Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

 (на 1 червня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1308753

у тому числі

 

фермерське господарство

47368

приватне підприємство

260568

державне підприємство

5607

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13869

дочірнє підприємство

17171

іноземне підприємство

2020

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4102

підприємство споживчої кооперації

1304

акціонерне товариство

23455

товариство з обмеженою відповідальністю

501576

товариство з додатковою відповідальністю

1542

повне товариство

1949

командитне товариство

600

кооператив

29480

з нього

 

виробничий

2648

обслуговуючий

17690

споживчий

711

сільськогосподарський виробничий

1081

сільськогосподарський обслуговуючий

942

організація (установа, заклад)

109189

з неї

 

державна

14015

комунальна

64570

приватна

997

організація (установа, заклад) об’єднання громадян
(релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1577

асоціація

3103

корпорація

781

консорціум

89

концерн

330

інші об’єднання юридичних осіб

1297

філія (інший відокремлений підрозділ)

47652

представництво

4689

товарна біржа

578

кредитна спілка

1107

споживче товариство

5049

спілка споживчих товариств

368

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

18167

громадська організація

73345

релігійна організація

24626

профспілка, об’єднання профспілок

28605

творча спілка (інша професійна організація)

269

благодійна організація

14577

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15505

орган самоорганізації населення

1339

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.