Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

(на 1 жовтня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1320954

у тому числі

 

фермерське господарство

47286

приватне підприємство

260146

державне підприємство

5587

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13808

дочірнє підприємство

17075

іноземне підприємство

1995

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4053

підприємство споживчої кооперації

1303

акціонерне товариство

23266

товариство з обмеженою відповідальністю

511236

товариство з додатковою відповідальністю

1574

повне товариство

1936

командитне товариство

599

кооператив

29498

з нього

 

виробничий

2652

обслуговуючий

17771

споживчий

720

сільськогосподарський виробничий

1074

сільськогосподарський обслуговуючий

925

організація (установа, заклад)

109114

з неї

 

державна

13973

комунальна

64524

приватна

1006

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1614

асоціація

3109

корпорація

777

консорціум

89

концерн

329

інші об’єднання юридичних осіб

1286

філія (інший відокремлений підрозділ)

47957

представництво

4666

товарна біржа

592

кредитна спілка

1105

споживче товариство

5032

спілка споживчих товариств

366

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

18202

громадська організація

74647

релігійна організація

24796

профспілка, об’єднання профспілок

28760

творча спілка (інша професійна організація)

274

благодійна організація

15300

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15754

орган самоорганізації населення

1361

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.