Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

 (на 1 липня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1311047

у тому числі

 

фермерське господарство

47329

приватне підприємство

260298

державне підприємство

5597

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13850

дочірнє підприємство

17122

іноземне підприємство

2016

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4082

підприємство споживчої кооперації

1301

акціонерне товариство

23381

товариство з обмеженою відповідальністю

503604

товариство з додатковою відповідальністю

1547

повне товариство

1939

командитне товариство

600

кооператив

29447

з нього

 

виробничий

2636

обслуговуючий

17677

споживчий

717

сільськогосподарський виробничий

1074

сільськогосподарський обслуговуючий

941

організація (установа, заклад)

109166

з неї

 

державна

13994

комунальна

64561

приватна

999

організація (установа, заклад) об’єднання громадян
(релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1594

асоціація

3107

корпорація

780

консорціум

90

концерн

329

інші об’єднання юридичних осіб

1295

філія (інший відокремлений підрозділ)

47788

представництво

4689

товарна біржа

578

кредитна спілка

1105

споживче товариство

5036

спілка споживчих товариств

369

недержавний пенсійний фонд

74

політична партія

18175

громадська організація

73625

релігійна організація

24673

профспілка, об’єднання профспілок

28626

творча спілка (інша професійна організація)

269

благодійна організація

14689

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15558

орган самоорганізації населення

1347

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.