Архів: 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання1

(на 1 грудня 2014 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1328015

у тому числі

 

фермерське господарство

47349

приватне підприємство

259997

державне підприємство

5579

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13792

дочірнє підприємство

17029

іноземне підприємство

1987

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4054

підприємство споживчої кооперації

1303

акціонерне товариство

23178

товариство з обмеженою відповідальністю

516947

товариство з додатковою відповідальністю

1584

повне товариство

1943

командитне товариство

596

кооператив

29635

з нього

 

виробничий

2652

обслуговуючий

17865

споживчий

722

сільськогосподарський виробничий

1072

сільськогосподарський обслуговуючий

926

організація (установа, заклад)

109356

з неї

 

державна

13935

комунальна

64657

приватна

1004

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1616

асоціація

3111

корпорація

777

консорціум

90

концерн

327

інші об’єднання юридичних осіб

1281

філія (інший відокремлений підрозділ)

47610

представництво

4654

товарна біржа

593

кредитна спілка

1107

споживче товариство

5030

спілка споживчих товариств

366

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

18234

громадська організація

75414

релігійна організація

24895

профспілка, об’єднання профспілок

28851

творча спілка (інша професійна організація)

276

благодійна організація

15708

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15904

орган самоорганізації населення

1369

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.