Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 (на 1 серпня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1357904

у тому числі

 

фермерське господарство

49092

приватне підприємство

278919

державне підприємство

6017

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

15062

дочірнє підприємство

18349

іноземне підприємство

2116

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4501

підприємство споживчої кооперації

1341

акціонерне товариство

25159

товариство з обмеженою відповідальністю

502775

товариство з додатковою відповідальністю

1549

повне товариство

2069

командитне товариство

628

кооператив

33644

з нього

 

виробничий

2616

обслуговуючий

20458

споживчий

801

сільськогосподарський виробничий

1199

сільськогосподарський обслуговуючий

993

організація (установа, заклад)

114472

з неї

 

державна

15375

комунальна

66622

приватна

1019

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1585

асоціація

3213

корпорація

842

консорціум

92

концерн

357

інші об’єднання юридичних осіб

1389

філія (інший відокремлений підрозділ)

49659

представництво

4820

товарна біржа

601

кредитна спілка

1164

споживче товариство

5155

спілка споживчих товариств

382

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19192

громадська організація

76138

релігійна організація

25158

профспілка, об’єднання профспілок

29397

творча спілка (інша професійна організація)

285

благодійна організація

14570

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15651

орган самоорганізації населення

1477