Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 

(на 1 березня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1346186

у тому числі

 

фермерське господарство

49181

приватне підприємство

279983

державне підприємство

6059

казенне підприємство

36

комунальне підприємство

15177

дочірнє підприємство

18525

іноземне підприємство

2160

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4510

підприємство споживчої кооперації

1353

акціонерне товариство

25408

товариство з обмеженою відповідальністю

492679

товариство з додатковою відповідальністю

1544

повне товариство

2070

командитне товариство

635

кооператив

33505

з нього

 

виробничий

2580

обслуговуючий

20421

споживчий

789

сільськогосподарський виробничий

1221

сільськогосподарський обслуговуючий

954

організація (установа, заклад)

114608

з неї

 

державна

15911

комунальна

66503

приватна

1010

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1594

асоціація

3197

корпорація

848

консорціум

92

концерн

358

інші об’єднання юридичних осіб

1397

філія (інший відокремлений підрозділ)

49299

представництво

4773

товарна біржа

603

кредитна спілка

1157

споживче товариство

360

спілка споживчих товариств

5080

недержавний пенсійний фонд

75

політична партія

19228

громадська організація

74728

релігійна організація

24859

профспілка, об’єднання профспілок

29069

творча спілка (інша професійна організація)

282

благодійна організація

14166

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15176

орган самоорганізації населення

1434