Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

 (на 1 вересня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1317973

у тому числі

 

фермерське господарство

47266

приватне підприємство

260166

державне підприємство

5592

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13809

дочірнє підприємство

17097

іноземне підприємство

1995

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4045

підприємство споживчої кооперації

1302

акціонерне товариство

23306

товариство з обмеженою відповідальністю

508749

товариство з додатковою відповідальністю

1564

повне товариство

1937

командитне товариство

598

кооператив

29455

з нього

 

виробничий

2652

обслуговуючий

17738

споживчий

720

сільськогосподарський виробничий

1076

сільськогосподарський обслуговуючий

923

організація (установа, заклад)

108920

з неї

 

державна

13816

комунальна

64509

приватна

1007

організація (установа, заклад) об’єднання громадян
(релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1612

асоціація

3110

корпорація

778

консорціум

89

концерн

330

інші об’єднання юридичних осіб

1285

філія (інший відокремлений підрозділ)

48298

представництво

4680

товарна біржа

590

кредитна спілка

1108

споживче товариство

5036

спілка споживчих товариств

367

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

18188

громадська організація

74260

релігійна організація

24768

профспілка, об’єднання профспілок

28719

творча спілка (інша професійна організація)

273

благодійна організація

15066

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15684

орган самоорганізації населення

1359

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.