Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

   (на 1 березня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1375789

у тому числі

 

фермерське господарство

49116

приватне підприємство

277755

державне підприємство

5900

казенне підприємство

35

комунальне підприємство

14886

дочірнє підприємство

18106

іноземне підприємство

2072

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4441

підприємство споживчої кооперації

1318

акціонерне товариство

24675

товариство з обмеженою відповідальністю

518552

товариство з додатковою відповідальністю

1591

повне товариство

2041

командитне товариство

627

кооператив

33485

з нього

 

виробничий

2838

обслуговуючий

20609

споживчий

817

сільськогосподарський виробничий

1194

сільськогосподарський обслуговуючий

1033

організація (установа, заклад)

113878

з неї

 

державна

14747

комунальна

67087

приватна

1038

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1641

асоціація

3232

корпорація

833

консорціум

93

концерн

347

інші об’єднання юридичних осіб

1361

філія (інший відокремлений підрозділ)

50247

представництво

4860

товарна біржа

604

кредитна спілка

1174

споживче товариство

5158

спілка споживчих товариств

376

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19118

громадська організація

77584

релігійна організація

25603

профспілка, об’єднання профспілок

29869

творча спілка (інша професійна організація)

297

благодійна організація

15127

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

16362

орган самоорганізації населення

1510