Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

(на 1 листопада 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1324102

у тому числі

 

фермерське господарство

47320

приватне підприємство

260015

державне підприємство

5584

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13804

дочірнє підприємство

17055

іноземне підприємство

1988

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4058

підприємство споживчої кооперації

1306

акціонерне товариство

23222

товариство з обмеженою відповідальністю

514136

товариство з додатковою відповідальністю

1582

повне товариство

1941

командитне товариство

598

кооператив

29554

з нього

 

виробничий

2652

обслуговуючий

17810

споживчий

719

сільськогосподарський виробничий

1075

сільськогосподарський обслуговуючий

924

організація (установа, заклад)

109157

з неї

 

державна

13968

комунальна

64537

приватна

1006

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1617

асоціація

3112

корпорація

777

консорціум

89

концерн

328

інші об’єднання юридичних осіб

1281

філія (інший відокремлений підрозділ)

47491

представництво

4647

товарна біржа

594

кредитна спілка

1107

споживче товариство

5036

спілка споживчих товариств

366

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

18217

громадська організація

75057

релігійна організація

24844

профспілка, об’єднання профспілок

28795

творча спілка (інша професійна організація)

275

благодійна організація

15502

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15823

орган самоорганізації населення

1365

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.