Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 травня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1351084

у тому числі

 

фермерське господарство

49119

приватне підприємство

279596

державне підприємство

6050

казенне підприємство

35

комунальне підприємство

15151

дочірнє підприємство

18456

іноземне підприємство

2153

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4509

підприємство споживчої кооперації

1347

акціонерне товариство

25297

товариство з обмеженою відповідальністю

497102

товариство з додатковою відповідальністю

1549

повне товариство

2073

командитне товариство

632

кооператив

33559

з нього

 

виробничий

2610

обслуговуючий

20433

споживчий

798

сільськогосподарський виробничий

1211

сільськогосподарський обслуговуючий

976

організація (установа, заклад)

114224

з неї

 

державна

15570

комунальна

66564

приватна

1007

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1600

асоціація

3204

корпорація

846

консорціум

92

концерн

357

інші об’єднання юридичних осіб

1394

філія (інший відокремлений підрозділ)

49346

представництво

4798

товарна біржа

602

кредитна спілка

1154

споживче товариство

362

спілка споживчих товариств

5117

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19220

громадська організація

75409

релігійна організація

25007

профспілка, об’єднання профспілок

29292

творча спілка (інша професійна організація)

281

благодійна організація

14377

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15365

орган самоорганізації населення

1459