Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 червня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1146079

у тому числі

 

фермерське господарство

43976

приватне підприємство

202062

державне підприємство

4014

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11556

дочірнє підприємство

12299

іноземне підприємство

674

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3305

підприємство споживчої кооперації

1265

акціонерні товариства

15449

з них

 

публічне акціонерне товариство

3306

приватне акціонерне товариство

4278

товариство з обмеженою відповідальністю

505239

товариство з додатковою відповідальністю

1352

повне товариство

1365

командитне товариство

385

кооперативи

26097

з них

 

виробничий

2319

обслуговуючий

17750

споживчий

736

сільськогосподарський виробничий

993

сільськогосподарський обслуговуючий

978

органи влади, організації (установи, заклади)

102184

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11829

комунальна організація (установа, заклад)

62151

приватна організація (установа, заклад)

964

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1590

асоціація

2293

корпорація

564

консорціум

66

концерн

195

спілка споживчих товариств

321

інші об'єднання юридичних осіб

761

товарна біржа

604

кредитна спілка

1089

споживче товариство

4367

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15685

громадська організація

72823

громадська спілка

854

релігійна організація

23579

профспілка, об'єднання профспілок

26336

творча спілка (інша професійна організація)

282

благодійна організація

16028

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

20041

орган самоорганізації населення

1445

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

38580

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

34306

представництво

4274

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.