Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами1

(на 1 січня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1121347

у тому числі

 

фермерське господарство

43743

приватне підприємство

201788

державне підприємство

4019

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11438

дочірнє підприємство

12336

іноземне підприємство

676

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3288

підприємство споживчої кооперації

1254

акціонерні товариства

15571

з них

 

публічне акціонерне товариство

4149

приватне акціонерне товариство

3486

товариство з обмеженою відповідальністю

488205

товариство з додатковою відповідальністю

1336

повне товариство

1361

командитне товариство

387

кооперативи

25763

з них

 

виробничий

2321

обслуговуючий

17439

споживчий

730

сільськогосподарський виробничий

998

сільськогосподарський обслуговуючий

949

органи влади, організації (установи, заклади)

102218

з них

 

державна організація (установи, заклади)

12629

комунальна організація (установи, заклади)

61940

приватна організація (установи, заклади)

955

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1602

асоціація

2260

корпорація

560

консорціум

66

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

споживче товариство

4337

інші об'єднання юридичних осіб

756

творча спілка

279

політична партія

15557

громадська організація

70321

громадська спілка

753

релігійна організація

23261

профспілка, об'єднання профспілок

26321

благодійна організація

15384

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

17109

орган самоорганізації населення

1415

товарна біржа

595

кредитна спілка

1090

недержавний пенсійний фонд

72

інші організаційні форми

27279

 

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

38545

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

34278

представництво

4267

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.