Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 лютого 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1123786

у тому числі

 

фермерське господарство

43763

приватне підприємство

201829

державне підприємство

4022

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11453

дочірнє підприємство

12326

іноземне підприємство

676

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3291

підприємство споживчої кооперації

1253

акціонерні товариства

15552

з них

 

публічне акціонерне товариство

4145

приватне акціонерне товариство

3480

товариство з обмеженою відповідальністю

490024

товариство з додатковою відповідальністю

1339

повне товариство

1363

командитне товариство

386

кооперативи

25805

з них

 

виробничий

2320

обслуговуючий

17484

споживчий

730

сільськогосподарський виробничий

995

сільськогосподарський обслуговуючий

949

органи влади, організації (установи, заклади)

102179

з них

 

державна організація (установи, заклади)

12609

комунальна організація (установи, заклади)

62027

приватна організація (установи, заклади)

959

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1600

асоціація

2262

корпорація

561

консорціум

66

концерн

195

спілка споживчих товариств

321

споживче товариство

4334

інші об'єднання юридичних осіб

758

політична партія

15570

громадська організація

70595

громадська спілка

762

релігійна організація

23299

профспілка, об'єднання профспілок

26302

благодійна організація

15467

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

17267

орган самоорганізації населення

1417

товарна біржа

595

кредитна спілка

1090

недержавний пенсійний фонд

72

творча спілка (інша професійна організація)

279

інші організаційні форми

27281

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

38184

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

33922

представництво

4262

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.