Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за січень–листопад 2018 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 42198,5 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2018р. чисельність населення зменшилася на 187,9 тис. осіб.

Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 27,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. становила 286,1 тис. осіб, померлих – 484,5 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років становила 18,0 млн. осіб (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2018р.), з яких 16,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,5 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 57,2%, а в працездатному віці – 66,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років склав 8,6%, а працездатного віку – 9,0%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. налічувала 301,0 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 78,1%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець листопада 2018р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,6%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в листопаді 2018р., становила 215,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2670 грн, що дорівнює 71,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, порівняно з жовтнем 2018р. зменшилася на 16,2 тис., або на 16,6%, і на кінець листопада становила 81,2 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець листопада 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (25,3% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (17,2%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%) і технічних службовців (3,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по країні збільшилось із 3 осіб на кінець жовтня 2018р. до 4 осіб на кінець листопада.

 

Доходи населення

 

У січні–листопаді 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8711 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 25,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 74,1% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом із тим лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 13270 грн, Донецька область – 9541 грн, Київська – 8909 грн та Дніпропетровська – 8743 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% від середнього по економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–листопада збільшилась на 19,0%, або на 451,0 млн.грн, і на 1 грудня 2018р. становила 2819,4 млн.грн, що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 27,4%, або на 348,7 млн.грн, і на 1 грудня 2018р. становила 1621,1 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах з виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 139,0 млн.грн), із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 59,2 млн.грн), на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 47,9 млн.грн), з видобування кам’яного та бурого вугілля (на 40,3 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 20 регіонах, а найбільше в Сумській (на 145,0 млн.грн), Донецькій (на 59,7 млн.грн), Запорізькій (на 50,7 млн.грн) областях та м.Києві (на 45,0 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 грудня 2018р., становила 113,6 тис. осіб, або 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14276 грн, що в 1,6 раза більше середньої заробітної плати за листопад 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5877,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях 4096,5 тис., у сільській місцевості 1780,9 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2018р. становила 2233,3 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 1578,6 млн.грн, у сільській місцевості – 654,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2018р. становив 531,2 грн (у жовтні – 538,9 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2018р. 649,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 127,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 522,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в листопаді 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2882,1 грн (у жовтні – 2983,1 грн).

У січні–листопаді 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2058,3 млн.грн.

У листопаді 2018р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,6 млрд.грн, що становило 46,6%  нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 3,0 млрд.грн і 111,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 22,1 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 13,6 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 4,3 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

Протягом січня–листопада 2018р. обліковано 480,5 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань), із яких тяжкі та особливо тяжкі становили 175 тис., або 36,4% від загальної кількості.

Протягом січня–листопада 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1452, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2124, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 215.

Кількість випадків крадіжок становила 231,2 тис., шахрайств – 33,9 тис., грабежів – 12,9 тис., хабарництва – 3,1 тис., розбоїв – 2,1 тис.

У загальній кількості злочинів 61,6% становили злочини проти власності, 8,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 2% – злочини проти правосуддя, 1,7% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 1347 осіб, які скоїли злочин у складі 280 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2018р. становила 336,7 тис. осіб, із числа яких 115,6 тис. – жінки, 17,5 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 3,8 тис. – неповнолітні та 2,3 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 10,1 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 6,2 тис. осіб, із числа яких 18% було умисно вбито; 32,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 107,6 тис., з них жінки – 13,1 тис., неповнолітні – 3,6 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 8,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,8%, безробітних – 8,2%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січнілистопаді 2018р. становив 108,9% (у відповідному періоді 2017р.112,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,9%. На 19,6–7,9% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, масло; на 5,8–2,3% – молоко, безалкогольні напої, рис, сало, олію соняшникову. Водночас на 23,5% подешевшали гречані крупи; на 16,5–8,4% – фрукти, яйця, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,9%, що пов’язано з підвищенням цін на природний газ і тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 22,9%, каналізацію на 20,3%, водопостачання на 19,2%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 14,7% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 26,0% і палива та мастил на 16,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–листопаді 2018р. становив 114,6% (у відповідному періоді 2017р. – 114,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 31,0%, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 10,6%, у переробній промисловості – на 8,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–жовтні 2018р. становив 119,1% (у відповідному періоді 2017р. – 112,3%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 20,1%, будівель – на 18,7%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за 9 місяців 2018р. є позитивним і становить 208,2 млрд.грн прибутків (за аналогічний період 2017р. – 237,8 млрд.грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 70,8%, отримано 378,2 млрд.грн прибутку, що на 2,6% більше, ніж за 9 місяців 2017р.

