Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 червня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1352464

у тому числі

 

фермерське господарство

49095

приватне підприємство

279294

державне підприємство

6040

казенне підприємство

34

комунальне підприємство

15123

дочірнє підприємство

18428

іноземне підприємство

2153

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4507

підприємство споживчої кооперації

1344

акціонерне товариство

25248

товариство з обмеженою відповідальністю

498485

товариство з додатковою відповідальністю

1548

повне товариство

2074

командитне товариство

631

кооператив

33589

з нього

 

виробничий

2611

обслуговуючий

20446

споживчий

800

сільськогосподарський виробничий

1207

сільськогосподарський обслуговуючий

984

організація (установа, заклад)

114160

з неї

 

державна

15507

комунальна

66560

приватна

1006

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1595

асоціація

3207

корпорація

846

консорціум

92

концерн

357

інші об’єднання юридичних осіб

1394

філія (інший відокремлений підрозділ)

49356

представництво

4804

товарна біржа

603

кредитна спілка

1156

споживче товариство

5136

спілка споживчих товариств

366

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19220

громадська організація

75634

релігійна організація

25049

профспілка, об’єднання профспілок

29334

творча спілка (інша професійна організація)

283

благодійна організація

14409

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15431

орган самоорганізації населення

1465