Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 

  (на 1 жовтня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1363389

у тому числі

 

фермерське господарство

49114

приватне підприємство

278689

державне підприємство

5984

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

15020

дочірнє підприємство

18280

іноземне підприємство

2113

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4497

підприємство споживчої кооперації

1336

акціонерне товариство

25035

товариство з обмеженою відповідальністю

507707

товариство з додатковою відповідальністю

1563

повне товариство

2066

командитне товариство

627

кооператив

33754

з нього

 

виробничий

2616

обслуговуючий

20483

споживчий

801

сільськогосподарський виробничий

1197

сільськогосподарський обслуговуючий

1004

організація (установа, заклад)

113971

з неї

 

державна

15193

комунальна

66685

приватна

1020

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1583

асоціація

3230

корпорація

842

консорціум

94

концерн

355

інші об’єднання юридичних осіб

1377

філія (інший відокремлений підрозділ)

49926

представництво

4840

товарна біржа

602

кредитна спілка

1163

споживче товариство

5169

спілка споживчих товариств

381

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19194

громадська організація

76575

релігійна організація

25263

профспілка, об’єднання профспілок

29463

творча спілка (інша професійна організація)

288

благодійна організація

14729

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15852

орган самоорганізації населення

1483