Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 березня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1128884

у тому числі

 

фермерське господарство

43840

приватне підприємство

201915

державне підприємство

4019

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11472

дочірнє підприємство

12318

іноземне підприємство

676

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3299

підприємство споживчої кооперації

1257

акціонерні товариства

15529

з них

 

публічне акціонерне товариство

4135

приватне акціонерне товариство

3476

товариство з обмеженою відповідальністю

493834

товариство з додатковою відповідальністю

1342

повне товариство

1360

командитне товариство

385

кооперативи

25872

з них

 

виробничий

2321

обслуговуючий

17545

споживчий

732

сільськогосподарський виробничий

992

сільськогосподарський обслуговуючий

952

органи влади, організації (установи, заклади)

102144

з них

 

державна організація (установи, заклади)

12544

комунальна організація (установи, заклади)

62109

приватна організація (установи, заклади)

959

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1599

асоціація

2265

корпорація

560

консорціум

66

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

споживче товариство

4347

інші об'єднання юридичних осіб

758

політична партія

15606

громадська організація

71102

громадська спілка

783

релігійна організація

23396

профспілка, об'єднання профспілок

26313

благодійна організація

15607

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

17481

орган самоорганізації населення

1422

товарна біржа

596

кредитна спілка

1089

недержавний пенсійний фонд

72

творча спілка (інша професійна організація)

280

інші організаційні форми

27330

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

37992

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

33738

представництво

4254

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.