Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 

(на 1 лютого 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1343890

у тому числі

 

фермерське господарство

49146

приватне підприємство

280010

державне підприємство

6062

казенне підприємство

36

комунальне підприємство

15194

дочірнє підприємство

18564

іноземне підприємство

2173

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4509

підприємство споживчої кооперації

1354

акціонерне товариство

25466

товариство з обмеженою відповідальністю

490433

товариство з додатковою відповідальністю

1540

повне товариство

2071

командитне товариство

638

кооператив

33601

з нього

 

виробничий

2496

обслуговуючий

20550

споживчий

781

сільськогосподарський виробничий

1220

сільськогосподарський обслуговуючий

944

організація (установа, заклад)

115066

з неї

 

державна

16272

комунальна

66457

приватна

1006

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1587

асоціація

3197

корпорація

854

консорціум

93

концерн

359

інші об’єднання юридичних осіб

1398

філія (інший відокремлений підрозділ)

49193

представництво

4729

товарна біржа

600

кредитна спілка

1158

споживче товариство

360

спілка споживчих товариств

5028

недержавний пенсійний фонд

76

політична партія

19220

громадська організація

74599

релігійна організація

24779

профспілка, об’єднання профспілок

28977

творча спілка (інша професійна організація)

278

благодійна організація

14098

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15096

орган самоорганізації населення

1430