Частка збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом 2017р. зменшилась на 0,5 в.п. і становила 29,2%. Цими підприємствами допущено 170,0 млрд.грн збитків, що по відношенню до аналогічного періоду 2017р. більше на 29,9%.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (41,6%); операції з нерухомим майном (37,8%); сфера адміністративного та допоміжного обслуговування (33,7%); тимчасове розміщування й організація харчування (33,0%); промисловість (31,1%).

 

Промисловість

 

У січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. індекс промислової продукції становив 101,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,2%, у т.ч. у добуванні металевих руд – 2,5%, кам’яного та бурого вугілля – 3,3%, сирої нафти та природного газу – 2,6%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги виробництва продукції зменшилися на 2,9%. За січень–листопад 2018р. видобуто 18,6 млрд.м3 природного газу, 1,5 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 55,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 23,6 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,6%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 8,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 8,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,8%, цукру – на 6,1%, тютюнових виробів – на 10,1%. Разом із цим одержано приріст продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів (9,3%), виробництві какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10,1%), напоїв (4,9%), м’яса та м’ясних продуктів (0,1%). За 11 місяців 2018р. вироблено 48,9 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої туш, напівтуш, четвертин необвалених, 182 тис.т свинини свіжої чи охолодженої туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 358 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 223 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 26 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 4,3 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 445 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 98 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 66 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 87,5 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 2 млн.дал коньяку, бренді, 11,6 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 169 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 78,5 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 75,7 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 96,5%, у т.ч. у текстильному виробництві – 96,7%, виробництві одягу – 97,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 94,5%. З початку 2018р. вироблено 57,3 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 1,2 млн. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 289 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних),  640 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 1,1 млн. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 49 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,5%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 5,9%. Поряд із цим у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяг виробництва продукції зменшився на 2,2%, виробництві паперу та паперових виробів – на 1,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 3,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 118,6%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 135,2%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 98,9%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 103,6%. У січні–листопаді 2018р. виготовлено 7,2 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 46,3 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 10,4 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 177 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 6,2 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,3%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 103,3%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 97,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 0,9%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 9,9%, готових металевих виробів – на 0,8%. Разом із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі спостерігалося скорочення обсягів виробництва на 7,8%, чавуну, сталі та феросплавів – на 0,3%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 0,6%. За 11 місяців 2018р. виплавлено 18,7 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 8,5 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 6,1 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 10,6 млн.т прокату готового чорних металів, 202 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 347 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 102,7%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 100,1%, електричного устатковання – 85,9%, машин і устатковання загального призначення – 104%, для сільського та лісового господарства – 81,1%, для металургії – 109,9%, для добувної промисловості та будівництва – 107,6%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 102,9%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 108,2%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 138,9%. З початку 2018р. вироблено 308 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 59,6 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 2,3 тис. тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 6,4 тис. валків до прокатних станів, 5,7 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 861 засіб автотранспортний для перевезення 10 і більше осіб, 22,6 тис. причепів та напівпричепів інших, 9,3 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2%. У січні–листопаді 2018р. вироблено 143 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними та тепловими електростанціями відповідно 76,3 млрд.кВт·год і 53,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 108,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 113,4%, господарствах населення – 102,0%. Індекс продукції рослинництва становив 111,2%, продукції тваринництва – 100,4%.

Під урожай 2019р. культур озимих на зерно та зелений корм посіяно 8,9 млн.га (на 7,5% більше, ніж під урожай 2018р.), у т.ч. зернових на зерно – 7,6 млн.га (на 4,4% більше), ріпаку озимого на зерно – 1,3 млн.га (на 28,0% більше).

У січні–листопаді 2018р. реалізовано на забій 2,9 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з відповідним періодом 2017р., вироблено 9,5 млн.т молока (на 1,9% менше) та 15,0 млрд.шт яєць (на 3,3% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 35%, 73% та 46%.

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,7 млн. голів (на 4,0% менше, ніж на 1 грудня 2017р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 3,2% менше), свиней – 6,3 млн (на 3,2% менше), овець і кіз – 1,4 млн (на 3,6% менше), птиці всіх видів – 222,6 млн. голів (на 4,1% більше). У господарствах населення утримувалось 68,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,6%; свиней – 45,8%, овець і кіз – 86,9%, птиці всіх видів – 46,8%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 6,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,7%, а тваринництва – зменшився на 1,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 9,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,5%, тваринництва – на 8,7%. У листопаді порівняно з жовтнем 2018р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,6%, у т.ч. рослинництва – на 1,7%, тваринництва – знизилися на 4,1%.

На 1 грудня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 34,1 млн.т зерна (на 25,8% більше проти 1 грудня 2017р.), у т.ч. 8,7 млн.т пшениці, 22,7 млн.т кукурудзи, 1,6 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита; запаси насіння соняшнику становили 7,8 млн.т (на 15,4% більше, ніж на 1 грудня 2017р.).

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2018р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 115,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. становив 106,3%.

