Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 

  (на 1 листопада 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1367086

у тому числі

 

фермерське господарство

49131

приватне підприємство

278577

державне підприємство

5968

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

15009

дочірнє підприємство

18243

іноземне підприємство

2114

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4489

підприємство споживчої кооперації

1335

акціонерне товариство

24982

товариство з обмеженою відповідальністю

510673

товариство з додатковою відповідальністю

1574

повне товариство

2064

командитне товариство

625

кооператив

33812

з нього

 

виробничий

2609

обслуговуючий

20523

споживчий

804

сільськогосподарський виробничий

1193

сільськогосподарський обслуговуючий

1015

організація (установа, заклад)

113908

з неї

 

державна

15102

комунальна

66731

приватна

1022

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1585

асоціація

3239

корпорація

840

консорціум

94

концерн

354

інші об’єднання юридичних осіб

1377

філія (інший відокремлений підрозділ)

50173

представництво

4858

товарна біржа

601

кредитна спілка

1162

споживче товариство

5170

спілка споживчих товариств

381

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19188

громадська організація

76822

релігійна організація

25319

профспілка, об’єднання профспілок

29529

творча спілка (інша професійна організація)

290

благодійна організація

14826

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15989

орган самоорганізації населення

1485