягу – 97,2%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 96,5%. У січні–жовтні 2018р. вироблено 51,5 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 1,1 млн. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 258 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних),  582 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 1 млн. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 44,5 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,5%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 5,9%. Поряд із цим у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяг виробництва продукції зменшився на 5,6%, виробництві паперу та паперових виробів – на 0,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 3,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 124,4%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 147,2%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 99,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 103,3%. За 10 місяців 2018р. виготовлено 6,2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 43,6 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 9,4 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 158 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 5,6 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,4%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 103,9%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 97,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 1,6%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 12%, чавуну, сталі та феросплавів – на 0,5%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 0,8%, готових металевих виробів – на 0,8%. Разом із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі спостерігалось скорочення обсягів виробництва на 8,3%. За січень–жовтень 2018р. виплавлено 17,1 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 7,8 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 5,6 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 9,6 млн.т прокату готового чорних металів, 189 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 320 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 103,3%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 92,2%, електричного устатковання – 88,4%, машин і устатковання загального призначення – 104,1%, для сільського та лісового господарства – 80,3%, для металургії – 110,2%, для добувної промисловості та будівництва – 107%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 103,3%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 109,1%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 147,2%. З початку 2018р. вироблено 264 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 54,5 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 2,1 тис. тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 5,9 тис. валків до прокатних станів, 5,4 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 757 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 21,2 тис. причепів та напівпричепів інших, 8,5 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 1,9%. За 10 місяців 2018р. вироблено 128,5 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними та тепловими електростанціями відповідно 68,4 млрд.кВт·год і 48 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2018р. порівняно із відповідним періодом 2017р. становив 109,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 115,0%, господарствах населення – 102,0%. Індекс продукції рослинництва становив 112,2%, продукції тваринництва – 100,1%.

На 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 13,6 млн.га, що на 4,6% більше, ніж на початок листопада 2017р.; виробництво зерна (у початково оприбуткованій масі) становило 60,4 млн.т (на 14,5% більше), у середньому з 1 га одержано по 44,5 ц зерна (на 9,3% більше).

Порівняно з початком листопада 2017р. виробництво сої (4,3 млн.т) зросло на 27,6%, ріпаку (2,8 млн.т) – на 25,1%, соняшнику на зерно (13,9 млн.т) на 16,3%. Виробництво буряку цукрового фабричного (9,5 млн.т) порівняно з минулорічним збільшилося на 3,2% (за рахунок підвищення урожайності на 6,4% при скороченні зібраної площі на 3,0%).

Виробництво картоплі (22,5 млн.т) порівняно з початком жовтня 2017р. збільшилося на 1,4%, культур овочевих (9,2 млн.т) – на 1,6%, плодоягідних культур (2,4 млн.т) – на 23,0%, винограду (433 тис.т) – на 22,4%.

У січні–жовтні п.р. реалізовано на забій 2,6 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,6% більше порівняно з відповідним періодом 2017р., вироблено 8,7 млн.т молока (на 2,1% менше) та 13,8 млрд.шт яєць (на 3,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 34%, 73% та 47%.

За розрахунками, на 1 листопада 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,8 млн. голів (на 3,9% менше, ніж на 1 листопада 2017р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 3,4% менше), свиней – 6,4 млн (на 3,4% менше), овець і кіз – 1,5 млн (на 3,8% менше), птиці всіх видів – 235,8 млн. голів (на 5,1% більше). У господарствах населення утримувалось 69,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,7%; свиней – 46,5%, овець і кіз – 87,1%, птиці всіх видів – 47,9%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 6,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,2%, а тваринництва  зменшився на 0,4%.

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 10,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,9%, тваринництва – на 10,7%. У жовтні порівняно з вереснем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 0,5%, у т.ч. рослинництва – на 1,4%, а тваринництва зросли на 3,1%.

На 1 листопада 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 36,4 млн.т зерна (на 50,3% більше проти 1 листопада 2017р.), у т.ч. 10,4 млн.т пшениці, 18,0 млн.т кукурудзи, 1,9 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита; запаси насіння соняшнику становили 8,5 млн.т (на 16,5% більше, ніж на 1 листопада 2017р.).

 

Будівництво

 

У січні–жовтні 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 100,5 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2018р. порівняно із січнем–жовтнем 2017р. становив 106,4%.

Будівництво будівель зросло на 1,0% (житлових – на 0,8%,­ нежитлових – на 1,3%), інженерних споруд – на 12,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 16,8% та 8,9% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано 70,7% загального обсягу будівництва.

У січні−вересні 2018р. в Україні прийнято в експлуатацію 5231,0 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 50,2% − в одноквартирних будинках, 49,7% – у будинках із двома й більше квартирами і 0,1% − у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні−вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 15,6%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 3313,3 тис.м2 загальної площі  житла (63,3% загального обсягу), у сільській місцевості – 1917,7 тис.м2 (36,7%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились на 24,8%, у сільській місцевості зросли на 6,9%.

Крім того, у січні−вересні 2018р. в країні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 316,5 тис.м2, що на 14,6% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

У цілому в січні−вересні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 5547,5 тис.м2, що порівняно із січнем−вереснем 2017р. менше на 14,3%.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–вересень 2018р. підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 337,0 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 19,9% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (94,0% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 42,8% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 47,2%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,2% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 7,3%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (116,4 млрд.грн, або 34,5%) освоєно підприємствами промисловості, обсяги яких у січні–вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 25,2%, у т.ч. підприємствами переробної промисловості – на 20,3%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 51,1%, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 7,8%, із водопостачання, каналізації та поводження з відходами – на 6,3%.

У січні–вересні 2018р. капітальні інвестиції закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку зросли на 112,3%, підприємств з інформації та телекомунікації – на 53,8%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – на 42,9%, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 37,1%, закладів фінансової та страхової діяльності – на 28,9%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 27,1%, установ державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування – на 24,6%, закладів освіти – на 23,1%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, – на 22,5%, закладів тимчасового розміщування й організації харчування – на 11,1%, підприємств сільського, лісового та рибного господарства – на 7,7%, установ професійної, наукової та технічної діяльності – на 4,9%.

Обсяги капітальних інвестицій підприємств діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування скоротились на 18,9%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво зменшились на 11,9% порівняно із січнем–вереснем 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг України за 9 місяців 2018р. становив 41705,0 млн.дол. США, імпорту – 45155,0 млн.дол. (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які за 9 місяців 2018р. становили в експорті 1615,4 млн.дол. США (за 9 місяців 2017р. –   1026,2 млн.дол.), в імпорті – 2,0 млн.дол. (за 9 місяців 2017р. – 1,9 млн.дол.)). Порівняно з 9 місяцями 2017р. експорт збільшився на 9,3%, імпорт – на 15,0%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3450,0 млн.дол. (за 9 місяців 2017р. також негативне – 1112,5 млн.дол.).

За 9 місяців 2018р. експорт товарів становив 34551,1 млн.дол. США, імпорт – 41019,8 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2017р. експорт збільшився на 10,3% (на 3227,7 млн.дол.), імпорт – на 16,1%(на 5687,3 млн.дол.). Негативне сальдо становило 6468,7 млн.дол.(за 9 місяців 2017р. також негативне – 4009,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 9 місяцями 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 14612,1 млн.дол., або 42,3% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2017р. – 12596,7 млн.дол., або 40,2%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2017р. на 2015,4 млн.дол., або на 16,0%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 27,3% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 23,3%, механічні та електричні машини – 14,7%, мінеральні продукти – 13,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 32,9%, США – на 31,2%, Польщі – на 23,8%, Німеччини – на 20,5%, Білорусі – на 19,2%, Італії – на 17,3%, зменшився до Іспанії на 14,9%, Єгипту – на 8,8%, Російської Федерації – на 7,5%, Нідерландів – на 5,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин. Зменшилась частка механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 16869,6 млн.дол., або 41,1% від загального обсягу (за 9 місяців 2017р. - відповідно 14915,2 млн.дол. та 42,2%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 1954,4 млн.дол., або на 13,1%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 22,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 17,7%, мінеральні продукти – 13,6%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 10,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно з 9 місяцями 2017р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 35,3%, Італії – на 30,3%, Китаю – на 29,9%, Російської Федерації – на 21,0%, Чехії – на 18,6%, Білорусі – на 17,1%, США – на 13,4%, Німеччини – на 12,3%, Угорщини – на 10,7%, Великої Британії – на 10,5%, Польщі – на 9,0%, зменшився із Франції на 6,9%, Швейцарії – на 4,8%.

За 9 місяців 2018р. експорт послуг становив 8769,3 млн.дол. США, імпорт – 4137,2 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2017р. експорт збільшився на 11,6% (на 908,5 млн.дол.), імпорт – на 5,0% (на 197,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 4632,1 млн.дол. (за 9 місяців 2017р. також позитивне – 3920,9 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 9 місяцями 2017р. збільшилась частка послуг з переробки матеріальних ресурсів, у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, ділових. Натомість зменшилась частка транспортних послуг.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 2878,1  млн.дол., або 32,8% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2017р. – 2464,1 млн.дол., або 31,3%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2017р. на 414,0 млн.дол., або на 16,8%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Німеччиною, Великою Британією, Польщею, Кіпром, Угорщиною та Австрією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Російській Федерації, США, Швейцарії, Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед країн-партнерів найбільше зріс експорт послуг Угорщині – на 41,0%, Естонії – на 36,7%,  Польщі – на 24,9%, Кіпру – на 18,8%, Швейцарії – на 11,6%, Німеччині – на 11,3%, США – на 11,0%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Російській Федерації – на 2,9%.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка ділових послуг, пов’язаних із подорожами, транспортних. Зменшилась частка державних та урядових послуг, зі страхування, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 2168,1 млн.дол., або 52,4% від загального обсягу (за 9 місяців 2017р. - відповідно 1793,4 млн.дол. та 45,5%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 374,7 млн.дол., або на 20,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Великої Британії, Німеччини, Кіпру, Ірландії та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Російською Федерацією, США,  Швейцарією та Китаєм.

