Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 

(на 1 квітня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1348377

у тому числі

 

фермерське господарство

49155

приватне підприємство

279827

державне підприємство

6059

казенне підприємство

36

комунальне підприємство

15164

дочірнє підприємство

18490

іноземне підприємство

2156

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4508

підприємство споживчої кооперації

1351

акціонерне товариство

25357

товариство з обмеженою відповідальністю

494692

товариство з додатковою відповідальністю

1541

повне товариство

2073

командитне товариство

633

кооператив

33515

з нього

 

виробничий

2607

обслуговуючий

20421

споживчий

796

сільськогосподарський виробничий

1214

сільськогосподарський обслуговуючий

968

організація (установа, заклад)

114306

з неї

 

державна

15699

комунальна

66513

приватна

1013

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1598

асоціація

3197

корпорація

847

консорціум

92

концерн

359

інші об’єднання юридичних осіб

1396

філія (інший відокремлений підрозділ)

49382

представництво

4801

товарна біржа

604

кредитна спілка

1153

споживче товариство

360

спілка споживчих товариств

5101

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19223

громадська організація

75027

релігійна організація

24921

профспілка, об’єднання профспілок

29177

творча спілка (інша професійна організація)

282

благодійна організація

14269

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15261

орган самоорганізації населення

1445