Будівництво будівель зросло на 1,3% (житлових – на 0,9%,­ нежитлових – на 1,8%), інженерних споруд – на 11,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 73,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,4% та 8,8% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Київської та Полтавської областей) виконано 70,1% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–жовтні 2018р. експорт товарів становив 38797,8 млн.дол. США, імпорт – 46747,6 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. експорт збільшився на 10,3% (на 3617,1 млн.дол.), імпорт – на 17,0% (на 6795,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 7949,8 млн.дол. (у січні­–жовтні 2017р. також негативне – 4771,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків і золи, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 16432,7 млн.дол., або 42,4% від загального обсягу експорту (у січні­–жовтні 2017р. – 14160,0 млн.дол., або 40,2%), та збільшився порівняно із січнем–жовтнем 2017р. на 2272,7 млн.дол., або на 16,1%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 27,9% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 23,1%, механічні та електричні машини – 14,6%, мінеральні продукти – 13,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США – на 34,4%, Угорщини на 28,6%, Польщі – на 23,3%, Німеччини – на 22,4%, Білорусі – на 17,3%, Італії – на 15,7%, зменшився до Єгипту на 10,3%, Нідерландів – на 8,0%, Іспанії – на 7,7%, Російської Федерації – на 7,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин. Зменшилась частка механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 19130,3 млн.дол., або 40,9% від загального обсягу (у січні–жовтні 2017р. - відповідно 16887,5 млн.дол. та 42,3%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 2242,8 млн.дол., або на 13,3%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 22,2%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 17,4%, мінеральні продукти – 14,2%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 10,3%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 37,6%, Китаю – на 34,0%, Італії – на 28,0%, Російської Федерації – на 20,1%, Білорусі – на 19,3%, Чехії – на 19,2%, США – на 17,8%, Угорщини – на 14,1%, Німеччини – на 12,9%, Великої Британії – на 9,8%, Польщі – на 7,8%, зменшився із Франції на 7,3%, Швейцарії – на 4,8%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2018р. становив 2003,0 млрд.грн. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. його фізичний обсяг зріс на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2018р. становив 829,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,2% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді 2018р. порівняно із листопадом 2017р. оборот зріс на 5,6%, проти жовтня 2018р. – на 1,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2018р. становив 595,7 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 5,8% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді 2018р. роздрібний товарооборот становив 59,5 млрд.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2017р. зріс на 5,2%, проти жовтня 2018р. – на 1,1%.

 

Транспорт

 

У січні–листопаді 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 303,7 млрд.ткм, або 97,0% від обсягу січня–листопада 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 571,0 млн.т вантажів, що становить 98,5% від обсягів січня–листопада 2017р.

У січні–листопаді 2018р. залізничним транспортом перевезено 295,7 млн.т вантажів, що на 4,6% менше, ніж за січень–листопад 2017р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 245,8 млн.т вантажів, що на 3,2% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт лісових вантажів знизилося на 11,8%, будівельних матеріалів – на 10,5%, нафти і нафтопродуктів – на 10,4%, зерна та продуктів перемелу – на 9,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,6%, цементу – на 3,6%, кам’яного вугілля – на 3,0%, чорних металів – на 3,0%, коксу – на 2,4%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів збільшилося на 0,1%, залізної та марганцевої руди – на 2,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 38,8 млрд.ткм, який зріс на 3,8% порівняно із січнем–листопадом 2017р., та перевезено 171,4 млн.т вантажів, що на 6,9% більше, ніж у січні–листопаді 2017р.

Водним транспортом за січень–листопад 2018р. перевезено вантажів у обсязі 5,3 млн.т, що на 2,1% менше, ніж за січень–листопад 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 43,8%. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів знизились на 2,9%.

Магістральними трубопроводами за січень–листопад 2018р. транспортовано 98,5 млн.т вантажів, що на 5,2% менше, ніж за січень–листопад 2017р. Так, перекачка газу скоротилася на 6,0%, нафти – на 3,9%. Транзит газу знизився на 7,4%, нафти – на 4,9%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 29,0% та на 22,8%.

У січні–листопаді 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 307,0 млн.ткм, що на 24,8% більше, ніж за січень–листопад 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 89,8 тис.т вантажів, що на 20,1% більше, ніж за січень–листопад 2017р.

У січні–листопаді 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 96,1 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4123,6 млн пасажирів, що становить відповідно 105,4% та 97,0% від обсягу січня–листопада 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–листопадом 2017р. зменшилося на 4,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1750,0 млн пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за січень–листопад 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,1%. Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 13,9% порівняно із січнем–листопадом 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 11,6 млн пасажирів, що на 17,8% більше, ніж у січні–листопаді 2017р. Міським електротранспортом перевезено 2,2 млрд пасажирів, що на 1,0% менше, ніж за січень–листопад 2017р.

 

 Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше