Архів:  2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001

 

Соціально-економічне становище України за 2018 рік

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 42177,6 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилася на 208,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 33,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2018р. становила 312,6 тис. осіб, померлих – 535,1 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. налічувала 341,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 82,2%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець грудня 2018р. становив 1,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,0%, у міських поселеннях – 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2018р., становила 220,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2876 грн, що дорівнює 77,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, порівняно з листопадом 2018р. зменшилася на 22,7 тис., або на 28,0%, і на кінець грудня становила 58,4 тис.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець грудня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (23,7% від загальної кількості заявлених вакансій) і робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (16,7%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%) і технічних службовців (3,7%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по країні, порівняно з попереднім періодом, збільшилось із 4 осіб на кінець листопада 2018р. до 6 осіб на кінець грудня.

 

Доходи населення

 

У січні–грудні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8865 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 24,8%.

Серед видів економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зафіксовано в авіаційному транспорті, фінансовій та страховій діяльності, інформації та телекомунікаціях, державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, професійній, науковій та технічній діяльності, а серед промислових видів діяльності – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добуванні кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–4,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 74% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 13542 грн, Донецька область – 9686 грн та Київська – 9097 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% від середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернігівській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–грудні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж 2018р. збільшилась на 11,7%, або на 276,7 млн.грн, і на 1 січня 2019р. становила 2645,1 млн.грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж 2018р. збільшилась на 14,4%, або на 183,3 млн.грн, і на 1 січня 2019р. становила 1455,7 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах з виробництва машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 143,8 млн.грн), з виробництва автотранспортних причепів, напівпричепів та інших транспортних засобів (на 36,6 млн.грн), на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 22,8 млн.грн), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 21,5 млн.грн), в установах професійної, наукової та технічної діяльності (на 18,0 млн.грн).

У регіональному розрізі зростання суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 18 регіонах, а найбільше у Сумській (на 151,6 млн.грн), Донецькій (на 30,0 млн.грн), Запорізькій (на 29,6 млн.грн) областях, м.Києві (на 29,9 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2019р. становила 90,5 тис. осіб, або 1,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16086 грн, що в 1,5 раза більше середньої заробітної плати за грудень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–грудні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6537,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях 4515,7 тис., у сільській місцевості 2022,0 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–грудні 2018р. становила 2704,0 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 1860,2 млн.грн, у сільській місцевості – 843,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018р. становив 713,0 грн (у листопаді – 531,2 грн).

Крім того, у січні–грудні 2018р. 661,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 129,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 532,4 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у грудні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2768,4 грн (у листопаді – 2882,1 грн).

У січні–грудні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2249,3 млн.грн.

У грудні 2018р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 10,7 млрд.грн, що становило 58,3%  нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 3,2 млрд.грн і 120,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець грудня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 26,4 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 16,7 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 4,8 млрд.грн.

 

Правопорушення

(за даними Генеральної прокуратури України)

 

Протягом 2018р. обліковано 487,1 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, органами Національного антикорупційного бюро та органами Державного бюро розслідувань), із яких тяжкі та особливо тяжкі становили 183,7 тис., або 37,7% від загальної кількості.

Протягом 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1547, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2237, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 203.

Кількість випадків крадіжок становила 238,5 тис., шахрайств – 33,3 тис., грабежів – 13,8 тис., хабарництва – 3 тис., розбоїв – 2,3 тис.

У загальній кількості злочинів 62,4% становили злочини проти власності, 8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 2% – злочини проти правосуддя, 1,7% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 1429 осіб, які скоїли злочин у складі 288 організованих груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів у 2018р. становила 344,8 тис. осіб, із числа яких 118,4 тис. – жінки, 18 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 3,7 тис. – неповнолітні та 2,2 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 10,3 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 6,2 тис. осіб, із числа яких 19,5% було умисно вбито; 34,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 10,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 117,1 тис., з них жінки – 14,2 тис., неповнолітні – 4 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 33% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 8,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,1% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,9%, безробітних – 8,1%.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2018р. у цілому становив 109,8% (за 2017 рік – 113,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,8%. Найбільше (на 27,8% та 21,5%) зросли ціни на овочі та хліб. На 14,7–9,2% стали дорожчими макаронні вироби, молочні продукти, риба та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти, молоко; на 5,6–2,4% – безалкогольні напої, сало, рис, олія соняшникова. Водночас на 24,7% подешевшали гречані крупи; на 17,0–9,3% – фрукти, яйця, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 23,7%, природний газ на 22,9%, каналізацію на 21,2%, водопостачання на 19,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 8,9% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 18,5% та амбулаторій на 13,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 12,9% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 28,9%, а також палива та мастил на 9,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2018р. у цілому становив 114,2% (за 2017 рік – 116,5%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 29,8%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 14,3%, переробній промисловості – на 7,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–листопаді 2018р. становив 119,9% (у відповідному періоді 2017р. – 114,1%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 20,6%, будівель – на 19,6%.

 

Промисловість

 

У 2018р. порівняно із 2017р. індекс промислової продукції становив 101,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,1%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – 4%, сирої нафти та природного газу – 2,8%, металевих руд – 2,3%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги виробництва продукції зменшилися на 4%. За 2018р. видобуто 20,4 млрд.м3 природного газу, 1,6 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 60,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 26,1 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 100,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,9%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 7,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 7,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,9%, тютюнових виробів – на 8,5%. Разом із цим одержано приріст продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів (9,6%), молочних продуктів (0,2%), виробництві какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (9,6%), напоїв (3,7%), м’яса та м’ясних продуктів (0,9%). У 2018р. вироблено 53,2 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої туш, напівтуш, четвертин необвалених, 200 тис.т свинини свіжої чи охолодженої туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 404 тис.т курей, курчат (частин тушок) свіжих чи охолоджених, 242 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 27,6 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 4,8 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 487 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 105 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 71,9 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 96 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 2,3 млн.дал коньяку, бренді, 12,7 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 181 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 84,2 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 84,1 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,4%, у т.ч. у текстильному виробництві – 95,6%, виробництві одягу – 96%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 93,2%. За 2018р. вироблено 62,6 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 1,3 млн. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 311 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних),  706 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 1,3 млн. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 52,7 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,1%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 5,2%. Поряд із цим у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяг виробництва продукції зменшився на 0,6%, виробництві паперу та паперових виробів – на 1,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 3,3%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 116,5%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 130,3%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 97,8%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 102,3%. У 2018р. виготовлено 7,9 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 48,7 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 10,9 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 193 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 6,7 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 102,1%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 97,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції залишився на рівні минулорічних обсягів. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі спостерігалося зростання на 9,2%, готових металевих виробів – на 0,1%. Водночас у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі обсяг виробництва продукції зменшився на 8,2%, чавуну, сталі та феросплавів – на 1,4%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 1,7%. За 2018р. виплавлено 20,5 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 9,3 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 6,7 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 11,3 млн.т прокату готового чорних металів, 222 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 380 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 100,4%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 96,3%, електричного устатковання – 82,2%, машин і устатковання загального призначення – 102,9%, для сільського та лісового господарства – 82,1%, для металургії – 109%, для добувної промисловості та будівництва – 106,3%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 101,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 106,7%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 132%. У 2018р. вироблено 341 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 66 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 2,4 тис. тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 7 тис. валків до прокатних станів, 5,9 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 989 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 23,5 тис. причепів та напівпричепів інших, 11,2 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,8%. За 2018р. вироблено 158,9 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними та тепловими електростанціями відповідно 84,4 млрд.кВт·год і 60,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2018р. порівняно із 2017р. склав 107,8%, у т.ч. у підприємствах – 112,1%, у господарствах населення – 102,2%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2017р. склав 110,7%, у т.ч. у підприємствах – 114,8%, у господарствах населення – 104,4%.  

У 2018р. виробництво зернових і зернобобових культур становило 69,8 млн.т (у масі після доробки), що на 12,7% більше порівняно із 2017р., з них пшениці – 24,6 млн.т (на 6,0% менше), кукурудзи на зерно – 35,6 млн.т (на 44,2% більше), ячменю – 7,3 млн.т (на 11,3% менше), культур зернобобових – 1,0 млн.т (на 23,0% менше). Середня врожайність зерна становила 47,2 ц з 1 га (на 11,1% більше).

Виробництво соняшнику становило 14,2 млн.т (у масі після доробки), що на 15,7% більше порівняно із 2017р., сої – 4,5 млн.т (на 14,4% більше), буряку цукрового фабричного – 13,6 млн.т (на 8,3% менше), ріпаку – 2,7 млн.т (на 25,1% більше).

Виробництво картоплі (22,5 млн.т) порівняно з 2017р. збільшилося на 1,3%, культур овочевих (9,4 млн.т) – на 1,5%, плодоягідних культур (2,6 млн.т) – на 25,3%, винограду (459 тис.т) – на 12,1%.

У 2018р. реалізовано на забій 3,3 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,0% більше порівняно з 2017р., вироблено 10,1 млн.т молока (на 1,8% менше) та 16,1 млрд.шт яєць (на 4,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2018р. складала відповідно 38%, 73% та 45%.

За розрахунками, на 1 січня 2019р. поголів’я великої рогатої худоби складало 3,4 млн. голів (на 4,3% менше, ніж на 1 січня 2018р.), у т.ч. корів – 2,0 млн (на 2,5% менше), свиней – 6,0 млн (на 2,0% менше), овець і кіз – 1,3 млн (на 3,1% менше), птиці всіх видів – 210,8 млн. голів (на 2,9% більше). Населенням утримувалось 66% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76%, свиней – 44%, овець і кіз – 86%, птиці всіх видів – 44%.

  

Будівництво

 

У 2018р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції на суму 136,3 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в 2018р. порівняно із 2017р. становив 104,4%.

Обсяги будівництва зросли на 4,4%, у т.ч. з будівництва інженерних споруд – на 9,0%, нежитлових будівель – на 1,2%. Водночас обсяги будівництва будівель в цілому зменшились на 0,1%, у т.ч. житлових – на 1,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 72,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,6% та 8,6% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Київської та Полтавської областей) виконано 69,0% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 43247,6 млн.дол. США, імпорт – 52113,3 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. експорт збільшився на 9,9% (на 3900,1 млн.дол.), імпорт – на 16,7% (на 7442,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 8865,7 млн.дол. (у січні –листопаді 2017р. також негативне – 5323,0 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2017р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, насіння і плодів олійних рослин, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 18415,7 млн.дол., або 42,6% від загального обсягу експорту (у січні–листопаді 2017р. – 15913,1 млн.дол., або 40,4%), та збільшився порівняно із січнем–листопадом 2017р. на 2502,6 млн.дол., або на 15,7%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 29,3% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 22,3%, механічні та електричні машини – 14,4%, мінеральні продукти – 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 37,7%, Німеччини – на 26,9%, Угорщини – на 25,8%, Польщі – на 21,7%, Білорусі – на 16,4%, Італії – на 9,5%, Китаю – на 4,7%, Іспанії – на 3,5%, зменшився до Єгипту на 12,5%, Нідерландів – на 8,3%, Російської Федерації – на 7,0%, Індії – на 3,3%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин. Зменшилась частка механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21182,2 млн.дол., або 40,6% від загального обсягу (у січні–листопаді 2017р. - відповідно 18837,8 млн.дол. та 42,2%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 2344,4 млн.дол., або на 12,4%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 22,2%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 17,2%, мінеральні продукти – 14,5%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 10,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно із січнем–листопадом 2017р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 36,5%, Китаю – на 35,8%, Італії – на 26,9%, Чехії – на 22,3%, Білорусі – на 20,9%, Російської Федерації – на 17,1%, США – на 16,9%, Німеччини – на 11,7%, Угорщини – на 11,2%, Великої Британії – на 10,1%, Польщі – на 6,3%, зменшився із Франції на 6,8%.

 

Внутрішня торгівля

 

За попередніми даними, оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у 2018р. становив 2195,7 млрд.грн. Порівняно із 2017р. його фізичний обсяг зріс на 3,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за попередніми даними, у 2018р. становив 928,6 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу 2017р. У грудні 2018р. порівняно із груднем 2017р. оборот зріс на 4,9%, проти листопада 2018р. – на 19,1%.

За попередніми даними, роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2018р. становив 667,0 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 5,6% більше від обсягу 2017р. У грудні 2018р. роздрібний товарооборот становив 71,4 млрд.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2017р. зріс на 4,5%, проти листопада 2018р. – на 19,2%.

 

Транспорт

 

У 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 331,7 млрд.ткм, або 96,6% від обсягу 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 624,1 млн.т вантажів, що становить 98,0% від обсягів 2017р.

У 2018р. залізничним транспортом перевезено 322,3 млн.т вантажів, що на 5,1% менше, ніж за 2017р., у т. ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 267,6 млн.т вантажів, що на 3,5% менше, ніж у 2017р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт лісових вантажів знизилося на 14,1%, будівельних матеріалів – на 12,8%, нафти і нафтопродуктів – на 9,3%, зерна та продуктів перемелу – на 7,9%, цементу – на 4,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,9%, чорних металів – на 3,4%, кам’яного вугілля – на 2,6%, коксу – на 2,6%, брухту чорних металів – на 0,9%. Разом із цим перевезення залізної та марганцевої руди збільшилося на 2,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2018р. виконано вантажооборот в обсязі 42,3 млрд.ткм, який зріс на 2,1% порівняно із 2017р., та перевезено 186,7 млн.т вантажів, що на 5,8% більше, ніж у 2017р.

Водним транспортом за 2018р. перевезено вантажів у обсязі 5,6 млн.т, що на 4,5% менше, ніж за 2017р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 44,1%. Порівняно із 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів знизились на 4,9%.

Магістральними трубопроводами за 2018р. транспортовано 109,4 млн.т вантажів, що на 4,7% менше, ніж за 2017р. Так, перекачка газу скоротилася на 5,4%, нафти – на 3,7%. Транзит газу знизився на 7,2%, нафти – на 4,3%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 23,1% та на 16,8%.

У 2018р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 341,4 млн.ткм, що на 24,0% більше, ніж за 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 99,1 тис.т вантажів, що на 19,7% більше, ніж за 2017р.

У 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 103,8 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4486,7 млн пасажирів, що становить відповідно 104,4% та 96,5% від обсягу 2017р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2017р. зменшилося на 4,4%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1906,9 млн пасажирів, що на 5,6% менше, ніж за 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,0%. Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 13,0% порівняно з 2017р. Авіаційним транспортом перевезено 12,4 млн пасажирів, що на 17,0% більше, ніж у 2017р. Міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 1,8% менше, ніж у 2017р.

 

 

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
08.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше