Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 серпня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1159384

у тому числі

 

фермерське господарство

44086

приватне підприємство

202194

державне підприємство

4017

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11599

дочірнє підприємство

12288

іноземне підприємство

672

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3305

підприємство споживчої кооперації

1256

акціонерні товариства

15397

з них

 

публічне акціонерне товариство

3242

приватне акціонерне товариство

4325

товариство з обмеженою відповідальністю

513168

товариство з додатковою відповідальністю

1364

повне товариство

1369

командитне товариство

385

кооперативи

26196

з них

 

виробничий

2318

обслуговуючий

17886

споживчий

741

сільськогосподарський виробничий

992

сільськогосподарський обслуговуючий

987

органи влади, організації (установи, заклади)

101843

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11671

комунальна організація (установа, заклад)

62193

приватна організація (установа, заклад)

975

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1588

асоціація

2311

корпорація

564

консорціум

68

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

інші об'єднання юридичних осіб

764

товарна біржа

609

кредитна спілка

1089

споживче товариство

4378

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

15725

громадська організація

73621

громадська спілка

900

релігійна організація

23722

профспілка, об'єднання профспілок

26354

творча спілка (інша професійна організація)

284

благодійна організація

16243

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

24028

орган самоорганізації населення

1463

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

40555

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

36278

представництво

4277

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.