Архів

 

Соціально-економічне становище України за січень–листопад 2019 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 41940,7 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2019р. чисельність населення зменшилася на 212,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем–жовтнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 26,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2019р. становила 262,3 тис. осіб, померлих – 486,8 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше за 9 місяців 2019р. становила 18,2 млн. осіб, з них у віці 15–70 років – 18,1 млн. осіб, що на 0,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018р. 

У складі робочої сили, серед осіб віком 15 років і старше, 92,0% належали до зайнятих осіб, а решта 8,0%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Більше половини робочої сили складали чоловіки та понад третину молодь у віці 15–34 роки.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 16,7 млн. осіб, з них у віці 15–70 років – 16,6 млн. осіб, що на 219,1 тис. осіб більше порівняно з відповідним періодом 2018р. 

За 9 місяців 2019р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 51,9% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 58,3%. У осіб віком 15–70 років цей показник був вищим у чоловіків та мешканців міської місцевості.

Зростання рівня зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 9 місяцями 2018р. відбулося в усіх регіонах країни. За 9 місяців 2019р. в чотирнадцяти регіонах країни показник перевищував його середнє значення по Україні.

Кількість безробітного населення  віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 1,5 млн. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 8,0% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 8,1%. Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищий у чоловіків порівняно з жінками (8,5% проти 7,6%) та в сільських жителів, ніж у мешканців міської місцевості (8,6% проти 7,9%). Найвищий рівень безробіття населення (за методологією МОП) спостерігався у молоді віком 15–24 роки (15,4%), а найнижчий – у осіб віком 30–34 роки (7,2%) та осіб віком 60–70 років (0,1%).

Зменшення вищезазначеного показника серед осіб віком 15–70 років за 9 місяців 2019р. порівняно з 9 місяцями 2018р. відбулося в усіх регіонах країни.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше за 9 місяців 2019р. становила 14,1 млн. осіб, з них у віці 15–70 років – 10,4 млн. осіб, що складає понад третину населення відповідного віку. Серед осіб віком 15–70 років кожен другий був пенсіонером, кожен п'ятий – студентом, учнем або виконував домашні (сімейні) обов’язки.

 

Доходи населення

 

У січні–листопаді 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 10340 грн і порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 18,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–2,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72,0% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 15498 грн, Донецька область – 11586 грн, Київська – 10800 грн та Дніпропетровська – 10632 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,8% від середнього по економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 109,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–листопада 2019р. збільшилась на 21,8%, або на 575,8 млн.грн, і на 1 грудня 2019р. становила 3220,9 млн.грн, що дорівнює 4,0% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–листопада 2019р. збільшилась на 40,1%, або на 584,0 млн.грн, і на 1 грудня 2019р.становила 2039,7 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах з виробництва машин і устатковання, не віднесних до інших угруповань (на 324,2 млн.грн), добування кам’яного та бурого вугілля (на 149,2 млн.грн).

У регіональному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 18 регіонах, а найбільше у Дніпропетровській (на 185,0 млн.грн), Харківській (на 115,7 млн.грн), Донецькій (на 100,5 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня 2019р. становила 126,0 тис. осіб, або 1,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16194 грн, що в 1,5 раза більше середньої заробітної плати за листопад 2019р.

 

Соціальний захист

 

У січні–листопаді 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 5162,5 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості – 3600,3 тис., у сільській місцевості – 1562,2 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2019р. становила 1906,8 млн.грн, з неї в міській місцевості – 1401,4 млн.грн, у сільській місцевості – 505,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019р. становив 479,7 грн (у жовтні – 492,1 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2019р. 431,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості – 84,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 347,3 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в листопаді 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3137,3 грн (у жовтні – 3070,3 грн).

У січні–листопаді 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1339,9 млн.грн.

У листопаді 2019р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 7,4 млрд.грн, що становило 48,5% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 3,2 млрд.грн і 115,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець листопада 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 26,2 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 18,9 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 5,0 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,2 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,8 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 5,0 млрд.грн.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2019р. становив 104,3% (у відповідному періоді 2018р. – 108,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,8%. Найбільше (на 21,9% та 20,2%) зросли ціни на продукти переробки зернових і фрукти. На 9,4–2,9% стали дорожчими хліб, масло, молоко та молочні продукти, риба та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, безалкогольні напої. Водночас на 15,2% знизилися ціни на яйця, на 2,1–0,6% – рис, сало, овочі, соняшникову олію.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,4%, водопостачання – на 12,3%, каналізацію – на 11,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 6,6%. Разом з тим подешевшав природний газ на 19,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,1% відбулося в основному за рахунок подорожчання послуг лікарень на 10,5% та амбулаторних послуг на 9,3%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,6% передусім через здешевлення автомобілів на 9,7% і палива та мастил на 7,0%. Одночасно на 19,0% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–листопаді 2019р. становив 96,0% (у відповідному періоді 2018р. – 114,6%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 19,8%, переробній промисловості – на 4,9%. Водночас у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 4,0%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–жовтні 2019р. становив 101,7% (у відповідному періоді 2018р.– 119,1%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 2,5%, інженерних споруд – на 0,1%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за 9 місяців 2019р. є позитивним і становить 342,8 млрд.грн прибутків, що на 74,4% більше, ніж за аналогічний період 2018р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 77,3%, отримано 455,0 млрд.грн прибутку, що на 28,9% більше, ніж за 9 місяців 2018р.

Частка збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом 2018р. зменшилась на 6,9 в.п. і становила 22,7%. Цими підприємствами допущено 112,2 млрд.грн збитків, що по відношенню до аналогічного періоду 2018р. менше на 28,3%.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (31,4%); сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (29,9%); операціях з нерухомим майном та професійній, науковій та технічній діяльності (по 29,5%) і в промисловості (26,1%).

 

Промисловість

 

У січні–листопаді 2019р. порівняно із січнем–листопадом 2018р. індекс промислової продукції становив 98,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 0,8%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 1,4%, сирої нафти та природного газу – на 2,3%, металевих руд – на 0,9%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 4,6%. За січень–листопад 2019р. видобуто 18,6 млрд.м3 природного газу, 1,6 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 58 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 23,5 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 98,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 0,5%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів (3,5%), олії та тваринних жирів (13,9%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (8,3%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (14,5%), напоїв (1,3%). Разом із цим у переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зменшився на 3,6%, виробництві молочних продуктів – на 3,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,9%, цукру – на 12,3%, тютюнових виробів – на 14,6%. За 11 місяців 2019р. вироблено 44,5 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 181 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 360 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого - частин тушок, 211 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 25,3 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 5 млн.т олії соняшникової та її фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 436 тис.т молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 82,5 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 66,9 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 78,4 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого  неплавленого, 2,1 млн.дал бренді (уключаючи "Коньяк України"), 9,8 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 167 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 82,1 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 61,6 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,9%, у т.ч. у текстильному виробництві – 93,1%, виробництві одягу – 88,3%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 89,2%. З початку 2019р. вироблено 56,9 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 1,1 млн. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 218 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 653 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 890 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 38,2 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,9%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 8,7%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 27,7%. Водночас одержано приріст продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка (3,9%).

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зменшився на 5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 103%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 110,8%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 104,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 92,7%. У січні–листопаді 2019р. виготовлено 5,8 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 45,4 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 8,6 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 163 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 5,8 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 6,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,7%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 97,3%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 2,5%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 1,9%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 7,8%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 3,4%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 5,7%, готових металевих виробів – на 1,5%. За 11 місяців 2019р. виплавлено 18,4 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 8,7 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 6,1 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 362 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 95,2%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 105%, електричного устатковання – 79,2%, машин і устатковання загального призначення – 91,4%, для сільського та лісового господарства – 88,1%, металургії – 107,9%, добувної промисловості та будівництва – 125,3%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 111,2%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 73,9%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 104,9%. З початку 2019р. вироблено 276 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 131 тис. устатковань й апаратури для фільтрування та очищення води, 1,2 тис. тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 5,5 тис. валків до прокатних станів, 5,8 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 920 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 17,4 тис. причепів та напівпричепів інших, 10 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 2,7%. За січень–листопад 2019р. вироблено 137,2 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. тепловими та атомними електростанціями відповідно 53,1 млрд.кВт·год і 74,7 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2019р. порівняно із відповідним періодом 2018р. становив 102,4%, у т.ч. у підприємствах – 105,6%, господарствах населення – 98,1%. Індекс продукції рослинництва становив 102,8%, продукції тваринництва – 101,1%.

Під урожай 2020р. культур озимих на зерно та зелений корм посіяно 9,0 млн.га (на 0,1% більше, ніж під урожай 2019р.), у т.ч. культур зернових на зерно – 7,6 млн.га (на 0,2% більше), ріпаку озимого на зерно – 1,3 млн.га (на 0,3% більше).

За січень–листопад 2019р. реалізовано на забій 3,0 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,8% більше порівняно із відповідним періодом 2018р., вироблено 9,1 млн.т молока (на 3,7% менше) та 15,5 млрд.шт яєць (на 3,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 32%, 72% та 45%.

За розрахунками, на 1 грудня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,4 млн. голів (на 5,7% менше, ніж на 1 грудня 2018р.), у т.ч. корів – 1,9 млн (на 5,1% менше); свиней – 6,0 млн (на 4,4% менше), овець і кіз – 1,3 млн (на 3,6% менше), птиці всіх видів – 232,2 млн. голів (на 4,3% більше). У господарствах населення утримувалось 68,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,5%; свиней – 44,4%, овець і кіз – 87,2%, птиці всіх видів – 44,5%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні–листопаді 2019р. порівняно із відповідним періодом 2018р. збільшився на 18,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 21,9%, тваринництва – на 3,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. знизилися на 6,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,3%, тваринництва – на 2,0%. У листопаді порівняно з жовтнем 2019р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,8%, у т.ч. рослинництва – на 1,7%, а тваринництва знизилися на 2,8%.

На 1 грудня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 30,5 млн.т зерна (на 10,5% менше проти 1 грудня 2018р.), у т.ч. 8,1 млн.т пшениці, 19,2 млн.т кукурудзи, 2,2 млн.т ячменю; запаси насіння соняшнику становили 8,0 млн.т (на 3,2% більше, ніж на 1 грудня 2018р.).

 

Будівництво

 

У січні–листопаді 2019р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції на суму 150,1 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2019р. порівняно із січнем–листопадом 2018р. становив 121,3%.

Обсяги  будівництва  будівель  зросли на 16,8% (житлових – на 2,0%, нежитлових – на 30,5%), інженерних споруд – на 25,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 75,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 16,9% та 7,9% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Вінницької, Львівської та Київської областей) виконано 70,6% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

За січень–жовтень 2019р. експорт товарів становив 41645,2 млн.дол. США, імпорт – 50108,3 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2018р. експорт збільшився на 7,4% (на 2852,1 млн.дол.), імпорт – на 7,1% (на 3312,4 млн.дол.). Негативне сальдо склало 8463,1 млн.дол. (за січень–жовтень 2018р. також негативне – 8002,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 17439,8 млн.дол., або 41,9% від загального обсягу експорту (за січень–жовтень 2018р. – 16431,1 млн.дол., або 42,4%), та збільшився порівняно із січнем–жовтнем 2018р. на 1008,7 млн.дол., або на 6,1%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 33,8% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 19,1%, механічні та електричні машини – 13,7%, мінеральні продукти – 13,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 76,1%, Єгипту – на 39,4%, Нідерландів – на 24,0%, Білорусі – на 20,4%, Іспанії – на 17,8%, Німеччини – на 15,8%, Румунії – на 8,1%, Чехії – на 7,2%, Туреччини – на 4,8%, зменшився до Індії на 13,4%, Російської Федерації – на 9,7%, США – на 8,6%, Італії – на 7,0%, Угорщини – на 4,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу (ЄС) становив 20669,2 млн.дол., або 41,2% від загального обсягу (за січень–жовтень 2018р. відповідно 19157,6 млн.дол. та 40,9%), та збільшився проти відповідного періоду 2018р. на 1511,6 млн.дол., або на 7,9%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 21,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 17,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 13,5%, мінеральні продукти – 11,5%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 10,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем–жовтнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Литви на 35,6%, Туреччини – на 33,9%, Китаю – на 24,3%, Чехії – на 16,0%, Франції – на 13,6%, Польщі – на 12,8%, США – на 6,4%, зменшився з Російської Федерації на 11,1%, Білорусі – на 2,8%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2019р. становив 2130,3 млрд.грн. Порівняно із січнем–листопадом 2018р. його фізичний обсяг знизився на 0,7%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2019р. становив 980,3 млрд.грн, що на 10,4% більше від обсягу січня–листопада 2018р. У листопаді 2019р. порівняно з листопадом 2018р. оборот зріс на 12,8%, проти жовтня 2019р. – на 2,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2019р. становив 710,7 млрд.грн, що на 11,5% більше від обсягу січня–листопада 2018р. У листопаді 2019р. роздрібний товарооборот становив 71,4 млрд.грн і проти листопада 2018р. зріс на 14,0%, проти жовтня 2019р. – на 2,8%.

 

Транспорт

 

У січні–листопаді 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив 311,0 млрд.ткм, або 102,4% від обсягу січня–листопада 2018р. Підприємствами транспорту перевезено 619,7 млн.т вантажів, що становить 108,5% від обсягів січня–листопада 2018р.

 У січні–листопаді 2019р. залізничним транспортом перевезено 288,1 млн.т вантажів, що на 2,6% менше, ніж за січень–листопад 2018р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 242,2 млн.т, що на 1,5% менше, ніж у січні–листопаді 2018р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 58,9%, будівельних матеріалів – на 20,2%, брухту чорних металів – на 19,7%, коксу – на 11,1%, цементу – на 5,7%, кам’яного вугілля – на 4,8%, чорних металів – на 4,1%, нафти і нафтопродуктів – на 3,5%. Разом із цим перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт, залізної та марганцевої руди збільшилося на 3,0%, зерна та продуктів перемелу – на 22,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 32,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2019р. виконано вантажооборот в обсязі 44,8 млрд.ткм, який зріс на 15,5% порівняно із січнем–листопадом 2018р., та перевезено 224,3 млн.т вантажів, що на 30,9% більше, ніж у січні–листопаді 2018р.

Водним транспортом за січень–листопад 2019р. перевезено вантажів у обсязі 5,7 млн.т, що на 7,0% більше, ніж за січень–листопад 2018р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 40,7%. Порівняно із січнем–листопадом 2018р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 0,6%.

У січні–листопаді 2019р. порівняно із січнем–листопадом 2018р. збільшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка аміаку зросла на 12,2%, газу – на 1,3%, нафти – 0,8%. Транзит аміаку збільшився на 14,7%, газу – на 2,9%. Разом із цим транзит нафти зменшився на 1,1%.

У січні–листопаді 2019р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 271,5 млн.ткм, що на 11,5% менше, ніж за січень–листопад 2018р. Авіаційним транспортом перевезено 83,5 тис.т вантажів, що на 6,9% більше, ніж за січень–листопад 2018р.

У січні–листопаді 2019р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 99,1 млрд.пас.км, або 103,5% від обсягу за січень–листопад 2018р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 3900,2 млн. пасажирів, або 94,6% від обсягу січня–листопада 2018р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–листопадом 2018р. зменшилося на 2,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1656,1 млн. пасажирів, що на 5,4% менше, ніж за січень–листопад 2018р. Авіаційним транспортом перевезено 12,8 млн. пасажирів, що на 10,5% більше, ніж у січні–листопаді 2018р. Міським електротранспортом перевезено 2088,4 млн. пасажирів, що на 5,8% менше, ніж за січень–листопад 2018р.

 

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
15.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше