Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

  (на 1 вересня 2013 року) 

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1360432

у тому числі

 

фермерське господарство

49117

приватне підприємство

278774

державне підприємство

5999

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

15039

дочірнє підприємство

18316

іноземне підприємство

2112

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4502

підприємство споживчої кооперації

1338

акціонерне товариство

25108

товариство з обмеженою відповідальністю

505099

товариство з додатковою відповідальністю

1558

повне товариство

2068

командитне товариство

627

кооператив

33701

з нього

 

виробничий

2618

обслуговуючий

20484

споживчий

801

сільськогосподарський виробничий

1197

сільськогосподарський обслуговуючий

999

організація (установа, заклад)

114279

з неї

 

державна

15293

комунальна

66669

приватна

1018

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1585

асоціація

3222

корпорація

842

консорціум

94

концерн

357

інші об’єднання юридичних осіб

1387

філія (інший відокремлений підрозділ)

49697

представництво

4819

товарна біржа

600

кредитна спілка

1163

споживче товариство

5160

спілка споживчих товариств

382

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19194

громадська організація

76345

релігійна організація

25219

профспілка, об’єднання профспілок

29429

творча спілка (інша професійна організація)

286

благодійна організація

14653

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15752

орган самоорганізації населення

1483