Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

   (на 1 квітня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього*

Усього

1377807

у тому числі

 

фермерське господарство

49115

приватне підприємство

277412

державне підприємство

5900

казенне підприємство

35

комунальне підприємство

14846

дочірнє підприємство

18066

іноземне підприємство

2064

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4435

підприємство споживчої кооперації

1313

акціонерне товариство

24610

товариство з обмеженою відповідальністю

520228

товариство з додатковою відповідальністю

1591

повне товариство

2038

командитне товариство

626

кооператив

33460

з нього

 

виробничий

2849

обслуговуючий

20635

споживчий

817

сільськогосподарський виробничий

1191

сільськогосподарський обслуговуючий

1033

організація (установа, заклад)

113770

з неї

 

державна

14686

комунальна

67086

приватна

1035

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1638

асоціація

3230

корпорація

832

консорціум

92

концерн

347

інші об’єднання юридичних осіб

1357

філія (інший відокремлений підрозділ)

50517

представництво

4883

товарна біржа

605

кредитна спілка

1176

споживче товариство

5167

спілка споживчих товариств

373

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

19101

громадська організація

77840

релігійна організація

25646

профспілка, об’єднання профспілок

29954

творча спілка (інша професійна організація)

298

благодійна організація

15223

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

16438

орган самоорганізації населення

1517

___________________

* Дані по АР Крим та м. Севастополь включені станом на 01 березня 2014 року