Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 січня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1372177

у тому числі

 

фермерське господарство

49169

приватне підприємство

278227

державне підприємство

5933

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

14974

дочірнє підприємство

18173

іноземне підприємство

2096

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4470

підприємство споживчої кооперації

1325

акціонерне товариство

24813

товариство з обмеженою відповідальністю

515371

товариство з додатковою відповідальністю

1583

повне товариство

2062

командитне товариство

629

кооператив

33806

з нього

 

виробничий

2647

обслуговуючий

20620

споживчий

809

сільськогосподарський виробничий

1192

сільськогосподарський обслуговуючий

1035

організація (установа, заклад)

114018

з неї

 

державна

14941

комунальна

67023

приватна

1027

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1608

асоціація

3234

корпорація

836

консорціум

94

концерн

350

інші об’єднання юридичних осіб

1365

філія (інший відокремлений підрозділ)

49717

представництво

4843

товарна біржа

601

кредитна спілка

1171

споживче товариство

5162

спілка споживчих товариств

378

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19166

громадська організація

77286

релігійна організація

25475

профспілка, об’єднання профспілок

29724

творча спілка (інша професійна організація)

298

благодійна організація

14999

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

16213

орган самоорганізації населення

1503