Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

 (на 1 серпня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1314829

у тому числі

 

фермерське господарство

47346

приватне підприємство

260149

державне підприємство

5592

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13842

дочірнє підприємство

17098

іноземне підприємство

2013

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4068

підприємство споживчої кооперації

1299

акціонерне товариство

23335

товариство з обмеженою відповідальністю

506550

товариство з додатковою відповідальністю

1544

повне товариство

1936

командитне товариство

599

кооператив

29458

з нього

 

виробничий

2632

обслуговуючий

17704

споживчий

719

сільськогосподарський виробничий

1075

сільськогосподарський обслуговуючий

923

організація (установа, заклад)

108997

з неї

 

державна

13863

комунальна

64522

приватна

996

організація (установа, заклад) об’єднання громадян
(релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1603

асоціація

3109

корпорація

779

консорціум

90

концерн

329

інші об’єднання юридичних осіб

1293

філія (інший відокремлений підрозділ)

48075

представництво

4688

товарна біржа

579

кредитна спілка

1099

споживче товариство

5041

спілка споживчих товариств

367

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

18177

громадська організація

73966

релігійна організація

24732

профспілка, об’єднання профспілок

28716

творча спілка (інша професійна організація)

270

благодійна організація

14872

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15621

орган самоорганізації населення

1360

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.