Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 лютого 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1373632

у тому числі

 

фермерське господарство

49132

приватне підприємство

278074

державне підприємство

5918

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

14931

дочірнє підприємство

18151

іноземне підприємство

2078

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4451

підприємство споживчої кооперації

1320

акціонерне товариство

24737

товариство з обмеженою відповідальністю

516723

товариство з додатковою відповідальністю

1585

повне товариство

2046

командитне товариство

628

кооператив

33588

з нього

 

виробничий

2792

обслуговуючий

20597

споживчий

810

сільськогосподарський виробничий

1198

сільськогосподарський обслуговуючий

1042

організація (установа, заклад)

113877

з неї

 

державна

14784

комунальна

67070

приватна

1036

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1634

асоціація

3239

корпорація

836

консорціум

93

концерн

349

інші об’єднання юридичних осіб

1365

філія (інший відокремлений підрозділ)

49769

представництво

4852

товарна біржа

604

кредитна спілка

1174

споживче товариство

5167

спілка споживчих товариств

377

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19123

громадська організація

77366

релігійна організація

25542

профспілка, об’єднання профспілок

29800

творча спілка (інша професійна організація)

298

благодійна організація

15065

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

16283

орган самоорганізації населення

1506