Архів: 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 вересня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1164932

у тому числі

 

фермерське господарство

44174

приватне підприємство

202221

державне підприємство

4013

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11624

дочірнє підприємство

12308

іноземне підприємство

672

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3303

підприємство споживчої кооперації

1258

акціонерні товариства

15367

з них

 

публічне акціонерне товариство

3230

приватне акціонерне товариство

4321

товариство з обмеженою відповідальністю

517143

товариство з додатковою відповідальністю

1368

повне товариство

1369

командитне товариство

385

кооперативи

26248

з них

 

виробничий

2316

обслуговуючий

17959

споживчий

741

сільськогосподарський виробничий

994

сільськогосподарський обслуговуючий

989

органи влади, організації (установи, заклади)

101748

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11599

комунальна організація (установа, заклад)

62198

приватна організація (установа, заклад)

982

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1586

асоціація

2315

корпорація

565

консорціум

68

концерн

195

спілка споживчих товариств

322

інші об'єднання юридичних осіб

764

товарна біржа

610

кредитна спілка

1090

споживче товариство

4389

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15759

громадська організація

74102

громадська спілка

924

релігійна організація

23795

профспілка, об'єднання профспілок

26375

творча спілка (інша професійна організація)

286

благодійна організація

16378

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

24664

орган самоорганізації населення

1473

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

43446

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

39150

представництво

4296

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.