Архів: 2015| 2014| 2013

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

(на 1 січня 2015 року)

Організаційно-правова форма господарювання

Усього

Усього

1331230

у тому числі

 

фермерське господарство

47356

приватне підприємство

259772

державне підприємство

5559

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

13778

дочірнє підприємство

16981

іноземне підприємство

1988

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

4056

підприємство споживчої кооперації

1299

акціонерне товариство

23110

товариство з обмеженою відповідальністю

519607

товариство з додатковою відповідальністю

1589

повне товариство

1941

командитне товариство

595

кооператив

29681

з нього

 

виробничий

2646

обслуговуючий

17899

споживчий

726

сільськогосподарський виробничий

1064

сільськогосподарський обслуговуючий

928

організація (установа, заклад)

109545

з неї

 

державна

13744

комунальна

64975

приватна

1005

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1618

асоціація

3108

корпорація

777

консорціум

90

концерн

327

інші об’єднання юридичних осіб

1275

філія (інший відокремлений підрозділ)

47507

представництво

4647

товарна біржа

593

кредитна спілка

1105

споживче товариство

5026

спілка споживчих товариств

363

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

18237

громадська організація

75828

релігійна організація

24957

профспілка, об’єднання профспілок

28890

творча спілка (інша професійна організація)

277

благодійна організація

15934

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

15992

орган самоорганізації населення

1372

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.