Порівняно з 9 місяцями 2017р. імпорт послуг збільшився від Ірландії – у 2,4 раза, Єгипту – у 2,2 раза,  Бельгії – на 79,8%,  Кіпру – на 42,0%, Китаю – на 40,9%, Туреччини – на 11,5%, зменшився від Канади – у 5,7 раза,   США – у 2,8 раза,  Чехії – на 40,3%, Австрії – на 22,6%.

У січні–вересні 2018р. в економіку України іноземними інвесторами із 77 країн світу вкладено 1,7 млрд.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Майже 75% загального обсягу надходжень прямих інвестицій належить інвесторам із Російської Федерації (27,8%), Кіпру (19,5%), Нідерландів (16,6%), Австрії (5,7%) та Франції (4,8%).

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ і організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 58,2%, підприємств промисловості – 10,6%, а також оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 8,2%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні 2018р. становив 1794,9 млрд.грн. Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. його фізичний обсяг зріс на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2018р. становив 740,6 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 5,4% більше від обсягу січня–жовтня 2017р. У жовтні п.р. порівняно з жовтнем 2017р. оборот зріс на 5,0%, проти вересня 2018р. –  на 2,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні 2018р. становив 532,1 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 5,0% більше від обсягу січня–жовтня 2017р. У жовтні п.р. роздрібний товарооборот становив 58,4 млрд.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2017р. зріс на 4,6%, проти вересня 2018р. – на 2,1%.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив  276,3 млрд.ткм, або 97,5% від обсягу січня–жовтня 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 516,1 млн.т вантажів, що становить 98,8% від обсягів січня–жовтня 2017р.

У січні–жовтні 2018р. залізничним транспортом перевезено 268,4 млн.т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень–жовтень 2017р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 222,8 млн.т вантажів, що на 3,4% менше, ніж у січні–жовтні 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт зерна та продуктів перемелу знизилося на 12,1%, нафти і нафтопродуктів – на 11,8%, лісових вантажів – на 11,3%, будівельних матеріалів – на 9,5%, кам’яного вугілля – на 3,6%, цементу – на 3,6%, чорних металів – на 2,5%, коксу – на 2,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,1%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів залишилося на рівні січняжовтня 2017р., перевезення залізної та марганцевої руди збільшилося на 3,0%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 35,1 млрд.ткм, який зріс на 4,9% порівняно із              січнем–жовтнем 2017р., та перевезено 154,1 млн.т вантажів, що на 7,4% більше, ніж у січні–жовтні 2017р.

Водним транспортом за січень–жовтень 2018р. перевезено вантажів у обсязі 4,7 млн.т, що на 0,4% менше, ніж за січень–жовтень 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 45,0%. Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів знизились на 0,1%.

Магістральними трубопроводами за січень–жовтень 2018р. транспортовано 88,8 млн.т вантажів, що на 4,8% менше, ніж за січеньжовтень 2017р. Так, перекачка газу скоротилася на 5,6%, нафти – на 4,3%. Транзит газу знизився на 6,9%, нафти – на 5,4%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 34,0% та на 29,5%.

У січні–жовтні 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив      272,6 млн.ткм, що на 24,9% більше, ніж за січень–жовтень 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 79,6 тис.т вантажів, що на 20,5% більше, ніж за       січень–жовтень 2017р.

У січні–жовтні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 87,7 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися   3747,1 млн пасажирів, що становить відповідно 105,5% та 97,3% від обсягу      січня–жовтня 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–жовтнем 2017р. зменшилося на 5,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1592,2 млн пасажирів, що на 5,2% менше, ніж за січень–жовтень 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,3%. Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 14,6% порівняно з січнем–жовтнем 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 10,8 млн пасажирів, що на 18,1% більше, ніж у січні–жовтні 2017р. Міським електротранспортом перевезено 2,0 млрд пасажирів, що на 0,5% менше, ніж за січень–жовтень 2017р.

 

 Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
06.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше