Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 (на 1 січня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1341781

у тому числі

 

фермерське господарство

49095

приватне підприємство

280073

державне підприємство

6075

казенне підприємство

38

комунальне підприємство

15207

дочірнє підприємство

18594

іноземне підприємство

2176

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації,профспілки)

4498

підприємство споживчої кооперації

1360

акціонерне товариство

25531

товариство з обмеженою відповідальністю

488781

товариство з додатковою відповідальністю

1539

повне товариство

2074

командитне товариство

638

кооператив

33664

з нього

 

виробничий

2459

обслуговуючий

20619

споживчий

771

сільськогосподарський виробничий

1224

сільськогосподарський обслуговуючий

947

організація (установа, заклад)

115042

з неї

 

державна

16479

комунальна

66378

приватна

1000

організація (установа, заклад) об'єднання громадян

1579

асоціація

3194

корпорація

852

консорціум

93

концерн

359

інші об'єднання юридичних осіб

1412

філія (інший відокремлений підрозділ)

49014

представництво

4744

товарна біржа

598

кредитна спілка

1154

спілка споживчих товариств

363

споживче товариство

5044

недержавний пенсійний фонд

75

політична партія

19222

громадська організація

74500

релігійна організація

24720

профспілка, об'єднання профспілок

28852

творча спілка (інша професійна організація)

278

благодійна організація

14055

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

15018

орган самоорганізації населення

1426