Архів

 

Соціально-економічне становище України за січень–лютий 2019 року

 

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 42122,7 тис. осіб. Упродовж січня 2019р. чисельність населення зменшилася на 30,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 10,7 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні 2019р. становила 27,8 тис. осіб, померлих – 62,2 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість економічно активного населення (робочої сили) у віці 15–70 років у 2018р., порівняно з 2017р., збільшилась на 0,5% і становила 17,9 млн. осіб, з них 17,3 млн., осіб або 96,4%, були у працездатному віці. У складі економічно активного населення віком 15–70 років 91,2% належали до зайнятих осіб, а решта 8,8%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років порівняно з 2017р., збільшилась на 204,5 тис. осіб і у 2018р. становила 16,4 млн. осіб, з нього у працездатному віці – 15,7 млн. осіб. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років за зазначений період збільшився на 1,0 в.п. та в минулому році склав 57,1% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – на 1,6 в.п. та 66,1% відповідно.

Кількість безробітних (за методологією МОП) віком 15–70 років у 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшилася на 119,4 тис. осіб, або 7,0%, та становила 1,6 млн. осіб. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) віком 15–70 років у цілому по Україні порівняно з 2017р., зменшився на 0,7 в.п. та становив 8,8% економічно активного населення зазначеного віку, а серед населення працездатного віку – 9,1%.

Кількість економічно неактивного населення (осіб, які не входять до складу робочої сили) віком 15–70 років у 2018р. становила 10,7 млн. осіб, або більше третини всього населення цього віку. Серед зазначених осіб кожен другий був пенсіонером, кожен п’ятий – студентом, учнем або виконував домашні (сімейні) обов’язки.

 

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2019р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9326 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–2,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, в установах освіти, охорони здоров’я, бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, а також на підприємствах із водопостачання, каналізації, поводження з відходами. В зазначених видах економічної діяльності заробітна плата складала не більше 81% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише в чотирьох з них заробітна плата була вищою від середнього її рівня по Україні: м.Київ – 14116 грн, Донецька область – 10278 грн, Київська – 9767 грн та Дніпропетровська – 9526 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% від середнього по економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 110,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–лютого п.р. зменшилась на 7,5%, або на 198,4 млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 2446,8 млн.грн, що дорівнює 3,3% фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–лютого п.р. зменшилась на 12,9%, або на 188,1  млн.грн, і на 1 березня п.р. становила 1267,7 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 178,8 млн.грн), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 124,2 млн.грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 74,3 млн.грн), із добування кам’яного та бурого вугілля (на 66,1 млн.грн).

У регіональному розрізі зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 15 регіонах, а найбільше в Запорізькій (на 96,3 млн.грн) та Луганській (на 64,0 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 березня п.р., становила 87,1 тис. осіб, або 1,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14554 грн, що в 1,5 раза більше середньої заробітної плати за лютий 2019р.

 

Соціальний захист

 

У січні–лютому 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 549,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 361,4 тис., у сільській місцевості – 187,7 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–лютому п.р. становила 518,0 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 318,8 млн.грн, у сільській місцевості – 199,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому п.р. становив 998,6 грн (у січні – 915,9 грн).

Крім того, у січні–лютому 2019р. 17,0 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 4,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 12,1 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3400,6 грн (у січні – 2936,3 грн).

У січні–лютому 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 40,7 млн.грн.

У лютому п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 14,6 млрд.грн, що становило 69,4% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 3,5 млрд.грн і 126,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець лютого 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 33,0 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 22,0 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,4 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,3 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 6,1 млрд.грн.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2019р. становив 101,5% (у відповідному періоді попереднього року – 102,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,0%. Найбільше (на 24,3%) зросли ціни на овочі. На 8,5–1,2% стали дорожчими фрукти, продукти переробки зернових, молоко та молочні продукти, хліб, риба та продукти з риби, масло, макаронні вироби, цукор. Водночас на 4,1–0,6% знизилися ціни на яйця, рис, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду, опалення на 12,7%, каналізацію – на 3,9%, водопостачання – на 3,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,5% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,7% та послуг лікарень на 2,5%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,8% в першу чергу зумовлено здешевленням палива та мастил на 8,0%. Разом з тим на 10,9% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–лютому 2019р. становив 102,0% (у відповідному періоді попереднього року – 105,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 10,0%. Водночас у добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 1,5%, переробній промисловості – на 1,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. становив 101,9% (у січні 2018р. – 102,6%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 2,3%, інженерних споруд – на 1,0%.

 

Промисловість

 

У січнілютому 2019р. порівняно із січнем–лютим 2018р. індекс промислової продукції становив 97,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції залишився на рівні минулорічних обсягів. Поряд із цим у добуванні кам’яного та бурого вугілля обсяги виробництва продукції збільшилися на 12,6%, сирої нафти та природного газу – на 4,9%. Водночас у добуванні металевих руд випуск продукції скоротився на 3,7%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 17,6%. За 2 місяці 2019р. видобуто 3,4 млрд.м3 природного газу, 271 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 10,2 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 4,7 млн.т камяного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 96,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 0,6%, у т.ч. у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,4%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 0,8%, тютюнових виробів – на 26%. Разом із цим одержано приріст продукції у виробництві м’яса та м’ясних продуктів (4,4%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (1,4%), олії та тваринних жирів (8,5%), молочних продуктів (0,7%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (0,4%), напоїв (6,9%). За січеньлютий 2019р. вироблено 7,6 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 30,9 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 61,5 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого - частин тушок, 35,6 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 1,9 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 961 тис.т олії соняшникової та її фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 81,4 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 12 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 12,1 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 14,2 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 0,3 млн.дал бренді (уключаючи "Коньяк України"), 1,5 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 20,1 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 11,1 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 6,6 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 87,9%, у т.ч. у текстильному виробництві – 89,7%, виробництві одягу – 90,6%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 75,8%. За 2 місяці 2019р. вироблено  9,9 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 182 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 36,1 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 130 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 259 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 6,3 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,9%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 11,2%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 13,2%. Водночас одержано приріст продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка (2,5%).

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зменшився на 3,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 83,1%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 73,4%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 100,3%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 90,8%. За січеньлютий 2019р. виготовлено 0,5 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 4,8 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 1,5 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 22,6 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 0,9 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 15,2%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,2%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 98,7%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 4,1%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 6,2%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 10,8%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 9%, готових металевих виробів – на 0,2%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі спостерігалося зростання на 1,7%. За січеньлютий 2019р. виплавлено 3,4 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 1,6 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 1,2 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 33,1 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 65,9 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 92%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 116,7%, електричного устатковання – 63,1%, машин і устатковання загального призначення – 96,7%, для сільського та лісового господарства – 88,1%, для металургії – 88,7%, для добувної промисловості та будівництва – 134,8%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 95,3%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 80,8%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 102%.  З початку 2019р. вироблено 41,6 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 17,4 тис. устатковання й апаратури для фільтрування та очищення води, 268 тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 1036 валків до прокатних станів, 412 бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 141 засіб автотранспортний для перевезення 10 і більше осіб, 2,3 тис. причепів та напівпричепів інших, 1,9 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 1,5%. За січеньлютий 2019р. вироблено 29,5 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними та тепловими електростанціями відповідно 15,9 млрд.кВт·год і 11,7 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому 2019р. порівняно із відповідним періодом 2018р. становив 103,2%, у т.ч. у підприємствах – 107,0%, господарствах населення – 98,9%.

За січень–лютий п.р. реалізовано на забій 558,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,0% більше порівняно з відповідним періодом 2018р., вироблено 1,1 млн.т молока (на 1,6% менше) та 2,3 млрд.шт яєць (на 6,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 38%, 62% та 34%.

За розрахунками, на 1 березня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,5 млн. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 березня 2018р.), у т.ч. корів – 1,9 млн (на 3,3% менше), свиней – 6,0 млн (на 0,6% менше), овець і кіз – 1,3 млн (на 3,5% менше), птиці всіх видів – 203,0 млн. голів (на 2,8% більше). У господарствах населення утримувалось 67,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 75,8%; свиней – 42,0%, овець і кіз – 85,2%, птиці всіх видів – 40,5%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні–лютому 2019р. порівняно із відповідним періодом 2018р. збільшився на 22,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 24,8%, тваринництва – на 13,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. зросли на 3,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,9%, тваринництва – знизилися на 1,2%. У лютому порівняно із січнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,6%, у т.ч. рослинництва – на 1,2%, тваринництва – знизилися на 2,9%.

На 1 березня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 20,8 млн.т зерна (на 9,4% більше проти 1 березня 2018р.), у т.ч. 5,4 млн.т пшениці, 13,6 млн.т кукурудзи, 1,2 млн.т ячменю, 0,1 млн.т жита; запаси насіння соняшнику становили 4,9 млн.т (на 12,6% більше, ніж на 1 березня 2018р.).

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2019р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції на суму 15,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2019р. порівняно із січнем–лютим 2018р. становив 116,8%.

Обсяги будівництва зросли на 16,8%, у т.ч. із будівництва будівель – на 3,1% (нежитлових – на 18,6%), інженерних споруд – на 36,9%. Водночас обсяги будівництва житлових будівель зменшились на 9,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,9% та 9,3% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано 75,8% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2019р. експорт товарів становив 4066,2 млн.дол. США, імпорт – 4045,3 млн.дол. Порівняно із січнем 2018р. експорт збільшився на 9,2% (на 343,1 млн.дол.), імпорт – на 0,7% (на 28,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 20,9 млн.дол. (у січні 2018р. негативне – 294,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2018р. збільшилась частка чорних металів, зернових культур, залишків і відходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаків і золи, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1812,0 млн.дол., або 44,6% від загального обсягу експорту (у січні 2018р. – 1707,6 млн.дол., або 45,9%), та збільшився порівняноіз січнем 2018р. на 104,4 млн.дол., або на 6,1%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 36,1% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 22,4%, механічні та електричні машини – 12,7%, мінеральні продукти – 11,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Нідерландів та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Російської Федерації, Туреччини, Індії та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Ізраїлю на 83,5%, Єгипту – на 73,8%, Китаю – на 73,0%, США – на 55,1%, Іспанії – на 22,6%, Німеччини – на 8,7%, Італії – на 8,2%, Нідерландів – на 6,2%, Польщі – на 4,7%, зменшився до Туреччини на 29,7%, Російської Федерації – на 14,9%, Білорусі – на 9,9%, Індії – на 6,7% та Угорщини – на 4,4%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, електричних машин, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палива мінерального, нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 1572,6 млн.дол., або 38,9% від загального обсягу (у січні 2018р. - відповідно 1547,0 млн.дол. та 38,5%), та збільшився проти відповідного періоду 2018р. на 25,6 млн.дол., або на 1,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 18,9%, механічні та електричні машини – 18,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 18,5%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 12,1%, мінеральні продукти – 9,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, США, Білорусі, Туреччини та Японії.

Порівняно із січнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Литви у 2,1 раза, Італії – на 37,7%, Японії – на 22,9%, Туреччини – на 19,2%, Китаю – на 18,3%, США – на 9,6%, Чехії – на 8,9%, Франції – на 5,8%, зменшився з Німеччини на 18,8%, Російської Федерації – на 12,3%, Білорусі – на 3,9%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2019р. становив 301,3 млрд.грн. Порівняно із січнем–лютим 2018р. його фізичний обсяг знизився на 5,7%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–лютому 2019р. становив 150,9 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 6,8% більше від обсягу січня–лютого 2018р. У лютому п.р. порівняно з лютим 2018р. оборот зріс на 7,2%, проти січня 2019р. знизився на 4,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2019р. становив 109,2 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 7,4% більше від обсягу січня–лютого 2018р. У лютому п.р. роздрібний товарооборот становив 53,5 млрд.грн і в порівнянних цінах проти лютого 2018р. зріс на 7,9%, проти січня 2019р. знизився на 4,3%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив 52,1 млрд.ткм, або 102,9% від обсягу січня–лютого 2018р. Підприємствами транспорту перевезено 103,1 млн.т вантажів, що становить 105,9% від обсягів січня–лютого 2018р.

У січні–лютому 2019р. залізничним транспортом перевезено 48,6 млн.т вантажів, що на 6,9% менше, ніж за січень–лютий 2018р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 40,5 млн.т вантажів, що на 4,2% менше, ніж у січні–лютому 2018р. Перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт брухту чорних металів знизилося на 55,6%, лісових вантажів – на 55,2%, будівельних матеріалів – на 35,2%, коксу – на 12,7%, чорних металів – на 9,8%, цементу – на 6,7%, кам’яного вугілля – на 1,7%. Разом із цим перевезення залізної та марганцевої руди збільшилося на 0,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 1,4%, зерна та продуктів перемелу – на 19,5%, нафти і нафтопродуктів – на 24,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2019р. виконано вантажооборот в обсязі 7,1 млрд.ткм, який зріс на 18,2% порівняно із січнем–лютим 2018р., та перевезено 33,5 млн.т вантажів, що на 31,3% більше, ніж у січні–лютому 2018р.

Водним транспортом за січень–лютий 2019р. перевезено вантажів у обсязі 0,4 млн.т, що на 5,9% менше, ніж за січень–лютий 2018р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 76,9%. Порівняно із січнем–лютим 2018р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 21,6%.

Магістральними трубопроводами за січень–лютий 2019р. транспортовано 20,6 млн.т вантажів, що на 7,2% більше, ніж за січеньлютий 2018р. Так, перекачка аміаку зросла на 21,4%, газу – на 5,7%, нафти – на 2,8%. Транзит аміаку збільшився на 18,1%, газу – на 15,0%, нафти – на 3,1%.

У січні–лютому 2019р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 47,0 млн.ткм, що на 12,0% більше, ніж за січень–лютий 2018р. Авіаційним транспортом перевезено 13,2 тис.т вантажів, що на 9,9% більше, ніж за січень–лютий 2018р.

У січні–лютому 2019р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 15,2 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 685,4 млн пасажирів, що становить відповідно 103,9% та 94,0% від обсягу січня–лютого 2018р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–лютим 2018р. зменшилося на 1,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 297,8 млн пасажирів, що на 6,2% менше, ніж за січень–лютий 2018р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%. Авіаційним транспортом перевезено 1,5 млн пасажирів, що на 10,5% більше, ніж у січні–лютому 2018р. Міським електротранспортом перевезено 363,7 млн пасажирів, що на 6,1% менше, ніж за січень–лютий 2018р.

 

 

Державна служба статистики України

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
09.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше