Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 липня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1354947

у тому числі

 

фермерське господарство

49095

приватне підприємство

279061

державне підприємство

6033

казенне підприємство

34

комунальне підприємство

15101

дочірнє підприємство

18375

іноземне підприємство

2125

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4501

підприємство споживчої кооперації

1344

акціонерне товариство

25202

товариство з обмеженою відповідальністю

500273

товариство з додатковою відповідальністю

1551

повне товариство

2072

командитне товариство

631

кооператив

33609

з нього

 

виробничий

2610

обслуговуючий

20444

споживчий

801

сільськогосподарський виробничий

1205

сільськогосподарський обслуговуючий

988

організація (установа, заклад)

114465

з неї

 

державна

15457

комунальна

66592

приватна

1008

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1592

асоціація

3209

корпорація

843

консорціум

92

концерн

358

інші об’єднання юридичних осіб

1392

філія (інший відокремлений підрозділ)

49536

представництво

4812

товарна біржа

602

кредитна спілка

1158

споживче товариство

5128

спілка споживчих товариств

376

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19222

громадська організація

75948

релігійна організація

25092

профспілка, об’єднання профспілок

29356

творча спілка (інша професійна організація)

283

благодійна організація

14485

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15525

орган самоорганізації населення

1470