Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 травня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1140945

у тому числі

 

фермерське господарство

43945

приватне підприємство

201969

державне підприємство

4015

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11524

дочірнє підприємство

12306

іноземне підприємство

674

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3305

підприємство споживчої кооперації

1260

акціонерні товариства

15471

з них

 

публічне акціонерне товариство

4120

приватне акціонерне товариство

3461

товариство з обмеженою відповідальністю

501917

товариство з додатковою відповідальністю

1351

повне товариство

1364

командитне товариство

385

кооперативи

26047

з них

 

виробничий

2320

обслуговуючий

17684

споживчий

736

сільськогосподарський виробничий

996

сільськогосподарський обслуговуючий

969

органи влади, організації (установи, заклади)

102433

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11993

комунальна організація (установа, заклад)

62145

приватна організація (установа, заклад)

963

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1590

асоціація

2284

корпорація

563

консорціум

66

концерн

195

спілка споживчих товариств

321

споживче товариство

4365

інші об'єднання юридичних осіб

760

політична партія

15666

громадська організація

72500

громадська спілка

835

релігійна організація

23542

профспілка, об'єднання профспілок

26348

благодійна організація

15905

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

18738

орган самоорганізації населення

1437

товарна біржа

598

кредитна спілка

1089

недержавний пенсійний фонд

72

творча спілка (інша професійна організація)

281

інші організаційні форми

27381

Довідково

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

38602

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

34347

представництво

4255

___________________

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.