Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 квітня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1135156

у тому числі

 

фермерське господарство

43897

приватне підприємство

201935

державне підприємство

4016

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11499

дочірнє підприємство

12310

іноземне підприємство

675

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3300

підприємство споживчої кооперації

1254

акціонерні товариства

15497

з них

 

публічне акціонерне товариство

4125

приватне акціонерне товариство

3469

товариство з обмеженою відповідальністю

497908

товариство з додатковою відповідальністю

1347

повне товариство

1363

командитне товариство

385

кооперативи

25955

з них

 

виробничий

2320

обслуговуючий

17616

споживчий

735

сільськогосподарський виробничий

993

сільськогосподарський обслуговуючий

957

органи влади, організації (установи, заклади)

102584

з них

 

державна організація (установи, заклади)

12355

комунальна організація (установи, заклади)

62119

приватна організація (установи, заклади)

956

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1593

асоціація

2275

корпорація

561

консорціум

66

концерн

195

спілка споживчих товариств

320

споживче товариство

4358

інші об'єднання юридичних осіб

758

політична партія

15622

громадська організація

71856

громадська спілка

815

релігійна організація

23494

профспілка, об'єднання профспілок

26355

благодійна організація

15756

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

17968

орган самоорганізації населення

1427

товарна біржа

595

кредитна спілка

1088

недержавний пенсійний фонд

72

творча спілка (інша професійна організація)

281

інші організаційні форми

27337

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

38350

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

34096

представництво

4254

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.