Архів

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

 

  (на 1 грудня 2013 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1369348

у тому числі

 

фермерське господарство

49132

приватне підприємство

278395

державне підприємство

5951

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

15006

дочірнє підприємство

18208

іноземне підприємство

2112

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4490

підприємство споживчої кооперації

1333

акціонерне товариство

24912

товариство з обмеженою відповідальністю

513235

товариство з додатковою відповідальністю

1578

повне товариство

2062

командитне товариство

628

кооператив

33854

з нього

 

виробничий

2601

обслуговуючий

20564

споживчий

805

сільськогосподарський виробничий

1192

сільськогосподарський обслуговуючий

1031

організація (установа, заклад)

113883

з неї

 

державна

15044

комунальна

66779

приватна

1023

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1587

асоціація

3240

корпорація

839

консорціум

94

концерн

353

інші об’єднання юридичних осіб

1374

філія (інший відокремлений підрозділ)

49562

представництво

4820

товарна біржа

601

кредитна спілка

1165

споживче товариство

5166

спілка споживчих товариств

381

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19183

громадська організація

77065

релігійна організація

25393

профспілка, об’єднання профспілок

29609

творча спілка (інша професійна організація)

293

благодійна організація

14901

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

16098

орган самоорганізації населення

1489