Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

 (на 1 травня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1307096

у тому числі

 

фермерське господарство

47384

приватне підприємство

260915

державне підприємство

5623

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13884

дочірнє підприємство

17197

іноземне підприємство

2023

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4108

підприємство споживчої кооперації

1307

акціонерне товариство

23501

товариство з обмеженою відповідальністю

500131

товариство з додатковою відповідальністю

1542

повне товариство

1946

командитне товариство

601

кооператив

29442

з нього

 

виробничий

2664

обслуговуючий

17640

споживчий

710

сільськогосподарський виробничий

1078

сільськогосподарський обслуговуючий

944

організація (установа, заклад)

109350

з неї

 

державна

14181

комунальна

64572

приватна

994

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1573

асоціація

3099

корпорація

782

консорціум

90

концерн

330

інші об’єднання юридичних осіб

1299

філія (інший відокремлений підрозділ)

47545

представництво

4682

товарна біржа

577

кредитна спілка

1107

споживче товариство

5054

спілка споживчих товариств

368

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

18161

громадська організація

73066

релігійна організація

24582

профспілка, об’єднання профспілок

28546

творча спілка (інша професійна організація)

268

благодійна організація

14477

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15438

орган самоорганізації населення

1333

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.